Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland)

Statistieken gemeente Goeree-Overflakkee

Oppervlakte: 26.125 ha.
Aantal zetels: 29
Aantal inwoners (actueel): 50.356
Aantal burgers gemeente aug 2020: 50.356
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 49.610
Bewonersaantal mei 2018: 49.313
Aantal inwoners januari 2017: 48.653
Aantal inwoners maart 2016: 48.405
Aantal inwoners december 2015: 48.317
Aantal inwoners maart 2015: 48.237
Aantal inwoners mei 2014: 48.204
januari 2014: 48.233
november 2013: 48.177
augustus 2013: 48.182
mei 2013: 48.175
2012 (herindeling): 48.200
Aantal inwoners jan 2009: 11.505
Bevolking jan 2008: 11.589
Inwonersaantal 2007: 11.646
Inwonersaantal 2006: 11.631
Inwonersaantal 2005: 11.591
Inwonersaantal 2004: 11.544

Contact gemeente Goeree-Overflakkee

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis (Postbus 1, 3240 AA MIDDELHARNIS)
Tel 14 0187 / 0187-491500
E-mail: info@goeree-overflakkee.nl
Website: www.goeree-overflakkee.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Marktonderzoek doen in Goeree-Overfalkkee? Burgers raadplegen en laten participeren bij gemeentelijke vraagstukken? Ga naar het burgerpanel van Goeree-Overflakkee: http://www.TipGoereeOverflakkee.nl en start vandaag een burgerraadpleging.

Gemeenteraadsverkiezingen

Politieke partij

2012

SGP

9

VVD

4

PvdA

4

ChristenUnie

4

CDA

3

VKGO

3

Eil.v.Vrijheid

1

GOS

1

Aantal zetels gemeenteraad

29

Ranking langstzittende raadsleden
SGP, Dhr. Peter Grinwis: 8 jaarFractie Vreugde, Dhr. Binic Vreugde: 8 jaarPvdA, Dhr. Jaap Willem Eijkenduijn: 8 jaarEiland van Vrijheid, Dhr. Henk van der Meer: 8 jaarVitale Kernen Goeree-Overflakkee, Dhr. Willy Heintjes: 8 jaarChristenUnie, Dhr. Bert Tuk: 8 jaarVVD, Mevr. Addy Rijerkerk-Andriesen: 8 jaarCDA, Dhr. Daniël Huising: 3 jaarGroep Jan Zwerus, Dhr. Jan Zwerus: 3 jaar

Pagina 1 van 5 (41 resultaten)

Mevr. Petra 't Hoen

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2013 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Aanverwant:2006 - 2010Mevr. Petra 't Hoen, Wethouder, PvdA, gemeente Oostflakkee

> Raadpleging of marktonderzoek in Goeree Overflakkee


Toelichting: Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Goeree Overflakkee. Klik rechts op de buttons voor meer informatie of neem telefonisch contact op.

Mevr. Tea Both-Verhoeven

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: december 2018 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Tea Both-Verhoeven heeft in haar portefeuille: Innovatie, duurzaamheid en energiebeleid, Economische zaken (inclusief Smart water, bedrijventerreinen en vestigingenbeleid, standplaatsen en weekmarkten), Arbeidsmarkt, Landbouw en Visserij (inclusief deelneming UFA), Gebiedsmarketing (waaronder evenementen en VVV), Beheer Buitenruimte (buitendienst) en Zuidwestelijke Delta (inclusief “Waterpoort”).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tea Both-Verhoeven is de eerste vrouwelijke wethouder van de gemeente Goedereede-Overflakkee.

Dhr. Bert Brand

Functie: GriffierIn dienst sinds: mei 2019 (1 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Pieter Breederveld

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2013 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Aanverwant:2012 - 2013Dhr. Pieter Breederveld, Raadslid, SGP, gemeente Goeree-Overflakkee

Dhr. Berend Jan Bruggeman

Functie: WethouderPolitiek: Vitale Kernen Goeree-Overflakkee
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Bibliotheek, Sport, Subsidies, Cultuur, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Berend Jan Bruggeman (VKGO) heeft in zijn portefeuille: Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Participatiewet, Welzijn (waaronder volwasseneneducatie, bibliotheek, subsidies), Kunst en Cultuur (inclusief cultureel erfgoed), Volksgezondheid, Ouderenbeleid, Kinderopvang en peuterspeelzalen, Leefbaarheid, kleine kernenbeleid/dorpsraden, Accommodaties en Sport.

Berend Jan Bruggeman is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Jannie Campfens-van den Ouden

Functie: RaadslidPolitiek: Vitale Kernen Goeree-Overflakkee
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Johan de Vos

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (2018-)
Lijsttrekker Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2013 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Aanverwant:2013Dhr. Johan de Vos, Raadslid, Vooruitstrevend Dorpsbelang '78 Vooruitstrevend Dorpsbelang '78 - VDB'78, gemeente Middelharnis

Dhr. Jaap Willem Eijkenduijn

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2013-)
Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2013)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2013 (8 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: 1e Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Goeree-Overflakkee.Werkzaamheden bij de Overheid:
Jaap Willem Eijkenduijn is fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Dhr. Peter Feller

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: februari 2017 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Mobiliteit, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter Feller (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën (beleids- en beheersinstrumentarium, planning & control en beleid), Belastingen, Deelnemingen, Grondbeleid/exploitatie, Inkoop, Vastgoed (gemeentelijke eigendommen), Bedrijfsvoering ((streek)archief, facilitaire zaken), Mobiliteit (openbaar vervoer, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en ontsluiting, infrastructuur), Onderwijs, Recreatie en toerisme.

Peter Feller is de 3e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Peter Feller (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën (Beleids- en Beheersinstrumentarium, Planning & Control en Beleid), Belastingen, BAG, Deelnemingen, Grondbeleid, Inkoop, Personeel & Organisatie, Gemeentelijke Eigendommen, Accommodaties, Verkeer & Vervoer (Openbaar Vervoer, Verkeersveiligheid, Bereikbaarheid en Ontsluiting, Infrastructuur).

Peter Feller is de tweede locoburgemeester.