Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (38 resultaten)

Dhr. Steven van Die

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Bibliotheek, Sport, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Steven van Die heeft in zijn portefeuille: Sociaal domein (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet, Wijk- en buurtgericht werken, Volksgezondheid, Ouderenbeleid, Maatschappelijk werk, Jeugd- en jongerenbeleid, Vluchtelingenwerk, Bibliotheek), Onderwijs (inhoud) en Sport (incl. sporthallen en zwembad) en onderhoud sportvelden.

Steven van Die is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Ralph Lafleur

Functie: WethouderPolitiek: Gemeente Belangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ralph Lafleur heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid en milieu, Grondbeleid, Ruimtelijk beleid (ruimtelijke ordening, wonen (excl. bijzondere doelgroepen), bouwzaken, monumenten, toerisme en recreatie, speelruimtebeleid, verkeer en vervoer (incl. bereikbaarheid A15 en A16), Ruimtelijk beheer (beheer openbare ruimte (groen, water, riolering, wegen), grondstoffenbeleid), Kunst en Cultuur, Communicatie & Participatie, Personeel en Organisatie, Dienstverlening en Burgerzaken.

Ralph Lafleur is de 2e locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ralph Lafleur is de eerste wethouder van de politieke partij 'Gemeente Belangen' sinds de oprichting (1974).

Dhr. André Flach

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SGP / ChristenUnie
Lijsttrekker SGP / ChristenUnie (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Regionale samenwerking, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder André Flach (SGP/ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, incl. projecten, bedrijventerrein Ambachtsezoom (ontwikkeling), bedrijventerrein Antoniapolder (ontwikkeling, revitalisering, ontsluiting), Waterbusplein, Regionale samenwerking, Drechtstedenbestuur, coördinatie samenwerking Zwijndrechtse Waard, Project De Volgerlanden, Project Noordoevers, Project Centrumgebied, Financiën en Onderwijshuisvesting.

André Flach is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder André Flach (SGP/ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: economische zaken, regionale samenwerking, project De Volgerlanden, project Noordoevers, financiën en communicatie.

André Flach is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder André Flach (SGP/ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Grondbeleid en verantwoordelijk voor de Communicatie in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft André Flach (SGP/ChristenUnie) 2653 voorkeurstemmen.
   
2006 - 2010 
André Flach is SGP / CU (ChristenUnie) - gemeenteraadslid, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 


Dhr. Jeroen van der Laan

Functie: RaadslidPolitiek: SGP / ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jeroen van der Laan (SGP/ChristenUnie) 43 voorkeurstemmen.

Dhr. Arie Mol

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeente Belangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Cinthus van der Lei

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeente Belangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Peter Boudewijn

Functie: RaadslidPolitiek: SGP / ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Boudewijn (SGP/ChristenUnie) 65 voorkeurstemmen.Aanverwant:heden Dhr. Peter Boudewijn, Raadslid, Stadspartij Sittard-Geleen-Born (Stadspartij SGB), gemeente Sittard-Geleen

Mevr. Jauharina Oelfke-ten Seldam

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jauharina Oelfke-ten Seldam (VVD) 155 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans Neijman

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Wenny van der Hee

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wenny van der Hee-Pasterkamp (CDA) 226 voorkeurstemmen.