Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (40 resultaten)

Dhr. Peter Feller

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: februari 2017 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, P&O, Infrastructuur, Verkeer en VervoerToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Peter Feller (VVD) heeft in zijn portefeuille: Financiën (Beleids- en Beheersinstrumentarium, Planning & Control en Beleid), Belastingen, BAG, Deelnemingen, Grondbeleid, Inkoop, Personeel & Organisatie, Gemeentelijke Eigendommen, Accommodaties, Verkeer & Vervoer (Openbaar Vervoer, Verkeersveiligheid, Bereikbaarheid en Ontsluiting, Infrastructuur).

Peter Feller is de tweede locoburgemeester.

Dhr. Arend-Jan van der Vlugt

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Innovatie, landbouw en visserij en gebiedsmarketingWerkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2013-2018
Arend-Jan van der Vlugt is verantwoordelijk voor de dorpskernen: Dirksland, Achthuizen en Goedereede. Daarnaast heeft wethouder Arend-Jan van der Vlugt in zijn portefeuille: Innovatie en duurzaamheid (waaronder getijdencentrale), Landbouw en visserij, Gebiedsmarketing (w.o. evenementenbeleid- en uitvoering), Beheer Buitenruimte (wegen, straten, straatmeubilair en -verlichting, kunstwerken, riolering, groenvoorziening, onderhoud parken, plantsoenen en begraafplaatsen), Waterstaat en havens (w.o. kwalitatief- en kwantitatief waterbeheer) en Zuidwestelijke delta (incl. “Waterpoort”).

Arend-Jan van der Vlugt is de 4e loco-burgemeester.
Aanverwant:2007 - 2010Dhr. Arend-Jan van der Vlugt, Wethouder, CDA, gemeente Goeree-Overflakkee

Dhr. Daan Markwat

Functie: WethouderPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: juli 2015 (2 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Daan Markwat (SGP) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening/ontwikkeling (waaronder coördinatie Integraal ruimtelijk programma Goeree-Overflakkee en Noordrand), Volkshuisvesting (planning, beleid, woonruimteverdeling en woonwagenbeleid), Bouwzaken, inclusief welstand en bouw- en woningtoezicht
Leefbaarheid, Kleine kernenbeleid/dorpsraden en Milieu.

Daan Markwat is de vijfde locoburgemeester in Goeree-Overflakkee.

Dhr. Berend Jan Bruggeman

Functie: WethouderPolitiek: Vitale Kernen Goeree-Overflakkee
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2018 (29 dagen in dienst)

Dhr. Jan Zwerus

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Groep Jan Zwerus (2018-)
Politiek leider Groep Jan Zwerus
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (2 maanden in dienst)

Mevr. Tea Both-Verhoeven

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. DaniŽl Huising

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (2 maanden in dienst)

Dhr. Henk van der Meer

Functie: RaadslidPolitiek: Politiek leider Eiland van Vrijheid
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot augustus 2017 is Henk van der Meer raadslid voor de VVD.

Tot maart 2018 is Henk van der Meer fractievoorzitter geweest van Fractie Van der Meer  

Aanverwant:2013Dhr. Henk van der Meer, Raadslid, VVD Goedereede, gemeente Goeree-Overflakkee

Dhr. Hendrik Herweijer

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2015 (2 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Conny Pipping

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 5 maanden in dienst)