Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Barendrecht (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Dhr. Jan Jippes

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5, sinds: maart 2006

Dhr. Jeroen Gebben

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 9, sinds: april 2010
Portefeuille: Landelijk gebied, Mobiliteit, Onderwijs, Volkshuisvesting


Wethouder Jeroen Gebben heeft in zijn portefeuille: afval en reiniging, beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer, rioolbeheer, openbaar vervoer, watermanagement, wijkregie, onderwijs en volwasseneneducatie en verantwoordelijk voor het Integraal Huisvestingsplan I en II in de gemeente Barendrecht. Jeroen Gebben is eerste loco-burgemeester van Barendrecht. 

2006 - 2010
Jeroen Gebben was in de raadsperiode 2006 - 2010 gemeenteraadslid.

Dhr. Henri Lefering

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 5
Sinds: maart 2014

Mevr. Stephanie ter Borg

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 9, sinds: april 2010
Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Sport, Cultuur, Handhaving


Wethouder Stephanie ter Borg heeft in haar portefeuille: Integraal jeugdbeleid, jongerenwerk, sport, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, vastgoed & accommodaties, monumentenzorg, cultuur, toezicht & handhaving, project CO2-opslagen verantwoordelijk voor het project jongerencentrum in de gemeente Barendrecht.

2002 - 2010
Stephanie ter Borg was voor de VVD gemeenteraadslid in de gemeenteraad van Barendrecht.

Dhr. Simon Kelder

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5, sinds: maart 1998


Gemeenteraadslid Simon Kelder is fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Barendrecht.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Barendrecht) heeft VVD Barendrecht 5.638 stemmen.

Mevr. Jacinta van Mil-Floor

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 5
Sinds: maart 2014

Dhr. Jan van Belzen

Functie: BurgemeesterPolitiek: SGP
Aantal zetels: 4
Sinds: september 2005
Portefeuille: Veiligheid


Burgemeester Jan van Belzen heeft in zijn portefeuille: Coördinatie veiligheidsbeleid, algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, coördinatie van beleid, kabinetszaken, mediabeleid, internationale betrekkingen, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, representatie, feesten en herdenkingen, communicatie, burgerzaken en verantwoordelijk voor de juridische zaken in de gemeente Barendrecht.

Burgemeester Jan van Belzen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Barendrecht.

2012 Jan van Belzen is voorzitter, Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB)
1997 -2005 Jan van Belzen is SGP-burgemeester, gemeente Graafstroom
1994 -1997 Jan van Belzen is SGP-raadslid / wethouder, gemeente Graafstroom.

Mevr. Reshma Baidjnath Misier - Roopram

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2, sinds: maart 2010

Reshma Misier - Roopram is lijsttrekker voor de PvdA in Barendrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Gemeenteraadslid Reshma Misier - Roopram is fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Barendrecht (vanaf dec. 2012).

Mevr. Coby van Deursen

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2, sinds: januari 2010

2006 - 2010
PvdA-wethouder, gemeente Barendrecht.

Mevr. Tanja de Jonge

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Aantal zetels: 1
Sinds: maart 2014