Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Barendrecht (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Jeroen Gebben

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 9, sinds: april 2010
Portefeuille: Landelijk gebied, Mobiliteit, Onderwijs, Volkshuisvesting


Wethouder Jeroen Gebben heeft in zijn portefeuille: afval en reiniging, beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer, rioolbeheer, openbaar vervoer, watermanagement, wijkregie, onderwijs en volwasseneneducatie en verantwoordelijk voor het Integraal Huisvestingsplan I en II in de gemeente Barendrecht. Jeroen Gebben is eerste loco-burgemeester van Barendrecht. 

2006 - 2010
Jeroen Gebben was in de raadsperiode 2006 - 2010 gemeenteraadslid.

Mevr. Anneke Knol

Functie: GemeentesecretarisPolitiek: sinds: juni 2011

Anneke Knol is algemeen Directeur en gemeentesecretaris bij de gemeente Barendrecht.

Anneke Knol is bestuurslid (organisatieontwikkeling) bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).

Dhr. Bas Nootenboom

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6, sinds: april 2006
Portefeuille: Financiën, Milieu, Toerisme


Wethouder Bas Nootenboom heeft in zijn portefeuille: financien, belastingen, duurzaamheid, grondbedrijf, grondexploitaties, nutsbedrijven, organisatie en dienstverlening, recreatie en vrije tijd, milieubeleid, concern control, subsidiebeleid, project Zuidpolder en verantwoordelijk voor het project Centrumontwikkeling in de gemeente Barendrecht. Bas Nootenboom is tweede loco-burgemeester.

In december 2013 geeft Bas Nootenboom aan dat hij stopt bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.   

2002 - 2006 en 1994 - 1998
Bas Nootenboom was eerder CDA-gemeenteraadslid in de gemeente Barendrecht.

Mevr. Stephanie ter Borg

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 9, sinds: april 2010
Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Sport, Cultuur, Handhaving


Wethouder Stephanie ter Borg heeft in haar portefeuille: Integraal jeugdbeleid, jongerenwerk, sport, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, vastgoed & accommodaties, monumentenzorg, cultuur, toezicht & handhaving, project CO2-opslagen verantwoordelijk voor het project jongerencentrum in de gemeente Barendrecht.

2002 - 2010
Stephanie ter Borg was voor de VVD gemeenteraadslid in de gemeenteraad van Barendrecht.

Dhr. Jan van Belzen

Functie: BurgemeesterPolitiek: SGP
Aantal zetels: 4
Sinds: september 2005
Portefeuille: Veiligheid


Burgemeester Jan van Belzen heeft in zijn portefeuille: Coördinatie veiligheidsbeleid, algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, coördinatie van beleid, kabinetszaken, mediabeleid, internationale betrekkingen, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, representatie, feesten en herdenkingen, communicatie, burgerzaken en verantwoordelijk voor de juridische zaken in de gemeente Barendrecht.

Burgemeester Jan van Belzen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Barendrecht.

2012 Jan van Belzen is voorzitter, Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB)
1997 -2005 Jan van Belzen is SGP-burgemeester, gemeente Graafstroom
1994 -1997 Jan van Belzen is SGP-raadslid / wethouder, gemeente Graafstroom.

Dhr. Cees Versendaal

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie / SGP
Coalitie, aantal zetels: 4, sinds: april 2010
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische Zaken

Wethouder Cees Versendaal heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Wmo, volksgezondheid, welzijn, sociale zaken, ouderenbeleid, kinderopvang, gehandicaptenbeleid, emancipatiebeleid, jeugdzorg en verantwoordelijk voor het project BT-Oost/Nieuw-Reijerwaard in de gemeente Barendrecht.

Cees Versendaal was eerder fractievoorzitter van de SGP/ChristenUnie in de gemeenteraad van Barendrecht. Cees Versendaal is sinds 1995 raadslid en vanaf 2006 fractievoorzitter van de gezamenlijke fractie ChristenUnie-SGP.