Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland)

Pagina 5 van 5 (47 resultaten)

Dhr. Dick van Sluis

Functie: WethouderPolitiek: Leefbaar Capelle
Coalitie, aantal zetels: 13
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Dick van Sluis (Leefbaar Capelle) heeft in zijn portefeuille: Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening, Projectwethouder Omgevingswet, Onderwijs (inclusief beleid onderwijshuisvesting), Welstand en monumentenbeleid, Hoofdverkeersinfrastructuur, Verkeer en vervoer (inclusief vervoersautoriteit), Wonen (inclusief woonoverlast) en Wijkwethouder Middelwatering en Fascinatio.

Dick van Sluis is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Dick van Sluis (Leefbaar Capelle) heeft in zijn portefeuille: Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening, Welstand en Monumentenbeleid, Projectwethouder kansengebieden (incl. Centrumontwikkeling), Wonen (incl. woonoverlast), Verkeer en Vervoer (incl. Vervoersautoriteit). Dick van Sluis is de wijkwethouder van Middelwatering.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Dick van Sluis heeft in zijn portefeuille: Onderwijs, Wijken en verantwoordelijk voor de Buurten in de gemeente Capelle aan den Ijssel.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dick van Sluis 119 voorkeurstemmen. Hij is lijstduwer.

Dick van Sluis is lid van de commissie Ruimte en Wonen (VNG).
Aanverwant:2010Dhr. Dick van Sluis, Raadslid, Leefbaar Rotterdam, gemeente Rotterdam

Dhr. Nico van Veen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Nico van Veen heeft in zijn portefeuille: Financiën en grondzaken, Deelnemingen (inclusief Eneco), Crematorium, Facilitaire diensten (inclusief bouw en onderhoud van maatschappelijk vastgoed), Duurzaamheid, Milieu en Wijkwethouder Schenkel.

Nico van Veen is de 5e locoburgemeester.

Dhr. Willem Vlot

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SP (2019-)
Politiek leider SP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2018 (7 maanden in dienst)
Toelichting: Willem Vlot verving eerder tijdelijk raadslid Öztürk (tot februari 2019).

Mevr. Karin Weemhoff

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Pieter Weijers

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Harriėt Westerdijk

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Cultuur, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Westerdijk heeft in haar portefeuille: Economie, Werk- en inkomen (inclusief de Participatiewet), Armoedebeleid (inclusief het Jeugdfonds Sport & Cultuur), Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur (inclusief evenementenbeleid) en Wijkwethouder ‘s-Gravenland.

Harriët Westerdijk is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Marc Wilson

Functie: WethouderPolitiek: Leefbaar Capelle
Coalitie, aantal zetels: 13
In dienst sinds: juni 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marc Wilson heeft in zijn portefeuille: WMO/AWBZ (inclusief ouderen, respijt en mantelzorgers, aanpak eenzaamheid), projectwethouder Transformatie sociaal domein 2.0, Volksgezondheid, Promen, Emancipatie, integratie en participatie, Vrijwilligersbeleid, Buitenruimte (beleid en beheer), Straatreiniging en afvalinzameling, Wijkgericht werken en Wijkwethouder Oostgaarde.

Marc Wilson is de 4e locoburgemeester.