Overheid in Zuid-Holland

Hoogheemraadschap van Delfland (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (35 resultaten)

Dhr. Marcel Belt

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Lars Nanninga

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2005 (13 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Ingrid ter Woorst

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Hoogheemraad Ingrid ter Woorst heeft in haar portefeuille: Natuurmonumenten, Zuid Hollands Landschap, Recreatieschappen/GZH, Havenbedrijf Rotterdam, Chemische waterkwaliteit, gebiedsgericht meten, zwemwater, zoetwater, sluiten kringloop, waterakkoorden, waterbodembeleid, lokale knelpunten en bestuursovereenkomst schoon water.

Bestuursperiode 2009-2015
Hoogheemraad Ingrid ter Woorst heeft als portefeuille: Waterkwaliteit, natuur en ecologie, waterbeheerplan, Kaderrichtlijn Water, duurzaamheid, project Boeren voor Natuur, overzicht en coördinatie waterplannen en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van blauwe diensten in Hoogheemraadschap van Delfland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 1999 tot 2008 was Ingrid ter Woorst algemeen bestuurslid bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Dhr. Marcel Houtzager

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Marcel Houtzager heeft in zijn portefeuille: Unie van Waterschappen, Waterveiligheid, verbetering en onderhoud waterkeringen, stedelijke waterbeheer, coördinatie waterplannen, Ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie en muskusratten.

Dhr. Piet van Adrichem

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2017-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Michiel van Haersma Buma

Functie: DijkgraafPolitiek: VVDIn dienst sinds: april 2007 (11 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Dijkgraaf Michiel van Haersma Buma heeft in zijn portefeuille: BOWPZ/VZH, Clean Tech Delta, Bestuur en communicatie, crisisbeheersing, coördinatie communicatie, internationale betrekkingen, waterbeheerplan, keur, integrale legger, metropool, Personeelszaken, facilitaire zaken, juridische zaken, informatisering en automatisering, inkoop, kennisagenda, Data, e-dienstverlening, Coördinatie vergunningverlening en coördinatie handhaving.

Bestuursperiode 2009-2015
Dijkgraaf Michiel van Haersma Buma heeft als portefeuille: Bestuur en externe communicatie, crisisbeheersing, vergunningverlening en handhaving, bestuurlijke coördinatie, bedrijfsorganisatie, juridische zaken, internationale betrekkingen, monumenten en archeologie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In november 2017 geeft Michiel van Haersma Buma aan dat hij als dijkgraaf stopt per 1 juni 2018.
Aanverwant:2002 - 2007Dhr. Michiel van Haersma Buma, Burgemeester, VVD, gemeente Leidschendam-Voorburg

Mevr. Thessa Eekhout

Functie: Ab-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Elsbeth van Hijlckama Vlieg

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Leon Hombergen

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Alphons Ranner

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (9 jaar, 5 maanden in dienst)