Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 5 (47 resultaten)

Dhr. Dick van Sluis

Functie: WethouderPolitiek: Leefbaar Capelle
Coalitie, aantal zetels: 13
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Dick van Sluis (Leefbaar Capelle) heeft in zijn portefeuille: Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, Projectwethouder Omgevingswet, Onderwijs (inclusief beleid onderwijshuisvesting), Welstand en monumentenbeleid, Hoofdverkeersinfrastructuur, Verkeer en vervoer (inclusief vervoersautoriteit), Wonen (inclusief woonoverlast) en Wijkwethouder Middelwatering en Fascinatio.

Dick van Sluis is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Dick van Sluis (Leefbaar Capelle) heeft in zijn portefeuille: Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, Welstand en Monumentenbeleid, Projectwethouder kansengebieden (incl. Centrumontwikkeling), Wonen (incl. woonoverlast), Verkeer en Vervoer (incl. Vervoersautoriteit). Dick van Sluis is de wijkwethouder van Middelwatering.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Dick van Sluis heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Wijken en verantwoordelijk voor de Buurten in de gemeente Capelle aan den Ijssel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dick van Sluis 119 voorkeurstemmen. Hij is lijstduwer.

Dick van Sluis is lid van de commissie Ruimte en Wonen (VNG).
Aanverwant:2010Dhr. Dick van Sluis, Raadslid, Leefbaar Rotterdam, gemeente Rotterdam

Dhr. Nico van Veen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Nico van Veen heeft in zijn portefeuille: Financiën en grondzaken, Deelnemingen (inclusief Eneco), Crematorium, Facilitaire diensten (inclusief bouw en onderhoud van maatschappelijk vastgoed), Duurzaamheid, Milieu en Wijkwethouder Schenkel.

Nico van Veen is de 5e locoburgemeester.

Mevr. Harriėt Westerdijk

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Cultuur, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Westerdijk heeft in haar portefeuille: Economie, Werk- en inkomen (inclusief de Participatiewet), Armoedebeleid (inclusief het Jeugdfonds Sport & Cultuur), Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur (inclusief evenementenbeleid) en Wijkwethouder ‘s-Gravenland.

Harriët Westerdijk is de 2e locoburgemeester.

Mevr. Ans Hartnagel

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Leefbaar Capelle
Lijsttrekker Leefbaar Capelle (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 13
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Toezicht en (integrale) handhaving, Welzijn, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) heeft in haar portefeuille: Integraal veiligheidsbeleid (inclusief huiselijk geweld en verwarde personen), Leefbaarheid en sociale veiligheid (inclusief kwetsbare buurten, sociale cohesie, welzijnswerk en buurtwerk), Handhaving (inclusief dierenwelzijn), Jeugdbeleid en jeugdhulp (inclusief CJG en Capsloc), Projectwethouder Denk en Doe Mee fonds en Wijkwethouder Schollevaar.

Ans Hartnagel is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) heeft in haar portefeuille: Integraal veiligheidsbeleid, Leefbaarheid en sociale veligheid (incl. kwetsbare buurten, sociale cohesie, sociaal-cultureel werk en buurtwerk), Handhaving (incl. dierenwelzijn), Jeugdbeleid en jeugdzorg (incl. Jeugdzorg en Centrum voor Jeugd en Gezin) en Volksgezondheid. Ans Hartnagel is de wijkwethouder van Schollevaar.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Ans Hartnagel heeft in haar portefeuille: Veiligheid, Jeugd, Volksgezondheid en wethouder Hartnagel is wijkwethouder Schollevaar in de gemeente Capelle aan den Ijssel.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) 5840 voorkeurstemmen. 
             
Wethouder Ans Hartnager was eerder gemeenteraadslid van Capelle aan den IJssel.


Dhr. Marc Wilson

Functie: WethouderPolitiek: Leefbaar Capelle
Coalitie, aantal zetels: 13
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marc Wilson heeft in zijn portefeuille: WMO/AWBZ (inclusief ouderen, respijt en mantelzorgers, aanpak eenzaamheid), projectwethouder Transformatie sociaal domein 2.0, Volksgezondheid, Promen, Emancipatie, integratie en participatie, Vrijwilligersbeleid, Buitenruimte (beleid en beheer), Straatreiniging en afvalinzameling, Wijkgericht werken en Wijkwethouder Oostgaarde.

Marc Wilson is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Peter Eilander

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 4 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Eilander (ChristenUnie) 116 voorkeurstemmen.

Dhr. Mels Landzaad

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Devie Badloe

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Vanessa King-de Hoog

Functie: RaadslidPolitiek: Leefbaar Capelle
Coalitie, aantal zetels: 13
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Vanessa Kind-de Hoog (Leefbaar Capelle) 172 voorkeurstemmen.

Dhr. Bas van Loef

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juli 2018 (10 maanden in dienst)