Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (35 resultaten)

Mevr. Inge Nieuwenhuizen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Inge Nieuwenhuizen heeft in haar portefeuille: Economische Zaken in ruime zin, Verkeer en vervoer, Recreatie en toerisme, Citymarketing, Werk en inkomen, zoals Participatiewet en armoedebeleid.

Dhr. Robčrt Smits

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Robert Smits heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, Sociaal domein, Jeugd, Cultuur, Natuur en Dierenwelzijn.

Dhr. Kees Oskam

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2013 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Beheer / Onderhoud, Sociale Zaken, Mobiliteit, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kees Oskam (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Sociaal domein, WMO, Mantelzorg en ouderen
Inrichting en onderhoud openbare ruimte, Vastgoed, Doelgroepenvervoer, Dorps-en wijkgericht werken.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Kees Oskam (ChristenUnie) heeft als portefeuille: Grondzaken, Wonen (woningbouw), Verkeer en Vervoer, Inrichting en onderhoud openbare ruimte, Vastgoed en Duurzaamheid.

Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Kees Oskam (ChristenUnie) heeft als portefeuille: Coördinerend bestuurder projecten, Gemeentelijk strategisch vastgoed, Milieu en duurzaamheid, Gebiedsmarketing,Recreatie & Toerisme. Kees Oskam is de 4e locoburgemeester van Bodegraven-Reeuwijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kees Oskam (ChristenUnie) 174 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010Dhr. Kees Oskam, Raadslid, PvdA Papendrecht, gemeente Papendrecht2010 - heden Dhr. Kees Oskam, Raadslid, GroenLinks, gemeente Veenendaal

Dhr. Jan Leendert van den Heuvel

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SGP
Lijsttrekker SGP (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2013 (5 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Bibliotheek, Luchthavenzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jan Leendert van den Heuvel (SGP) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Implementatie Omgevingswet, Cultureel erfgoed, Handhaving BWT en milieu, Onderwijs in ruime zin, Bibliotheek, Schiphol en Grondbedrijf.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Leendert van den Heuvel (SGP) heeft als portefeuille: Ruimtelijke Ordening en Milieu, Handhaving BWT, Onderwijs (regulier inclusief huisvesting), Natuur, Recreatie en Toerisme, Cultureel erfgoed.

Bestuursperiode 2013-2014
Wethouder Jan Leendert van den Heuvel (SGP) heeft als portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Cultureel erfgoed, Agrarische zaken, Natuur (excl. plassengebied en Oukoop), Handhaving BWT, Onderwijs en onderwijshuisvesting (excl. passend onderwijs, onderwijs kansenbeleid en peuterspeelzalen).
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jan Leendert van den Heuvel lijsttrekker van de SGP in de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk. Hij heeft 1319 voorkeurstemmen.

Van 2010 tot mei 2013 was Jan Leendert van den Heuvel gemeenteraadslid (fractievoorzitter) namens SGP Bodegraven - Reeuwijk, gemeente Bodegraven - Reeuwijk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) heeft SGP Bodegraven-Reeuwijk 1.678 stemmen. 


2002 - 2010 
Jan Leert van den Heuvel is SGP-raadslid, gemeente Bodegraven.


Dhr. Dirk-Jan Knol

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Dirk-Jan Knol (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, ICT, Evenementen, Sport in ruime zin, Agrarische zaken, inclusief Jacht en Visserij, Wonen volkshuisvesting in ruime zin, Dienstverlening en communicatie.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Dirk-Jan Knol (CDA) heeft in zijn portefeuille: Cultuur, Evenementen, Sportbedrijven, binnensportaccommodaties, Financiën en ICT, Ouderen, Agrarische zaken, sierteelt, Jacht en Visserij en Dierenwelzijn.

Dhr. John Kempeneers

Functie: RaadslidPolitiek: Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk (BBR)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Henk van der Smit

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP (2013-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2011 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf mei 2013 is gemeenteraadslid Henk van der Smit fractievoorzitter namens de SGP in de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk van der Smit (SGP) 301 voorkeurstemmen.

Mevr. Merel van Dijk-Baak

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Elly de Vries

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Elly de Vries (D66) 771 voorkeurstemmen.

Dhr. Reinder van Meijeren

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (11 maanden in dienst)