Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Anne de Baat

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: november 2016 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Anne de Baat is lid van het algemeen bestuur VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen). Tevens is Anne de Baat bestuurlijke secretaris van VZHG (Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten).

Vanaf 12 mei 2017 is Anne de Baat lid van de VNG-commissie 'Werk en Inkomen'.

Dhr. Eric Faassen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Eric Faassen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Armoedebeleid (incl. het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en het Noodfonds), Participatiewet, Coördinatie 3 Decentralisaties, Economie (incl. volwasseneneducatie). projectwethouder Hoofdweggebied en Minderheden (homo-)emancipatie integratie en participatie). Eric Faassen is de wijkwethouder van Oostgaarde.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Eric Faassen heeft in zijn portefeuille: Werk & Inkomen, Cultuur en verantwoordelijk voor de Economie in de gemeente Capelle aan den Ijssel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Eric Faassen (VVD) 1682 voorkeurstemmen. 

Mevr. Ans Hartnagel

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Leefbaar Capelle
Lijsttrekker Leefbaar Capelle (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 14
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhaving, Welzijn, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) heeft in haar portefeuille: Integraal veiligheidsbeleid, Leefbaarheid en sociale veligheid (incl. kwetsbare buurten, sociale cohesie, sociaal-cultureel werk en buurtwerk), Handhaving (incl. dierenwelzijn), Jeugdbeleid en jeugdzorg (incl. Jeugdzorg en Centrum voor Jeugd en Gezin) en Volksgezondheid. Ans Hartnagel is de wijkwethouder van Schollevaar.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Ans Hartnagel heeft in haar portefeuille: Veiligheid, Jeugd, Volksgezondheid en wethouder Hartnagel is wijkwethouder Schollevaar in de gemeente Capelle aan den Ijssel.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) 5840 voorkeurstemmen. 
             
Wethouder Ans Hartnager was eerder gemeenteraadslid van Capelle aan den IJssel.


Dhr. Jean-Paul Meuldijk

Functie: WethouderPolitiek: Leefbaar Capelle
Coalitie, aantal zetels: 14
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, P&O, Bedrijfsvoering, Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jean Paul Meuldijk (Leefbaar Capelle) heeft in zijn portefeuille: Financiën en grondzaken (incl. inpikgroen en tarieven Crematorium), Buitenruimte (beleid en beheer incl. wijkgericht werken), Straatreiniging en afvalinzameling, Promen, Personeel en organisatie, Facilitaire diensten (incl. maatschappelijk vastgoed). Jean Paul Meuldijk is wijkwethouder van Schenkel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jean-Paul Meuldijk (Leefbaar Capelle) 291 voorkeurstemmen. 

Dhr. Peter Oskam

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2016 (2 jaar, 16 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Peter Oskam (CDA) heeft in zijn portefeuille: Algemene Beleidscoördinatie, Brandweer en Rampenbestrijding, Openbare Orde incl. APV, Vergunningen, Juridische Zaken, Publiekzaken (incl. Verkiezingen), Stadspromotie en kabinet, Externe Betrekkingen, Stads- en metropoolregio, Wijkportefeuille Capelle-West en Wijkportefeuille 's-Gravenland.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Peter Oskam aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2016 is Peter Oskam lid van de commissie Bestuur & Veiligheid (VNG).

Mevr. Josien van Cappelle

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Recreatie / Toerisme, Onderwijs, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Josien van Cappelle (D66) heeft in haar portefeuille: Onderwijs en onderwijshuisvesting (incl. passend onderwijs, Integrale Kindcentra en BSN), WMO/AWBZ (incl. ouderen, vrijwilligers, respijt- en mantelzorgers), Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur (incl. evenementenbeleid), Duurzaamheid en Milieu, Communicatie en burgercontacten (incl. KCC, Zorg- en welzijnsplein en digitaal burgerschap). Josien van Cappelle is de wijkwethouder van Fascinatio.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Josien van Capelle 95 voorkeurstemmen. Ze staat op nummer 15 van de verkiezingslijst.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Josien van Cappelle, Raadslid, D66, gemeente Capelle aan den IJssel

Dhr. Dick van Sluis

Functie: WethouderPolitiek: Leefbaar Capelle
Coalitie, aantal zetels: 14
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Dick van Sluis (Leefbaar Capelle) heeft in zijn portefeuille: Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, Welstand en Monumentenbeleid, Projectwethouder kansengebieden (incl. Centrumontwikkeling), Wonen (incl. woonoverlast), Verkeer en Vervoer (incl. Vervoersautoriteit). Dick van Sluis is de wijkwethouder van Middelwatering.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Dick van Sluis heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Wijken en verantwoordelijk voor de Buurten in de gemeente Capelle aan den Ijssel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dick van Sluis 119 voorkeurstemmen. Hij is lijstduwer.

Dick van Sluis is lid van de commissie Ruimte en Wonen (VNG).
Aanverwant:2010Dhr. Dick van Sluis, Raadslid, Leefbaar Rotterdam, gemeente Rotterdam