Overheid in Zuid-Holland

'Gemeenten kunnen extra taken aan'


Lokale bestuurders hebben er vertrouwen in dat zij in staat zijn de extra taken die zij op hun bordje krijgen goed kunnen uitvoeren.

Dat blijkt uit een peiling van Overheid in Nederland in opdracht van NU.nl onder 463 burgemeesters en wethouders.

De onderzoeksresultaten kun je bekijken op: http://www.overheidinnederland.nl/download/35175


 

'Lokale bestuurders willen wietteelt reguleren'

Een meerderheid van de lokale bestuurders wil dat de wietteelt wordt gereguleerd. Dat blijkt uit een peiling van Overheid in Nederland in opdracht van NU.nl.

Van de 472 burgemeesters en wethouders die reageerden op de peiling is 58 procent voorstander en 39 procent tegenstander.

Opvallend is dat ook een meerderheid van de VVD-bestuurders (53 procent) wil dat de wietteelt gereguleerd wordt. In het kabinet is VVD-minister Ivo Opstelten (Justitie) faliekant tegen.

De onderzoeksresultaten kunt u hier lezen:  http://www.overheidinnederland.nl/download/35162
De resultaten per provincie: http://www.overheidinnederland.nl/download/35163
De resultaten per politieke partij: http://www.overheidinnederland.nl/download/35164


NRC-enquête: raadswerk valt lokale politici zwaar


Ruim 90 procent van de gemeenteraadsleden vindt het raadswerk redelijk tot zeer zwaar. Dat blijkt uit een enquête onder 2.361 raadsleden. 

Bijna de helft van de raadsleden (46 procent) kan het raadswerk maar “met moeite” combineren met andere verplichtingen. Het raadswerk kost de meeste raadsleden 15 tot 25 uur per week, blijkt uit de enquête.         
 

ONDERZOEKSRESULTATEN (GRAFIEKEN)
De onderzoeksresultaten kunt u hier lezen: rechte tellingen

De onderzoeksresultaten uitgesplitst op politieke partij: kruistabel politieke partij
                
De onderzoeksresultaten uitgesplitst op provincie: kruistabel provincie
                
De onderzoeksresultaten uitgesplitst op grootte van de gemeente: kruistabel grootte gemeente  
  
De onderzoeksresultaten uitgesplitst per werksituatie (functie): kruistabel functie
  
    
    
Open antwoorden & toelichting raadsleden: toelichting antwoorden            


         
                    
                       Lokale politici zien Rutte liever thuisblijven

Uit een peiling onder lokale politici blijkt dat een meerderheid het niet nodig vindt dat premier Mark Rutte ook naar Sotsji afreist voor de Olympische Spelen.

Uit de enquête door Overheid in Nederland in opdracht van NU.nl, waar 2216 burgemeesters, wethouders en raadsleden aan deelnamen, blijkt dat slechts 39 procent vindt dat Rutte zou moeten gaan.

Onder de lokale SP'ers ligt dit percentage zelfs op 90 procent. Bij coalitiepartij PvdA vindt 71 procent dat Rutte thuis moet blijven. Bij zijn eigen VVD vindt nog altijd een kwart dat hij niet moet gaan. 

Wel vindt een groot deel dat minister van Sport Edith Schippers (76 procent), Koning Willem Alexander (70 procent) en Koningin Maxima (59 procent) naar Sotsji zouden moeten afreizen om onze sporters aan te moedigen.   


Onderzoeksresultaten NU.nl: http://www.overheidinnederland.nl/download/34523 
Toelichting wel/geen deelname aan Sotsji: http://www.overheidinnederland.nl/download/34524
Toelichting voorstel homobeweging: http://www.overheidinnederland.nl/download/34524

 


Gemeenten vinden dat kabinet te veel bezuinigt

Een groot merendeel van de gemeentebestuurders vindt dat het kabinet te veel bezuinigt op de lokale overheden, waardoor ze hun taken niet meer goed zullen kunnen uitvoeren. Bijna 80 procent is het met deze stelling eens, zo blijkt uit een onderzoek van NU.nl onder gemeenteraadsleden en bestuurders, uitgevoerd door Overheid in Nederland onder ruim 2.200 gemeentebestuurders.


