Overheid in Zuid-Holland

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (35 resultaten)

Dhr. Peter de Ruiter

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: december 2011 (7 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Peter de Ruiter is programmamanager bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Aanverwant:2003 - 2008Dhr. Peter de Ruiter, Hoofdafdeling, gemeente Westland1999 - 2003Dhr. Peter de Ruiter, Hoofdafdeling, gemeente Wijk bij Duurstede1993 - 1999Dhr. Peter de Ruiter, Hoofdafdeling, gemeente Zeist1987 - 1993Dhr. Peter de Ruiter, Hoofdafdeling, gemeente Bunnik

Mevr. Miriam van Kuijk

Functie: DirecteurIn dienst sinds: juni 2007 (11 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Miriam van Kuijk is secretaris-directeur van Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

Dhr. Hans Oosters

Functie: DijkgraafPolitiek: PvdAIn dienst sinds: september 2005 (13 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Dijkgraaf Hans Oosters (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Algemene en Juridische zaken, Handhaving, Crisisbeheersing en calamiteitenbestrijding, Personeel en organisatie en Communicatie.

Bestuursperiode 2009-2015
Dijkgraaf Hans Oosters heeft als portefeuille: Juridische zaken, Calamiteitenbestrijding, Handhaving, personeel en organisatie , Organisatieontwikkeling (samen met Ger de Jonge), Communicatie, Facilitaire zaken, Internationale samenwerking, Veenweidepact, driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda (RZG) - Zuidplas en verantwoordelijk voor de Renovatie gemaal Verdoold in Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

Van januari 2016 tot eind 2018 is Hans Oosters voorzitter van de Unie van Waterschappen. Vanaf augustus 2013 was Hans Oosters lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen.
Werkzaamheden bij de Overheid:


1989 - 2000 PvdA-gemeenteraadslid, gemeente Gouda
1989 - 2000 VNG (beleidsmedewerker, directiesecretaris, secretaris directieraad / directeur concernstaf VNG)
2000 - 2005 Burgemeester Bergambacht

Aanverwant:2000 - 2005Dhr. Hans Oosters, Burgemeester, PvdA, gemeente Bergambacht2004 - 2005Dhr. Hans Oosters, Waarnemend burgemeester, PvdA, gemeente Ouderkerk

Dhr. Toon van der Klugt

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, BedrijfsvoeringToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Hoogheemraad Toon van der Klugt heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen & kostentoedeling, Subsidiebeleid, Inkoop en aanbestedingsbeleid, Facilitaire Zaken, Eigendommenbeheer, Grondzaken, Informatisering & automatisering, Samenwerking in brede zin (gemeenten, waterschappen, verbonden partijen) en Internationale samenwerking.

Bestuursperiode 2009-2015
Hoogheemraad Toon van der Klugt heeft als portefeuille: Financiën, Belastingen, Kostentoedeling, Subsidies, Samenwerking en vorming shared service centers, Inkoop en aanbesteding, Grondzaken en eigendommen: o Stichting Beheer Registergoederen o Beleid en kaderstelling o Proces-/planvoorbereiding o Procesbegeleiding bij grote verwervingen (dijkversterking e.d.), Eendragtspolder en verantwoordelijk voor het Knelpunt Achterbroek in Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

Toon van der Klugt is de eerste loco-dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2017 tot 2021 is Toon van der Klugt commissaris bij de Nederlandse Waterbank.

In 2016 is Toon van der Klugt genomineerd voor Beste Lokale Bestuurder in Nederland 2016 (Binnenlands Bestuur). Toon van der Klugt is genomineerd voor Beste Lokale Bestuurder 2015 (Binnenlands Bestuur).

Mevr. Dorenda Gerts

Functie: Db-lidPolitiek: Lijsttrekker CDA (2015)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Dorenda Gerts (CDA) heeft in haar portefeuille: Waterkwantiteit, grondwater & zoet water, Vergunningverlening op het gebied van waterkwantiteit, Peilbesluiten, Baggeren, Vaarwegbeheer (inclusief nautisch beheer), Vergunningverleningsbeleid en Publiekszaken (klachten en meldingen).

Dhr. Paul van den Eijnden

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Paul van den Eijnden heeft in zijn portefeuille: Waterkeringen, Vergunningverlening waterkeringen & wegen, Wegenbeheer, Muskusrattenbeheer en Water in de stad Rotterdam.

Mevr. Agnes van Zoelen

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Agnes van Zoelen (Water Natuurlijk) heeft in haar portefeuille: Waterkwaliteit, inclusief Kaderrichtlijn Water, Vergunningverlening in kader van de WVO, Afvalwaterzuiveringen en slibverwerking, Duurzaamheid (MVO), Innovatie en Water in de stad Zoetermeer en Capelle.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Hoogheemraad Agnes van Zoelen heeft als portefeuille: Vergunningverlening in het kader van de WVO, Afvalwaterzuiveringen en slibverwerking, Waterketen, Diffuse bronnen, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Aandeelhouderschap HVC, Gemeentelijke waterplannen (waterkwaliteit), Gemeentelijk waterplan Rotterdam, Rotterdam Water & Klimaat, Kaderrichtlijn Water (KRW), Renovatie/uitbreiding Groote Zaag en verantwoordelijk voor de Sanering Kralingse Plas in Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

Agnes van Zoelen is de tweede loco-dijkgraaf van de Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard.

Dhr. Jose van Walraven

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: november 2010 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en VeiligheidToelichting: Arbeidsveiligheid.

Dhr. Rob Taffijn

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: juli 2000 (18 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Beleidsadviseur waterkeringen.

Dhr. Sjef Siemons

Functie: Ab-lidPolitiek: Lijsttrekker 50PLUS (2015)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)