Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 10 (99 resultaten)

Mevr. Petra 't Hoen

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 20 dagen in dienst)
Aanverwant:2006 - 2010Mevr. Petra 't Hoen, Wethouder, PvdA, gemeente Oostflakkee

Dhr. Ton Admiraal

Functie: WethouderPolitiek: SGP Goedereede
Coalitie

Werkzaamheden bij de Overheid:
Ton Admiraal (SGP) was wethouder in de voormalige gemeente Goedereede.
Aanverwant:heden Dhr. Ton Admiraal, Wethouder, SGP Oud-Beijerland, gemeente Oud-Beijerland

Mevr. Tea Both-Verhoeven

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: januari 2013Uit dienst sinds: december 2018 (5 jaar, 11 maanden in dienst geweest)

Mevr. Tea Both-Verhoeven

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: december 2018 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Tea Both-Verhoeven heeft in haar portefeuille: Innovatie, duurzaamheid en energiebeleid, Economische zaken (inclusief Smart water, bedrijventerreinen en vestigingenbeleid, standplaatsen en weekmarkten), Arbeidsmarkt, Landbouw en Visserij (inclusief deelneming UFA), Gebiedsmarketing (waaronder evenementen en VVV), Beheer Buitenruimte (buitendienst) en Zuidwestelijke Delta (inclusief “Waterpoort”).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tea Both-Verhoeven is de eerste vrouwelijke wethouder van de gemeente Goedereede-Overflakkee.

Dhr. Pieter Breederveld

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 20 dagen in dienst)
Aanverwant:2012 - 2013Dhr. Pieter Breederveld, Raadslid, SGP, gemeente Goeree-Overflakkee

Dhr. Pieter Breederveld

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: juli 2012Uit dienst sinds: januari 2013 (6 maanden in dienst geweest)
Aanverwant:2013 - heden Dhr. Pieter Breederveld, Raadslid, SGP, gemeente Goeree-Overflakkee

Dhr. Berend Jan Bruggeman

Functie: WethouderPolitiek: Vitale Kernen Goeree-Overflakkee
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Bibliotheek, Sport, Subsidies, Cultuur, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Beren Jan Bruggeman heeft in zijn portefeuille: Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Participatiewet, Welzijn (waaronder volwasseneneducatie, bibliotheek, subsidies), Kunst en Cultuur (inclusief cultureel erfgoed), Volksgezondheid, Ouderenbeleid, Kinderopvang en peuterspeelzalen, Leefbaarheid, kleine kernenbeleid/dorpsraden, Accommodaties en Sport.

Berend Jan Bruggeman is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Berend-Jan Bruggeman

Functie: RaadslidPolitiek: Vitale Kernen Goeree-Overflakkee
Aantal zetels: 6
In dienst gegaan: maart 2018Uit dienst sinds: mei 2018 (1 maand in dienst geweest)

Mevr. Jannie Campfens-van den Ouden

Functie: RaadslidPolitiek: Vitale Kernen Goeree-Overflakkee
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Gerrit de Jong

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: januari 2013Uit dienst sinds: mei 2018 (5 jaar, 4 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Sociale Zaken, Bibliotheek, Sport, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerrit de Jong (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Sociale zaken, Welzijn (waaronder volwasseneneducatie, bibliotheek, peuterspeelzalen, kinderopvang, subsidies), Wet Werk en Bijstand, inclusief minimabeleid en participatiebeleid, Maatschappelijke zaken, onder meer Wmo, Gehandicaptenbeleid en –zorg, Kunst en cultuur, Volksgezondheid, Jeugdbeleid, Ouderenbeleid, Mediabeleid, Sport, Cultureel erfgoed, Monumentenbeleid en Archeologie.

Gerrit de Jong is de 3e loco-burgemeester van Goeree-Overflakkee.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2013-2014
Gerrit de Jong is verantwoordelijk voor de dorpskernen: Ouddorp en Den Bommel. Daarnaast heeft wethouder Gerrit de Jong in zijn portefeuille: Sociale zaken, Welzijn (w.o. volwasseneneducatie, bibliotheek, peuterspeelzalen, kinderopvang, subsidies), Wet Werk  en Bijstand, incl. minimabeleid en participatiebeleid, Maatschappelijke zaken, onder meer Wmo, Gehandicaptenbeleid en –zorg, Kunst en cultuur, Volksgezondheid, Jeugdbeleid, Ouderenbeleid, Mediabeleid en Sport.
Aanverwant:2011 - 2013Dhr. Gerrit de Jong, Wethouder, Christenunie, gemeente Dirksland1989 - 1998Dhr. Gerrit de Jong, Lid van de 2e kamer, CDA, Tweede Kamer1970 - 1984Dhr. Gerrit de Jong, Raadslid, Gemeentebelang Franekeradeel, gemeente Franekeradeel