Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Barendrecht (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Dhr. Jan van Belzen

Functie: BurgemeesterPolitiek: SGP
Aantal zetels: 4
Sinds: september 2005
Portefeuille: Veiligheid


Burgemeester Jan van Belzen heeft in zijn portefeuille: Coördinatie veiligheidsbeleid, algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, coördinatie van beleid, kabinetszaken, mediabeleid, internationale betrekkingen, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, representatie, feesten en herdenkingen, communicatie, burgerzaken en verantwoordelijk voor de juridische zaken in de gemeente Barendrecht.

Burgemeester Jan van Belzen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Barendrecht.

2012 Jan van Belzen is voorzitter, Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB)
1997 -2005 Jan van Belzen is SGP-burgemeester, gemeente Graafstroom
1994 -1997 Jan van Belzen is SGP-raadslid / wethouder, gemeente Graafstroom.

Dhr. Gert-Jan Bravenboer

Functie: DirecteurPolitiek: sinds: januari 2006

Directeur / Loco-gemeentesecretaris, gemeente Barendrecht.

2000 - 2005
Directeur Welzijn, gemeente Barendrecht.

Mevr. Anneke Knol

Functie: GemeentesecretarisPolitiek: sinds: juni 2011

Anneke Knol is algemeen Directeur en gemeentesecretaris bij de gemeente Barendrecht.

Anneke Knol is bestuurslid (organisatieontwikkeling) bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).

Mevr. G.E. (Geke) Figge

Functie: GriffierPolitiek: sinds: juni 2002

Raadsgriffier Gemeenteraad Barendrecht.

Dhr. Lars Pijlman

Functie: HoofdafdelingPolitiek: sinds: januari 2008Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting

Lars Pijlman is projectleider van het project 'centrumontwikkeling' bij de gemeente Barendrecht.

Dhr. Martin Wildeboer

Functie: HoofdafdelingPolitiek: sinds: april 2008

Martin Wildeboer is gebiedsregisseur Carnisselande bij de gemeente Barendrecht.

Mevr. Christa Koets

Functie: HoofdafdelingPortefeuille: Sport, Cultuur, Onderwijs, Welzijn
Afdelingshoofd Sport, Welzijn, Onderwijs en Cultuur bij de gemeente Barendrecht.

Dhr. Jos Lukasse

Functie: HoofdafdelingPolitiek: sinds: april 2010Portefeuille: Economische Zaken

Jos Lukasse is beleidsmedewerker Economie bij de gemeente Barendrecht.

Dhr. Matteo de Visser

Functie: HoofdafdelingPolitiek: sinds: juni 2012

Matteo de Visser is projectmanager Herstructurering Bedrijventerreinen bij de gemeente Barendrecht.

Dhr. Hans van den Brule

Functie: HoofdafdelingPolitiek: sinds: november 2011

Hans van den Brule is BAR-projectleider in de gemeente Barendrecht.

Van 2006 tot 2008 was Hans van den Brule hoofd Beheer Openbare Ruimte, gemeente Barendrecht.