Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Dordrecht (Zuid-Holland)

Pagina 7 van 7 (63 resultaten)

Mevr. Anneloes Wepster

Functie: GriffierIn dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad in Dordrecht. Anneloes Wepster adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel.

De griffier, Anneloes Wepster, zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Anneloes Wepster was eerder hoofd Beleids- en Bestuursondersteuning, tevens directiesecretaris, bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Dhr. Jack Wisker

Functie: RaadslidPolitiek: Verenigde SeniorenPartij Dordrecht - VSP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Mevr. Jolanda Wuisman

Functie: GriffieIn dienst sinds: mei 2012 (6 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuurs- en managementassistent en plaatsvervangende
bode van de gemeenteraad.