Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Hellevoetsluis (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (35 resultaten)

Dhr. Hans van der Velde

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hans van der Velde (CDA) heeft in zijn portefeuille: Sociaal Domein (Jeugdzorg, Participatie Wet, WMO), Jeugd- en Jongerenbeleid, Onderwijs (incl. huisvesting), Volksgezondheid en Welzijnbeleid (incl. maatschappelijke participatie).

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans van der Velde (CDA) heeft in zijn portefeuille: Decentralisaties (o Jeugdzorg o Jeugd- en jongerenbeleid (Jeugdketen) o Centrum Jeugd en Gezin o Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak o Passend onderwijs (leerlingvervoer en leerplicht) o AWBZ/ WMO o Participatie/ Vrijwilligersbeleid o Participatie Wet o Wet werk en bijstand o Sociale werkvoorziening, Kinderopvang & Peuterspeelzalen (integrale kindcentra), Minimabeleid, Seniorenbeleid en Volksgezondheid.

Wethouder Hans van der Velde is de derde locoburgemeester van de gemeente Hellevoetsluis.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans van der Velde (CDA) 12 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2008 - 2013Dhr. Hans van der Velde, Hoofdafdeling, gemeente Middelharnisheden Dhr. Hans van der Velde, Hoofdafdeling, gemeente Bernisse

Dhr. Aart-Jan Spoon

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2018 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Aart-Jan Spoon heeft in zijn portefeuille: Economische zaken en werkgelegenheid (incl. KB3), Receatieschappen, Toerisme en Recreatie, Volkshuisvesting, Havens, Grondbeleid grondbeheer, grondexploitatie, Vastgoed en Inkoop.

Dhr. Peter Schop

Functie: WethouderPolitiek: Inwonersbelang Hellevoetsluis
Coalitie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: april 2018 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Peter Schop heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Stads- en wijkbeheer, Groenvoorziening, Riolering, Huisvuilinzameling en afvalstoffenbeleid, Waterbeheersing, Verkeer en Vervoer, Bouw- en Woningtoezicht, Sport, Milieu, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Mevr. Margriet den Brok-Swakhoven

Functie: WethouderPolitiek: Inwonersbelang Hellevoetsluis
Coalitie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Bedrijfsvoering, Bibliotheek, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Margriet den Brok-Swakhoven (IBH) heeft in haar portefeuille: Financiën, Informatisering, Nutsbedrijven, Kunst & Cultuur, Musea & monumenten, Bibliotheek, dienstverlening/bedrijfsvoering (P&O, Facilitaire Zaken, Automatisering, Huisvesting bestuur en ambtelijk) en Streekarchief.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Margriet den Brok (IBH) heeft in haar portefeuille: Financiën, Nutsbedrijven, Dienstverlening, Communicatie, Informatisering/ automatisering, Bibliotheek, Kunst & Cultuur, Inburgering, Emancipatie, Welzijnsbeleid, Onderwijs (Onderwijshuisvestingsbeleid), Huisvesting bestuurlijk & ambtelijk en Facilitaire Zaken.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Margriet den Brok (Inwonersbelang Hellevoetsluis) 521 voorkeurstemmen.

Dhr. Edwin van der Geest

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Nicko van Straaten

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Maarten Kromhout

Functie: RaadslidPolitiek: Inwonersbelang Hellevoetsluis
Coalitie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Maarten Kromhout (Inwonersbelang Hellevoetsluis) 70 voorkeurstemmen.

Mevr. Karen de Graaff- van Lith

Functie: RaadslidPolitiek: Inwonersbelang Hellevoetsluis
Coalitie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: april 2018 (7 maanden in dienst)

Dhr. Dick Bosgieter

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Klaas Kamphuis

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)