Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Gorinchem (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Caroline Bos

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: december 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Eelke Kraaijeveld

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Eelke Kraaijeveld heeft in zijn portefeuille: Sociaal Domein: WMO, Participatiewet, Jeugdwet, Arbeidsmarkt Duurzaamheid & Energietransitie en Vluchtelingenbeleid.

Mevr. Reinie Melissant-Briene

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: augustus 2017 (1 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Renie Melissant-Briene heeft in haar portefeuille: Wettelijke taken, Regionale samenwerking, Lobby, Internationale / externe betrekkingen, Integrale veiligheid, Beleidscoördinatie, Visie van de Stad, Evenementen, Coördinatie Toezicht & Handhaving en APV.

Bestuursperiode 2017-2018
Reinie Melissant heeft in haar portefeuille: Wettelijke taken, Boegbeeldfunctie, Regionale samenwerking, Internationale betrekkingen, Beleidscoördinatie, Visie van de Stad.

Dhr. Joost van der Geest

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Parkeren, Sport, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Joost van der Geest heeft in zijn portefeuille: Verkeer & Vervoer, Parkeren, Openbaar vervoer, Merwede Lingelijn, Milieu, Bovenlokale infrastructuur A15 en A27, Veerdienst, Economie, Sport Volksgezondheid, Waardlanden Reinigingsdienst en Subsidiebeleid.

Dhr. Ro van Doesburg

Functie: WethouderPolitiek: Democraten Gorinchem
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Van Doesburg heeft in zijn portefeuille: Wonen, Onderwijs, Recreatie en Toerisme, Citymarketing, Dienstverlening, Wijkbeheer en Wijkgericht werken, Openbare Werken: Water, groen, beheer openbare ruimte, Participatie, Begraafplaatsen / crematoria, Havens, Emancipatie en diversiteitsbeleid, Glasvezelnet en Bedrijfsvoering.

Dhr. Dick van Zanten

Functie: WethouderPolitiek: Stadsbelang
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (12 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Dick van Zanten heeft in zijn portefeuille: Financiën, Grondbedrijf, Vastgoed, Cultuur, Erfgoed en archeologie: Monumenten, Ruimtelijke ontwikkeling, Stadsvernieuwing, Omgevingswet, Omgevingsvergunningen en Sociaal Cultureel Werk.