Onderzoeksresultaten onderzoek NU.nl: http://www.overheidinnederland.nl/download/34519
    
   
Opvallend is dat ook een merendeel van de lokale bestuurders van de coalitiepartijen VVD (50 procent) en PvdA (75 procent) vreest de taken niet meer goed te kunnen uitvoeren.
Van de lokale bestuurders van de coalitiepartijen samen met de 'constructieve oppositie' (D66, ChristenUnie en SGP vindt zelfs 83 procent dat het kabinet te veel bezuinigt. Bijna alle lokale bestuurders van de SP (98 procent) zijn het oneens met de plannen van het kabinet.

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor veel zorg- en ondersteunende taken. Het idee van het kabinet is dat gemeenten deze taken beter en goedkoper kunnen uitvoeren, omdat ze de burgers beter kennen dan de centrale overheid. Met de decentralisatie gaan fikse bezuinigingen van 1,5 miljard euro gepaard. 
Reacties (toelichting) gemeentebestuurders:
Bij rol VNG: http://www.overheidinnederland.nl/download/34570
Bij vraag 1 bezuiniging: http://www.overheidinnederland.nl/download/34520
Bij vraag 2.1 vrijheid gemeente: http://www.overheidinnederland.nl/download/34521
Bij vraag 2.2 bezuiniging gemeente: http://www.overheidinnederland.nl/download/34522
                        
                     
                        
                        
                        
                                  

 

Onderzoeksresultaten

'Samenwerking gemeenten bedreigt lokale democratie - landelijke enquête onder raadsleden'

DEN HAAG, 13 JANUARI 2014 – Het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen vormt een bedreiging voor de lokale democratie, vindt 7 op de 10 raadsleden. Voor 4 op de 10 raadsleden wordt door regionale samenwerking de gemeenteraad minder belangrijk. De gemeenteraad, volgens de wet het hoogste bestuursorgaan, is voor 3 op de 10 raadsleden niet meer het meest invloedrijke orgaan in de gemeente.

Dit zijn de drie belangrijke uitkomsten uit de landelijke enquête onder alle raadsleden, die is gehouden door Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, over samenwerking en herindeling.

Toch is het samen uitvoeren van taken door gemeenten in gemeenschappelijke regelingen voor het overgrote deel van de raadsleden (68 procent) onvermijdelijk. Zij vinden dat de eigen gemeente niet in staat is om zelfstandig alle taken uit te voeren. Een van de redenen daarvoor is een tekort aan ambtenaren. Gemeenten voeren soms wel 20 taken samen met diverse andere gemeenten uit in gemeenschappelijke regelingen. Slechts een beperkt deel (22 procent) van de raadsleden denkt dat hun gemeente alle taken zelfstandig kan uitvoeren.

Invloed en controle
Wie wat besluit en waarover in gemeenschappelijke regelingen is voor raadsleden onhelder. Hun belangrijkste bron van informatie is de begroting van de samenwerkingsregeling, gevolgd door de informatie die zij krijgen van de eigen ambtenaren, de raadsgriffie. Bijna de helft van de raadsleden weet niet of de gemeenschappelijke regeling financieel gunstig of ongunstig is voor de eigen gemeente. Tegelijkertijd is het zuiniger en efficiënter omgaan met het geld van de gemeente een van de belangrijkste redenen voor raadsleden om te kiezen voor samenwerking in gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten. Duidelijk is ook dat er onder raadsleden ongenoegen bestaat over het gebrek aan controle en invloed op de gemeenschappelijke regelingen.

Herindeling
Herindeling van de eigen gemeente als alternatief voor samenwerking blijkt voor meer dan de helft van de raadsleden uit de kleinste gemeenten, die met minder dan 25 duizend inwoners, onvermijdelijk.

Raadsleden blijken een realistisch beeld te hebben over gemeentelijke herindeling. Vier op de tien raadsleden acht herindeling op den duur onvermijdelijk. Tegelijkertijd blijkt uit de raadsledenenquête van Raadslid.Nu dat bijna de helft van alle raadsleden liever geen herindeling wenst.

Per politieke partij
Opvallend zijn de verschillen per politieke partij en per provincie. Voor meer dan de helft van de raadsleden van VVD, PvdA en D66 is gemeentelijke herindeling onvermijdelijk. Voor raadsleden van lokale partijen, SGP en SP is herindeling nagenoeg onbespreekbaar. Slechts 9 procent van de SP-raadsleden noemen herindeling onvermijdelijk. 

