Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Alblasserdam (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 3 (26 resultaten)

Dhr. Herman Verweij

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Lijsttrekker VVD (2018)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Herman Verweij (VVD) 82 voorkeurstemmen.

Dhr. Arjan Dekker

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 maanden in dienst)

Dhr. Stavros Barzas

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 maanden in dienst)

Dhr. Jaap Paans

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: juli 2015 (2 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Burgemeester Jaap Paans (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid (incl. brandweerzorg en rampen bestrijding), Bestuursstijl, communicatie en representatie, Verbonden partijen in portefeuille: GR Drechtsteden ( PFO Bestuur) en GR Veiligheidsregio ZHZ.

Burgemeester Jaap Paans is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Alblasserdam. Jaap Paans is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Alblasserdam. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Jaap Paans wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel. 
Werkzaamheden bij de Overheid:
In april 2018 is Jaap Paans formateur bij de coalitieonderhandelingen in de gemeente Lansingerland.

Dhr. Peter Verheij

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SGP
Lijsttrekker SGP (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Mobiliteit, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Verheij (SGP) heeft in zijn portefeuille: Financiën en vastgoed, P&O en bedrijfsvoering, Economie en werk (decentralisatie Participatiewet), Buitenruimte, Project Hof en Singel, Project Waterhoven, Project Noord en Landzigt, Project Alblasserwerf, Project lint Vinkenpolder, Project fietspad Dijklint, Project Brede School Mesdaglaan, Verbonden partijen in portefeuille: GR Drechtsteden (PFO Middelen en Economie, Sociale Dienst Drechtsteden deel werk en inkomen), Gevudo (HVC), Oasen, Eneco en SVHW.

Peter Verheij is 1e locoburgemeester in Alblasserdam.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Peter Verheij (SGP) heeft in zijn portefeuille: •Sociale Dienst Drechtsteden, Sociale werkvoorziening Drechtwerk; •Financiën, P&O en overige middelenfuncties en vastgoed; •Arbeidsmarkt en werkgelegenheid; •Verkeer en vervoer; •Onderwijs (incl. leerlingenvervoer); •Project Containertransferium; •Project Bedrijventerrein Nieuwland; •Project Dijklint; •Project Mercon Kloos; •Project Noord- en Landzigt en verantwoordelijk voor het Project ds. J. Beukelmanschool in de gemeente Alblasserdam.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2014 is Peter Verheij genomineerd voor beste bestuurder van een kleine gemeente (<30.000 inwoners / Binnenlands Bestuur).
     
Van 4 augustus 2014 tot 1 september 2014 neemt Peter Verheij als loco-burgemeester de burgemeesterstaken waar.

Peter Verheij is SGP-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Peter Verheij heeft 1751 voorkeurstemmen.

Peter Verheij is vice-voorzitter van de commissie Financiën (VNG).
Aanverwant:heden Dhr. Peter Verheij, 0, Lobbyisten Den Haag

Jan Mark ten Hove

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (2 maanden in dienst)

Dhr. Jaco Brand

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jaco Brand (SGP) 41 voorkeurstemmen.

Dhr. Corné van Werkhoven

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Corne van Werkhoven (SGP) 23 voorkeurstemmen.

Dhr. Albert Brasser

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Albert Brasser (SGP) 14 voorkeurstemmen.

Mevr. Dorien Zandvliet

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker PvdA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Cultuur, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2014-2018
Wethouder Dorien Zandvliet (PvdA) heeft in haar portefeuille: Welzijn, zorg en ouderen: Wmo (decentralisaties Wmo en AWBZ), Jeugd en decentralisatie Jeugdzorg, Visie op participeren en netwerken, Cultuur(historie), Project woonwagens, Coördinatie samenwerkingsagenda Molenwaard, Verbonden partijen in portefeuille: GR Drechtsteden (PFO Sociaal, Sociale Dienst Drechtsteden deel maatwerkvoorzieningen Wmo), Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Dorien Zandvliet is de tweede locoburgemeester van Alblasserdam.
Aanverwant:2008 - 2014Mevr. Dorien Zandvliet, Griffier, gemeente Alblasserdam