Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Hellevoetsluis (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Mevr. Margriet den Brok

Functie: WethouderPolitiek: Inwonersbelang Hellevoetsluis - IBH
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder den Brok-Swakhoven (IBH) heeft in haar portefeuille: Financiën, Nutsbedrijven, Dienstverlening, Communicatie, Informatisering/ automatisering, Bibliotheek, Kunst & Cultuur, Inburgering, Emancipatie, Welzijnsbeleid, Onderwijs (Onderwijshuisvestingsbeleid), Huisvesting bestuurlijk & ambtelijk en Facilitaire Zaken.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Margriet den Brok (Inwonersbelang Hellevoetsluis) 521 voorkeurstemmen.

Dhr. Peter Hofman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2002 (15 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, P&O, Recreatie / Toerisme, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Peter Hofman (VVD) heeft in zijn portefeuille: City Marketing, Volkshuisvesting, Milieu, Musea & Monumenten, Economische zaken en werkgelegenheid, Havens, Accommodaties, Toerisme & Recreatie en P&O.

Peter Hofman is de tweede locoburgemeester van de gemeente Hellevoetsluis.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Peter Hofman (VVD) heeft de portefeuille 'Ruimte en Wonen' (Ruimtelijke Ordening, Grondexploitatie, Woonruimte huur, Stedelijke Vernieuwing, Beheer (- grijs, - groen, - blauw), Waterbeleid, Milieu en Project Vesting in de gemeente Hellevoetsluis). Peter Hofman is 2e loco burgemeester van de gemeente Hellevoetsluis.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Hofman (VVD) 1258 voorkeurstemmen.
       
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Peter Hofman lijsttrekker van de VVD in de gemeente Hellevoetsluis. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is Peter Hofman lijsttrekker van de VVD in de gemeente Hellevoetsluis.

1986 - 2002
Peter Hofman is gemeenteraadslid van de VVD in de gemeenteraad van Hellevoetsluis. 
Aanverwant:2005Dhr. Peter Hofman, Raadslid, VVD Zoetermeer, gemeente Zoetermeer

Mevr. Milène Junius

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Milène Junius heeft in haar portefeuille: Wettelijke taken, Veiligheid, Bestuurs- en kabinetszaken, Burgerzaken, Regionale samenwerking, Coördinatie van beleid en Streekarchief.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. De burgemeester heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft Milene Junius, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Milene Junius aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers in Hellevoetsluis.

Dhr. Jan Simons

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2008 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jan Simons is gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Hellevoetsluis.
Aanverwant:1977 - 1991Dhr. Jan Simons, Lid van de 1e kamer, PvdA, Eerste Kamer

Dhr. Hans van der Velde

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans van der Velde (CDA) heeft in zijn portefeuille: Decentralisaties (o Jeugdzorg o Jeugd- en jongerenbeleid (Jeugdketen) o Centrum Jeugd en Gezin o Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak o Passend onderwijs (leerlingvervoer en leerplicht) o AWBZ/ WMO o Participatie/ Vrijwilligersbeleid o Participatie Wet o Wet werk en bijstand o Sociale werkvoorziening, Kinderopvang & Peuterspeelzalen (integrale kindcentra), Minimabeleid, Seniorenbeleid en Volksgezondheid.

Wethouder Hans van der Velde is de derde locoburgemeester van de gemeente Hellevoetsluis.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans van der Velde (CDA) 12 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2008 - 2013Dhr. Hans van der Velde, Hoofdafdeling, gemeente Middelharnisheden Dhr. Hans van der Velde, Hoofdafdeling, gemeente Bernisse

Dhr. Hans van Lith

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Sport, Openbare werken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans van Lith (D66) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Stedelijke ontwikkeling en -vernieuwing, Bouw- en woningtoezicht,
Grondbeleid grondbeheer, grondexploitatie, Waterbeleid, Stadsbeheer, Groenvoorziening, -onderhoud, -beheer parken en plantsoenen, Riolering, Huisvuilinzameling en afvalstoffenbeleid, Sport, Wijkbeheer, Verkeer & Vervoer.

Hans van Lith is de eerste locoburgemeester van de gemeente Hellevoetsluis.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Hans van Lith, Wethouder, Gemeentebelangen Westvoorne - GBW, gemeente Westvoorne2000 - 2010Dhr. Hans van Lith, Raadslid, SGP Winterswijk, gemeente Winterswijk