Per provincie
In slechts 3 van de 12 provincies vindt een meerderheid van de raadsleden herindeling onvermijdelijk: Groningen (57 procent), Limburg (51 procent) en Friesland (50 procent). In deze provincies woedt een discussie over het opheffen en herindelen van gemeenten. De raadsleden uit Flevoland verzetten zich het meest uitgesproken tegen herindeling: slechts 20 procent van de raadsleden uit de jongste provincie vindt herindeling onvermijdelijk en 60 procent wil gewoon liever geen herindeling van hun gemeente. 

De onderzoeksrapportage kunt u lezen op: http://www.overheidinnederland.nl/download/34124 

De visie van de raadsleden t.a.v. de herindelingen staat op: http://www.overheidinnederland.nl/download/34139  

 

 

 

 


19 december 2013

'Weinig gemeenten beboeten in januari openbaar alcoholbezit 16- en 17-jarigen'

In opdracht van NRC Handelsblad is een onderzoek onder alle burgemeesters uitgevoerd inzake de wijziging van de drank- en horecawet 2014. Eenderde van de burgemeesters deed mee aan het onderzoek (132 burgemeesters). -Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Burgemeestersonderzoek NRC: wijziging drank- en horecawet (290,51 KB)‘Politici: meer daadkracht vereist bij energietransitie’


Een grote meerderheid (87%) van politiek-bestuurlijk Nederland is bekend met het concept ‘energietransitie’. Maar liefst 89% geeft aan, dat een energietransitie noodzakelijk is.

Opmerkelijk is dat ondanks de perceptie van de noodzaak, een grote meerderheid van de bestuurders en volksvertegenwoordigers (66%) vindt, dat de Nederlandse politiek momenteel onvoldoende prioriteit geeft aan energietransitie en duurzame energie.

Dit blijkt uit een onderzoek van HEC - ULg - Management School - Université de Liège in samenwerking met onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl onder alle gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. 

(6 december 2013, Overheidspanel)

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht onderzoek energietransitie (539,85 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage: Onderzoeksresultaten (grafieken) (365,45 KB)(Terug)plaatsing van pedoseksuelen in de samenleving

In samenwerking met KRO Brandpunt is een onderzoek opgestart naar de opvatting van burgemeesters over de terugkeer van pedoseksuelen in de samenleving. De onderzoeksresultaten kunt u lezen op: http://brandpunt.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/03-11-2013/fragmenten/terugkeer_ongewenst/enqute_onder_burgemeesters   -OverheidspanelPeiling verkiezingen Alphen aan den Rijn - 12 november 2013

De politieke partij Nieuw Elan wint de herindelingsverkiezingen (peiling: 11/11/2013). Een groot deel van de potentiele stemmers weet echter nog niet waar hij / zij op gaat stemmen. -Inwonerspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Peiling Alphen aan den Rijn (487,79 KB)Raadpleging Bestuurlijk Nederland

In opdracht van NU.nl is een onderzoek onder ruim 1.700 bestuurders en volksvertegenwoordigers van gemeenten (B&W, raadsleden), bestuurders van de provincies (GS, statenleden), waterschapbestuurders en Kamerleden (Europarlement, Eerste en Tweede kamer) over actuele onderwerpen die in de hedendaagse samenleving aan de orde zijn.

De onderzoeksresultaten:

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bestuur (351,15 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Gevangenisplan Teeven (277,92 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Coffeeshop (289,42 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Opgave zorg (275,14 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Syri (261,72 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Komst Roemenen en Bulgaren - 24 sept. 2013 (252,02 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Onderzoeksresultaten Bouw (kantoorpanden) - 21 sept. 2013 (360,02 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Gebruik camerabeelden voor opsporing - 15 sept 2013 (435,67 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Schaliegas - 12 sept. 2013 (573,28 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Tevredenheid PvdA-bestuurders (337,00 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Tevredenheid VVD-bestuurders (337,54 KB)20 september 2013

