Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Barendrecht (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Dhr. Martin Wildeboer

Functie: HoofdafdelingPolitiek: sinds: april 2008

Martin Wildeboer is gebiedsregisseur Carnisselande bij de gemeente Barendrecht.

Dhr. Cees Versendaal

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie / SGP
Coalitie, aantal zetels: 4, sinds: april 2010
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische Zaken

Wethouder Cees Versendaal heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Wmo, volksgezondheid, welzijn, sociale zaken, ouderenbeleid, kinderopvang, gehandicaptenbeleid, emancipatiebeleid, jeugdzorg en verantwoordelijk voor het project BT-Oost/Nieuw-Reijerwaard in de gemeente Barendrecht.

Cees Versendaal was eerder fractievoorzitter van de SGP/ChristenUnie in de gemeenteraad van Barendrecht. Cees Versendaal is sinds 1995 raadslid en vanaf 2006 fractievoorzitter van de gezamenlijke fractie ChristenUnie-SGP.

Dhr. Marcel van Prehn

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Aantal zetels: 3
Sinds: maart 2014

Mevr. Jacinta van Mil-Floor

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 5
Sinds: maart 2014

Mevr. Coby van Deursen

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2, sinds: januari 2010

2006 - 2010
PvdA-wethouder, gemeente Barendrecht.

Dhr. Jilles van der Stoep

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5, sinds: januari 2011

Gemeenteraadslid Jilles vd Stoep is secretaris van het CDA.

Mevr. Rolinka van der Graaff-Voskamp

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5, sinds: maart 2010

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is gemeenteraadslid Rolinka van der Graaff- Voskamp met voorkeurstemmen gekozen.

Dhr. Hans van den Brule

Functie: HoofdafdelingPolitiek: sinds: november 2011

Hans van den Brule is BAR-projectleider in de gemeente Barendrecht.

Van 2006 tot 2008 was Hans van den Brule hoofd Beheer Openbare Ruimte, gemeente Barendrecht.

Dhr. Jan van Belzen

Functie: BurgemeesterPolitiek: SGP
Aantal zetels: 4
Sinds: september 2005
Portefeuille: Veiligheid


Burgemeester Jan van Belzen heeft in zijn portefeuille: Coördinatie veiligheidsbeleid, algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, coördinatie van beleid, kabinetszaken, mediabeleid, internationale betrekkingen, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, representatie, feesten en herdenkingen, communicatie, burgerzaken en verantwoordelijk voor de juridische zaken in de gemeente Barendrecht.

Burgemeester Jan van Belzen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Barendrecht.

2012 Jan van Belzen is voorzitter, Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB)
1997 -2005 Jan van Belzen is SGP-burgemeester, gemeente Graafstroom
1994 -1997 Jan van Belzen is SGP-raadslid / wethouder, gemeente Graafstroom.

Mevr. Stephanie ter Borg

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 9, sinds: april 2010
Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Sport, Cultuur, Handhaving


Wethouder Stephanie ter Borg heeft in haar portefeuille: Integraal jeugdbeleid, jongerenwerk, sport, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, vastgoed & accommodaties, monumentenzorg, cultuur, toezicht & handhaving, project CO2-opslagen verantwoordelijk voor het project jongerencentrum in de gemeente Barendrecht.

2002 - 2010
Stephanie ter Borg was voor de VVD gemeenteraadslid in de gemeenteraad van Barendrecht.