Overheid in Zuid-Holland

Hoogheemraadschap van Delfland (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (35 resultaten)

Dhr. Pieter Janssen

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: augustus 2017 (10 maanden in dienst)

Mevr. Miriam van Kuijk

Functie: Secretaris-directeurIn dienst sinds: januari 2007 (11 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Hélène Fobler

Functie: GriffierIn dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Michiel van Haersma Buma

Functie: DijkgraafPolitiek: VVDIn dienst sinds: april 2007 (11 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Dijkgraaf Michiel van Haersma Buma heeft in zijn portefeuille: BOWPZ/VZH, Clean Tech Delta, Bestuur en communicatie, crisisbeheersing, coördinatie communicatie, internationale betrekkingen, waterbeheerplan, keur, integrale legger, metropool, Personeelszaken, facilitaire zaken, juridische zaken, informatisering en automatisering, inkoop, kennisagenda, Data, e-dienstverlening, Coördinatie vergunningverlening en coördinatie handhaving.

Bestuursperiode 2009-2015
Dijkgraaf Michiel van Haersma Buma heeft als portefeuille: Bestuur en externe communicatie, crisisbeheersing, vergunningverlening en handhaving, bestuurlijke coördinatie, bedrijfsorganisatie, juridische zaken, internationale betrekkingen, monumenten en archeologie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In november 2017 geeft Michiel van Haersma Buma aan dat hij als dijkgraaf stopt per 1 juni 2018.
Aanverwant:2002 - 2007Dhr. Michiel van Haersma Buma, Burgemeester, VVD, gemeente Leidschendam-Voorburg

Dhr. Han van Olphen

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijfsgebouwd
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2013 (5 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Hoogheemraad van Delfland.

Bestuursperiode 2015-2019
Han van Olphen heeft in zijn portefeuille: ROSA, NAD, Afvalwater en zuivering, riolering, afvalwaterketen en Sluiten kringloop.

Bestuursperiode 2013-2015
Han van Olphen heeft in zijn portefeuille: Afvalwater en zuiveringen
Bouw en exploitatie van zuiveringstechnische werken, Riolering, Afvalwaterketen en AHR/Delfluent. Han van Olpen is de vierde loco-dijkgraaf.

Mevr. Ingrid ter Woorst

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Hoogheemraad Ingrid ter Woorst heeft in haar portefeuille: Natuurmonumenten, Zuid Hollands Landschap, Recreatieschappen/GZH, Havenbedrijf Rotterdam, Chemische waterkwaliteit, gebiedsgericht meten, zwemwater, zoetwater, sluiten kringloop, waterakkoorden, waterbodembeleid, lokale knelpunten en bestuursovereenkomst schoon water.

Bestuursperiode 2009-2015
Hoogheemraad Ingrid ter Woorst heeft als portefeuille: Waterkwaliteit, natuur en ecologie, waterbeheerplan, Kaderrichtlijn Water, duurzaamheid, project Boeren voor Natuur, overzicht en coördinatie waterplannen en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van blauwe diensten in Hoogheemraadschap van Delfland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 1999 tot 2008 was Ingrid ter Woorst algemeen bestuurslid bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Dhr. Marcel Houtzager

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Marcel Houtzager heeft in zijn portefeuille: Unie van Waterschappen, Waterveiligheid, verbetering en onderhoud waterkeringen, stedelijke waterbeheer, coördinatie waterplannen, Ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie en muskusratten.

Mevr. Antoinette Jans

Functie: Db-lidPolitiek: Algemene Waterschapspartij Delfland
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: september 2017 (9 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Antoinette Jans heeft in haar portefeuille: watersystemen.

Dhr. Ries Smits

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Ries Smits heeft in zijn portefeuille: Kenniscentra Delft, Financiën, belastingheffing en invordering, financieel beleid, vastgoed beheer, Economische beheer van eigendommen, monumenten en archeologie, verminderen regeldruk, coördinatie duurzaamheid en coördinatie innovatie.

Mevr. Jeannette Lieve

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: januari 2008 (10 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jeannette Lieve is bestuursassistent bij het hoogheemraadschap van Delfland.