Peiling VVD / Nieuwe Liberale Partij in  Roermond 
De meerderheid van de VVD-stemmers zal, als nu gemeenteraadsverkiezingen in Roermond worden gehouden, stemmen op de nieuwe Liberale Partij van Jos van Rey. Dat blijkt uit een representatieve enquête, gehouden onder Roermondenaren door onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl in opdracht van de Limburgse kranten. -Inwonerspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Verkiezingspeiling Roermond (334,82 KB)


18 mei 2013

Vertrouwen om op verder te bouwen
Onderzoek onder het politiek kader van de VVD inzake hun visie ten aanzien van een landelijke en regionale case inzake vertrouwen (resp. staatssecretaris Weekers / Diederik Samsom en Jos van Rey). - Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Onderzoeksresultaten Vertrouwen (grafieken) (297,37 KB)

Vertrouwen politiek VVD (Klik voor een grote weergave)


24 april 2013
'Vertrouwen in..'
Vertrouwen is een groot goed, zeker als het zo schaars is als in de huidige recessie. De economen Leenheer en Hulsen hebben het vertrouwen gemeten dat burgers en bestuurders hebben in een aantal maatschappelijke actoren, zoals rechters, bankiers en politici.

Overheidsbestuurders hebben meer vertrouwen in politici dan burgers. Professionals (medici, hoogleraren, rechters) genieten bij beide groepen meer vertrouwen dan de actoren die in de markt werkzaam zijn. De enige uitzondering zijn ondernemers die op veel vertrouwen van overheidsbestuurders kunnen rekenen. -Wetenschappelijk inwonerspanel & overheidspanel

Lees het artikel op: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/overheidsbestuurders-hebben-meer-vertrouwen-in-politici-dan-burgers

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Vertrouwen van politieke bestuurders versus vertrouwen van burgers (538,98 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  'Makelaar betrouwbaarder dan politicus' (64,04 KB)16 april 2013

Raadpleging Bestuurlijk Nederland - Monarchie
Als het aan bestuurlijk Nederland ligt, blijft de monarchie bestaan.
71% van de benoemde en gekozen bestuurders staat achter de monarchie.  Bestuurders uit kleinere gemeenten, bestaand uit maximaal 25.000 inwoners, vinden meer dat de monarchie moet blijven bestaan (77%) dan bestuurders uit 100.000+ gemeenten (56%). In alle provincies is een ruime meerderheid van de bestuurders voor de monarchie.

Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoek gedaan onder alle benoemde en gekozen bestuurders in Nederland. 3.259 lokale, regionale en landelijke bestuurders deden aan de enquête mee. -Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht Monarchie (416,24 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage onderzoeksresultaten (grafieken) (937,50 KB)


Woonakkoord

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Open Vragen (1,31 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Woonvragen (254,02 KB)
9 maart 2013
Raadpleging burgemeesters

Maar liefst 84% van de burgemeesters is het niet eens met het kabinet dat vindt dat Nederland alleen gemeenten van 100.000 inwoners of meer zou moeten tellen. Met name burgemeesters in Drenthe (100%), Zeeland (100%), Limburg (93%) Overijssel (92%) en Utrecht (92%) delen deze stelling.

Deze resultaten komen voort uit een uitgebreid onderzoek gedaan onder alle burgemeesters in Nederland. Bijna de helft van alle burgemeesters, 196, reageerden hierop. -Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht Onderzoek Burgemeesters (408,76 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Onderzoeksresultaten (282,49 KB)


22 februari 2013
Raadpleging potentiële CDA-kiezers
Op 6 februari 2013 boden 4 CDA afdelingen uit Brabant en Limburg een manifest aan aan de CDA Tweede Kamerfractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma. Het manifest heeft de naam “Van Rups tot Vlinder” en beoogt een beweging binnen het CDA tot stand te brengen van een kwetsbare partij naar een aansprekende partij.

