Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland)

Pagina 3 van 5 (49 resultaten)

Dhr. Pieter Jan Morssink

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2018 (7 maanden in dienst)

Mevr. Anouk Noordermeer-Krommendam

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Vanessa Scholtens

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Gert-Jan Schotanus

Functie: WethouderPolitiek: Nieuw Elan
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 24 dagen in dienst)
Portefeuille: Beheer / Onderhoud, Sport, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gert-Jan Schotanus heeft in zijn portefeuille: Gebiedsgericht werken en denken, publiekscommunicatie, beheer openbare ruimte, onderwijs (kinderopvang en primair onderwijs) en sport.

Mevr. Liesbeth Spies

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2014 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Liesbeth Spies heeft in haar portefeuille: Openbare orde, veiligheid en handhaving, integriteit en dienstverlening.

Coalitieperiode 2014-2018
Liesbeth Spies (CDA) heeft in haar portefeuille: Personeel & organisatie, Integriteit, Openbare orde & veiligheid, Dienstverlening, Dierenwelzijn en Algemeen bestuur.

Liesbeth Spies is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Liesbeth Spies is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2018 is Liesbeth Spies genomineerd voor World Mayor 2018. Tot medio 2018 is Liesbeth Spies lid van de commissie van toezicht financien politieke partijen (Ctfpp).

Vanaf 30 maart 2017 is Liesbeth Spies voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Liesbeth Spies is de 12e voorzitter van het NGB.
  
Vanaf september 2015 is Liesbeth Spies voorzitter van het 'Aanjaagteam verwarde personen'. Het team coordineert een sluitende aanpak voor gemeenten op gebied van de zorg (in de zomer 2016).

Vanaf februari 2015 is Liesbeth Spies bestuurslid van het Nationaal Groenfonds.

Dhr. Ernst-Jan Straver

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 24 dagen in dienst)

Mevr. Hanneke Timmerman

Functie: GriffierIn dienst sinds: augustus 2015 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Hanneke Timmerman adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers in Alphen aan den Rijn.

Dhr. Niels Uittenbogaart

Functie: RaadslidPolitiek: Nieuw Elan
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 24 dagen in dienst)

Dhr. Gerard van As

Functie: WethouderPolitiek: Nieuw Elan
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: januari 2014 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Economische Zaken, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen, gemeentelijk vastgoed, omgevingswet, economisch zaken en Alphen marketing.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, wonen (stad), projecten: Stadshart en Stationsomgeving, economische zaken inclusief citymarketing en evenementen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 13 november 2013 heeft Gerard van As (Nieuw Elan) 323 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014 - 2014Dhr. Gerard van As, Raadslid, Nieuw Elan, gemeente Alphen aan den Rijn2010 - 2014Dhr. Gerard van As, Raadslid, Nieuw Elan - Alphen aan den Rijn (voormalige gemeente), gemeente Alphen aan den Rijn2002 - 2006Dhr. Gerard van As, Lid van de 2e kamer, Lijst Pim Fortuyn - LPF, Tweede Kamer

Mevr. Iris van de Kolk

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)