Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (39 resultaten)

Dhr. André Flach

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SGP / ChristenUnie
Lijsttrekker SGP / ChristenUnie (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Regionale samenwerking, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder André Flach (SGP/ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, incl. projecten, bedrijventerrein Ambachtsezoom (ontwikkeling), bedrijventerrein Antoniapolder (ontwikkeling, revitalisering, ontsluiting), Waterbusplein, Regionale samenwerking, Drechtstedenbestuur, coördinatie samenwerking Zwijndrechtse Waard, Project De Volgerlanden, Project Noordoevers, Project Centrumgebied, Financiën en Onderwijshuisvesting.

André Flach is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder André Flach (SGP/ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: economische zaken, regionale samenwerking, project De Volgerlanden, project Noordoevers, financiën en communicatie.

André Flach is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder André Flach (SGP/ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Grondbeleid en verantwoordelijk voor de Communicatie in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft André Flach (SGP/ChristenUnie) 2653 voorkeurstemmen.
   
2006 - 2010 
André Flach is SGP / CU (ChristenUnie) - gemeenteraadslid, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 


Dhr. Ralph Lafleur

Functie: WethouderPolitiek: Gemeente Belangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ralph Lafleur heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid en milieu, Grondbeleid, Ruimtelijk beleid (ruimtelijke ordening, wonen (excl. bijzondere doelgroepen), bouwzaken, monumenten, toerisme en recreatie, speelruimtebeleid, verkeer en vervoer (incl. bereikbaarheid A15 en A16), Ruimtelijk beheer (beheer openbare ruimte (groen, water, riolering, wegen), grondstoffenbeleid), Kunst en Cultuur, Communicatie & Participatie, Personeel en Organisatie, Dienstverlening en Burgerzaken.

Ralph Lafleur is de 2e locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Ralph Lafleur is de eerste wethouder van de politieke partij 'Gemeente Belangen' sinds de oprichting (1974).

Dhr. Steven van Die

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Bibliotheek, Sport, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Steven van Die heeft in zijn portefeuille: Sociaal domein (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet, Wijk- en buurtgericht werken, Volksgezondheid, Ouderenbeleid, Maatschappelijk werk, Jeugd- en jongerenbeleid, Vluchtelingenwerk, Bibliotheek), Onderwijs (inhoud) en Sport (incl. sporthallen en zwembad) en onderhoud sportvelden.

Steven van Die is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Bart van Ginkel

Functie: RaadslidPolitiek: SGP / ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (5 maanden in dienst)

Dhr. Jan Struik

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Ambacht uw Belang - A.U.B. (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Struik (Ambacht Uw Belang; A.U.B.) 86 voorkeurstemmen.

Mevr. Martine Kamphuis-Stuij

Functie: RaadslidPolitiek: SGP-ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2018 (6 maanden in dienst)

Dhr. Erik van Hartingsveldt

Functie: RaadslidPolitiek: SGP / ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2010 (8 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Erik van Hartingsveldt (SGP/ChristenUnie) 99 voorkeurstemmen.

Dhr. Jeroen van der Laan

Functie: RaadslidPolitiek: SGP / ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jeroen van der Laan (SGP/ChristenUnie) 43 voorkeurstemmen.

Dhr. Patrick van der Giessen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (5 maanden in dienst)

Dhr. Melis Nugteren

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeente Belangen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (6 maanden in dienst)