Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Alblasserdam (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Arjan Kraijo

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Arjan Kraijo (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bereikbaarheid, Wonen en Duurzaamheid, Ruimtelijke ordening en milieu, Sport, Verbonden partijen in portefeuille: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, GR Souburgh en de Projecten: Havengebied, Mercon Kloos, IKC De Twijn.

Arjan Kraijo is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Arjan Kraijo (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, bereikbaarheid en verkeer, Integrale centrumontwikkeling, Duurzaamheid en milieu, Project Haven Zuid, Project Dok11, Project Mercon Kloos, Project Molen Souburgh, Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, Dienstverlening, Verbonden partijen in portefeuille: GR Drechtsteden (PFO Fysiek), Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, GR Souburgh.

Arjan Karijo is de derde loco-burgemeester.
Aanverwant:2013 - 2014Dhr. Arjan Kraijo, Raadslid, CDA, gemeente Molenwaard2013Dhr. Arjan Kraijo, Raadslid, CDA Liesveld, gemeente Molenwaard

Dhr. Jaap Paans

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: juli 2015 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Jaap Paans (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid (incl. brandweerzorg en rampenbestrijding), Handhaving, Communicatie en Dienstverlening, Samenwerkingsagenda Molenlanden, Personeel en Organisatie en Verbonden partijen in portefeuille: GR Veiligheidsregio ZHZ.

Bestuursperiode 2015-2018
Jaap Paans (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid (incl. brandweerzorg en rampen bestrijding), Bestuursstijl, communicatie en representatie, Verbonden partijen in portefeuille: GR Drechtsteden ( PFO Bestuur) en GR Veiligheidsregio ZHZ.

Jaap Paans is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Alblasserdam. Jaap Paans is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Alblasserdam. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Jaap Paans wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de dubbel. 
Werkzaamheden bij de Overheid:
In april 2018 is Jaap Paans formateur bij de coalitieonderhandelingen in de gemeente Lansingerland.

Mevr. Simone van Heeren-de Keizer

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: december 2016 (2 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Peter Verheij

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SGP
Lijsttrekker SGP (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werkenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter Verheij (SGP) heeft in zijn portefeuille: Openbare ruimte, Ondernemen, Arbeidsmarkt, Financiën, Verbonden partijen in portefeuille (GR Drechtsteden, Gevudo (HVC), Oasen, Eneco en SVHW). Stichting Leerwerkbedrijf Alblasserdam SMILE en Projecten: Waterhoven, Nedstaal, Renovatie gemeentehuis.

Peter Verheij is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Verheij (SGP) heeft in zijn portefeuille: Financiën en vastgoed, P&O en bedrijfsvoering, Economie en werk (decentralisatie Participatiewet), Buitenruimte, Project Hof en Singel, Project Waterhoven, Project Noord en Landzigt, Project Alblasserwerf, Project lint Vinkenpolder, Project fietspad Dijklint, Project Brede School Mesdaglaan, Verbonden partijen in portefeuille: GR Drechtsteden (PFO Middelen en Economie, Sociale Dienst Drechtsteden deel werk en inkomen), Gevudo (HVC), Oasen, Eneco en SVHW.

Peter Verheij is 1e locoburgemeester in Alblasserdam.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Peter Verheij (SGP) heeft in zijn portefeuille: •Sociale Dienst Drechtsteden, Sociale werkvoorziening Drechtwerk; •Financiën, P&O en overige middelenfuncties en vastgoed; •Arbeidsmarkt en werkgelegenheid; •Verkeer en vervoer; •Onderwijs (incl. leerlingenvervoer); •Project Containertransferium; •Project Bedrijventerrein Nieuwland; •Project Dijklint; •Project Mercon Kloos; •Project Noord- en Landzigt en verantwoordelijk voor het Project ds. J. Beukelmanschool in de gemeente Alblasserdam.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2014 is Peter Verheij genomineerd voor beste bestuurder van een kleine gemeente (<30.000 inwoners / Binnenlands Bestuur).
     
Van 4 augustus 2014 tot 1 september 2014 neemt Peter Verheij als loco-burgemeester de burgemeesterstaken waar.

Peter Verheij is SGP-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Peter Verheij heeft 1751 voorkeurstemmen.

Peter Verheij is vice-voorzitter van de commissie Financiën (VNG).
Aanverwant:heden Dhr. Peter Verheij, 0, Lobbyisten Den Haag

Mevr. Dorien Zandvliet

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker PvdA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Cultuur, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Dorien Zandvliet (PvdA) heeft in haar portefeuille: Zorg en Welzijn, Jeugd, Onderwijs, Cultuur, Verbonden partijen in portefeuille: Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en de Projecten: DOK12 en Woonwagens.

Dorien Zandvliet is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Dorien Zandvliet (PvdA) heeft in haar portefeuille: Welzijn, zorg en ouderen: Wmo (decentralisaties Wmo en AWBZ), Jeugd en decentralisatie Jeugdzorg, Visie op participeren en netwerken, Cultuur(historie), Project woonwagens, Coördinatie samenwerkingsagenda Molenwaard, Verbonden partijen in portefeuille: GR Drechtsteden (PFO Sociaal, Sociale Dienst Drechtsteden deel maatwerkvoorzieningen Wmo), Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Dorien Zandvliet is de tweede locoburgemeester van Alblasserdam.
Aanverwant:2008 - 2014Mevr. Dorien Zandvliet, Griffier, gemeente Alblasserdam