Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Barendrecht (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 5 (42 resultaten)

Dhr. Jan van Belzen

Functie: BurgemeesterPolitiek: SGP
Aantal zetels: 4
In dienst sinds: september 2005 (9 jaar, 4 maanden in dienst)Portefeuille: Veiligheid, Handhaving, CommunicatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Jan van Belzen (SGP heeft in zijn portefeuille: Algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, internationale betrekkingen, kabinetszaken, externe communicatie, toezicht en handhaving, huiselijk geweld, eindredactie Blik op Barendrecht/persberichten.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Jan van Belzen heeft in zijn portefeuille: Coördinatie veiligheidsbeleid, algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, coördinatie van beleid, kabinetszaken, mediabeleid, internationale betrekkingen, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, representatie, feesten en herdenkingen, communicatie, burgerzaken en verantwoordelijk voor de juridische zaken in de gemeente Barendrecht.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Burgemeester Jan van Belzen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Barendrecht.

2012 Jan van Belzen is voorzitter, Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB)

1997 -2005 Jan van Belzen is SGP-burgemeester, gemeente Graafstroom
1994 -1997 Jan van Belzen is SGP-raadslid / wethouder, gemeente Graafstroom.

Aanverwant:1999 - 2005Dhr. Jan van Belzen, Burgemeester, SGP, gemeente Graafstroom

Dhr. Gert-Jan Bravenboer

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2006 (9 jaar, 1 maand in dienst)Werkzaamheden bij de Overheid:
Directeur / Loco-gemeentesecretaris, gemeente Barendrecht.

2000 - 2005
Directeur Welzijn, gemeente Barendrecht.

Mevr. G.E. (Geke) Figge

Functie: GriffierIn dienst sinds: juni 2002 (12 jaar, 8 maanden in dienst)Werkzaamheden bij de Overheid:
Raadsgriffier Gemeenteraad Barendrecht.

Dhr. Lars Pijlman

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2008 (7 jaar, 1 maand in dienst)Portefeuille: Ruimtelijke ordening, VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Lars Pijlman is projectleider van het project 'centrumontwikkeling' bij de gemeente Barendrecht.

Dhr. Martin Wildeboer

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2008 (6 jaar, 10 maanden in dienst)Werkzaamheden bij de Overheid:
Martin Wildeboer is gebiedsregisseur Carnisselande bij de gemeente Barendrecht.

Mevr. Christa Koets

Functie: HoofdafdelingPortefeuille: Sport, Cultuur, Onderwijs, WelzijnWerkzaamheden bij de Overheid:Afdelingshoofd Sport, Welzijn, Onderwijs en Cultuur bij de gemeente Barendrecht.

Dhr. Jos Lukasse

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: april 2010 (4 jaar, 10 maanden in dienst)Portefeuille: Economische ZakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Jos Lukasse is beleidsmedewerker Economie bij de gemeente Barendrecht.

Dhr. Matteo de Visser

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juni 2012 (2 jaar, 8 maanden in dienst)Werkzaamheden bij de Overheid:
Matteo de Visser is projectmanager Herstructurering Bedrijventerreinen bij de gemeente Barendrecht.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Matteo de Visser, Raadslid, SGP, gemeente Leerdam

Dhr. Hans van den Brule

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: november 2011 (3 jaar, 3 maanden in dienst)Werkzaamheden bij de Overheid:
Hans van den Brule is BAR-projectleider in de gemeente Barendrecht.

Van 2006 tot 2008 was Hans van den Brule hoofd Beheer Openbare Ruimte, gemeente Barendrecht.
Aanverwant:1998 - 2000Dhr. Hans van den Brule, Raadslid, PvdA Herjansdam, gemeente Zwijndrecht

Mevr. Jacinta van Mil-Floor

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (10 maanden in dienst)Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jacinta van Mil-Floor (VVD) 378 voorkeurstemmen.