Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Barendrecht (Zuid-Holland)

Pagina 3 van 4 (32 resultaten)

Dhr. Arjan Stolk

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie / SGP
Coalitie, aantal zetels: 4, sinds: januari 2011

Dhr. Arjan Sullock Enzlin

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 5
Sinds: maart 2014

Mevr. Stephanie ter Borg

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 9, sinds: april 2010
Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Sport, Cultuur, Handhaving


Wethouder Stephanie ter Borg heeft in haar portefeuille: Integraal jeugdbeleid, jongerenwerk, sport, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, vastgoed & accommodaties, monumentenzorg, cultuur, toezicht & handhaving, project CO2-opslagen verantwoordelijk voor het project jongerencentrum in de gemeente Barendrecht.

2002 - 2010
Stephanie ter Borg was voor de VVD gemeenteraadslid in de gemeenteraad van Barendrecht.

Dhr. Jan van Belzen

Functie: BurgemeesterPolitiek: SGP
Aantal zetels: 4
Sinds: september 2005
Portefeuille: Veiligheid


Burgemeester Jan van Belzen heeft in zijn portefeuille: Coördinatie veiligheidsbeleid, algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, coördinatie van beleid, kabinetszaken, mediabeleid, internationale betrekkingen, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, representatie, feesten en herdenkingen, communicatie, burgerzaken en verantwoordelijk voor de juridische zaken in de gemeente Barendrecht.

Burgemeester Jan van Belzen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Barendrecht.

2012 Jan van Belzen is voorzitter, Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB)
1997 -2005 Jan van Belzen is SGP-burgemeester, gemeente Graafstroom
1994 -1997 Jan van Belzen is SGP-raadslid / wethouder, gemeente Graafstroom.

Dhr. Hans van den Brule

Functie: HoofdafdelingPolitiek: sinds: november 2011

Hans van den Brule is BAR-projectleider in de gemeente Barendrecht.

Van 2006 tot 2008 was Hans van den Brule hoofd Beheer Openbare Ruimte, gemeente Barendrecht.

Mevr. Rolinka van der Graaff-Voskamp

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5, sinds: maart 2010

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is gemeenteraadslid Rolinka van der Graaff- Voskamp met voorkeurstemmen gekozen.

Dhr. Jilles van der Stoep

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5, sinds: januari 2011

Gemeenteraadslid Jilles vd Stoep is secretaris van het CDA.

Mevr. Coby van Deursen

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2, sinds: januari 2010

2006 - 2010
PvdA-wethouder, gemeente Barendrecht.

Mevr. Jacinta van Mil-Floor

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Aantal zetels: 5
Sinds: maart 2014

Dhr. Marcel van Prehn

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Aantal zetels: 3
Sinds: maart 2014