Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Anne de Baat

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: november 2016 (2 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, BedrijfsvoeringWerkzaamheden bij de Overheid:
Anne de Baat is lid van het algemeen bestuur VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen). Tevens is Anne de Baat bestuurlijke secretaris van VZHG (Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten).

Vanaf 12 mei 2017 is Anne de Baat lid van de VNG-commissie 'Werk en Inkomen'.

Mevr. Ans Hartnagel

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Leefbaar Capelle
Lijsttrekker Leefbaar Capelle (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 13
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Toezicht en (integrale) handhaving, Welzijn, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) heeft in haar portefeuille: Integraal veiligheidsbeleid (inclusief huiselijk geweld en verwarde personen), Leefbaarheid en sociale veiligheid (inclusief kwetsbare buurten, sociale cohesie, welzijnswerk en buurtwerk), Handhaving (inclusief dierenwelzijn), Jeugdbeleid en jeugdhulp (inclusief CJG en Capsloc), Projectwethouder Denk en Doe Mee fonds en Wijkwethouder Schollevaar.

Ans Hartnagel is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) heeft in haar portefeuille: Integraal veiligheidsbeleid, Leefbaarheid en sociale veligheid (incl. kwetsbare buurten, sociale cohesie, sociaal-cultureel werk en buurtwerk), Handhaving (incl. dierenwelzijn), Jeugdbeleid en jeugdzorg (incl. Jeugdzorg en Centrum voor Jeugd en Gezin) en Volksgezondheid. Ans Hartnagel is de wijkwethouder van Schollevaar.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Ans Hartnagel heeft in haar portefeuille: Veiligheid, Jeugd, Volksgezondheid en wethouder Hartnagel is wijkwethouder Schollevaar in de gemeente Capelle aan den Ijssel.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) 5840 voorkeurstemmen. 
             
Wethouder Ans Hartnager was eerder gemeenteraadslid van Capelle aan den IJssel.


Dhr. Peter Oskam

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Peter Oskam (CDA) heeft in zijn portefeuille: Algemene beleidscoördinatie, bestuurlijke coördinatie en integriteit van beleid), Openbare orde (inclusief APV), Brandweer en rampenbestrijding (inclusief de Veiligheidsregio), Externe en internationale betrekkingen, stadspromotie, intergemeentelijke samenwerking en kabinet, Metropoolregio, Juridische zaken en vergunningen, Personeel en organisatie, Communicatie en burgercontacten (inclusief KCC en digitaal burgerschap), Publiekszaken (inclusief verkiezingen) en Wijkportefeuille Capelle-West.

Bestuursperiode 2016-2018
Peter Oskam (CDA) heeft in zijn portefeuille: Algemene Beleidscoördinatie, Brandweer en Rampenbestrijding, Openbare Orde incl. APV, Vergunningen, Juridische Zaken, Publiekzaken (incl. Verkiezingen), Stadspromotie en kabinet, Externe Betrekkingen, Stads- en metropoolregio, Wijkportefeuille Capelle-West en Wijkportefeuille 's-Gravenland.

De is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van en wethouders wel. In het college heeft de , net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Peter Oskam aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2016 is Peter Oskam lid van de commissie Bestuur & Veiligheid (VNG).

Dhr. Dick van Sluis

Functie: WethouderPolitiek: Leefbaar Capelle
Coalitie, aantal zetels: 13
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Dick van Sluis (Leefbaar Capelle) heeft in zijn portefeuille: Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, Projectwethouder Omgevingswet, Onderwijs (inclusief beleid onderwijshuisvesting), Welstand en monumentenbeleid, Hoofdverkeersinfrastructuur, Verkeer en vervoer (inclusief vervoersautoriteit), Wonen (inclusief woonoverlast) en Wijkwethouder Middelwatering en Fascinatio.

Dick van Sluis is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Dick van Sluis (Leefbaar Capelle) heeft in zijn portefeuille: Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, Welstand en Monumentenbeleid, Projectwethouder kansengebieden (incl. Centrumontwikkeling), Wonen (incl. woonoverlast), Verkeer en Vervoer (incl. Vervoersautoriteit). Dick van Sluis is de wijkwethouder van Middelwatering.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Dick van Sluis heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Wijken en verantwoordelijk voor de Buurten in de gemeente Capelle aan den Ijssel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dick van Sluis 119 voorkeurstemmen. Hij is lijstduwer.

Dick van Sluis is lid van de commissie Ruimte en Wonen (VNG).
Aanverwant:2010Dhr. Dick van Sluis, Raadslid, Leefbaar Rotterdam, gemeente Rotterdam

Dhr. Nico van Veen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Nico van Veen heeft in zijn portefeuille: Financiën en grondzaken, Deelnemingen (inclusief Eneco), Crematorium, Facilitaire diensten (inclusief bouw en onderhoud van maatschappelijk vastgoed), Duurzaamheid, Milieu en Wijkwethouder Schenkel.

Nico van Veen is de 5e locoburgemeester.

Mevr. Harriėt Westerdijk

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Cultuur, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Westerdijk heeft in haar portefeuille: Economie, Werk- en inkomen (inclusief de Participatiewet), Armoedebeleid (inclusief het Jeugdfonds Sport & Cultuur), Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur (inclusief evenementenbeleid) en Wijkwethouder ‘s-Gravenland.

Harriët Westerdijk is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Marc Wilson

Functie: WethouderPolitiek: Leefbaar Capelle
Coalitie, aantal zetels: 13
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marc Wilson heeft in zijn portefeuille: WMO/AWBZ (inclusief ouderen, respijt en mantelzorgers, aanpak eenzaamheid), projectwethouder Transformatie sociaal domein 2.0, Volksgezondheid, Promen, Emancipatie, integratie en participatie, Vrijwilligersbeleid, Buitenruimte (beleid en beheer), Straatreiniging en afvalinzameling, Wijkgericht werken en Wijkwethouder Oostgaarde.

Marc Wilson is de 4e locoburgemeester.