Op verzoek van deze afdelingen onderzocht onderzoeksbureau Toponderzoek op representatieve wijze wat de beoogde wijziging van koers tot gevolg kan hebben. Inwonerspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Tips aan minister Plasterk (404,15 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht Onderzoek (potentieel) CDA-kiezer (608,65 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage onderzoeksresultaten (569,42 KB)


18 december 2012

Makelaarsonderzoek

De stagnerende verkoop van woningen is sterk voelbaar bij  bedrijven die in Nederland als makelaar optreden.  Zo blijkt dat de gemiddelde verkoop van woningen per maand  voor de crisis  bij 41% van de makelende bedrijven nog 3-6 woningen bedroeg, 17% verkocht toen 7-10 woningen per maand,  17% van de bedrijven verkocht  meer dan 10 woningen en slechts 13% verkocht 1 tot 2 woningen per maand. In 2012 is de omzet per maand sterk gedaald.
Waar voor de crisis 13% van de bedrijven 1 tot 2 woningen per maand verkocht, nu anno 2012 is dit percentage enorm gestegen tot 48%. 16% van de makelaars verkoopt zelfs op dit moment  geen woning, 26% spreekt van 3-6 woningen per maand , 6% noemt 6 tot 10 woningen per maand en 3% geeft aan meer dan 10 woningen per maand te verkopen.

Deze resultaten komen voort uit een uitgebreid onderzoek gedaan onder 5.000 makelaarsbedrijven. Ruim 600 bedrijven reageerden, hierop. -Bedrijvenpanel

Persbericht:

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht Onderzoek Makelaars (245,08 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage onderzoeksresultaten (326,31 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Tips bij verkoop huis (497,60 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Oplossingsrichtingen woningmarkt (408,36 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Eigen initiatieven makelaars (284,14 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Verwachtingen tav de lokale politiek (518,75 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Nieuwe concepten woningmarkt (606,96 KB)


14 november 2012

Raadpleging PvdA-bestuurders over regeerakkoord
Nadat NRC Handelsblad samen met OverheidinNederland.nl afgelopen week de VVD-bestuurders om hun standpunt vroeg over de kabinetsformatie, hebben de afgelopen dagen de PvdA-bestuurders hun opvatting over de nieuwe coalitie kenbaar gemaakt. 

Ruim één op drie bestuurders , waaronder Kamerleden, gedeputeerden, statenleden, burgemeesters, wethouders, raadsleden en bestuurders van de waterschappen  reageerden op deze representatieve raadpleging. Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht Onderzoek PvdA (409,17 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage onderzoeksresultaten (290,54 KB)


7 november 2012
Raadpleging VVD-bestuurders over regeerakkoord.
In de afgelopen dagen is binnen de VVD veel discussie ontstaan over het regeerakkoord. In het bijzonder gaat het hierbij om de inkomensafhankelijke zorgpremie. NRC Handelsblad en OverheidinNederland.nl hielden een ledenraadpleging onder alle bestuurders van VVD huize in Nederland.

Een derde van alle VVD bestuurders in Nederland, waaronder Kamerleden, Statenleden, raadsleden, leden van waterschappen, alsook gedeputeerden, wethouders en dijkgraven reageerden op deze representatieve raadpleging.   -Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht Onderzoek VVD (323,36 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage onderzoeksresultaten (345,15 KB)


3 november 2012

Onderzoek 'Schoon Schip maken'
Naar aanleiding van de affaire-Van Rey heeft de Mediagroep Limburg een onderzoek uitgevoerd onder Limburgers van 18 jaar en ouder. 85% van de ondervraagde inwoners van Limburg vindt dat de tijd gekomen is om in Roermond te starten met de actie ‘schoon schip maken’. Dit aandeel is bij VVD stemmers 77%. De actie ‘schoon schip maken’ houdt in dat bij de affaire-van Rey de onderste steen naar boven wordt gehaald. -Inwonerspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht onderzoek Schoon Schip (265,71 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage onderzoeksresultaten (379,38 KB)16 oktober 2012
The day after De Tweede Kamerverkiezingen 2012

Bijna 2600 benoemde en gekozen bestuurders van het Europees Parlement, van  de Eerste en Tweede Kamer, van provincies, van gemeenten en van waterschappen in Nederland hebben enige dagen na de verkiezingen hun opvattingen kenbaar gemaakt over een aantal hoogst actuele politieke zaken. NRC Handelsblad en OverheidinNederland.nl deden uitgebreid onderzoek.   -Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht Onderzoek Politiek Bestuurlijk Nederland (283,19 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Onderzoeksresultaten (819,90 KB)
  Presentatie Onderzoek The Day After (261,26 KB)

   

26 september 2012
Onderzoeksresultaten MKB Noord-Limburg

MKB bedrijven in Noord-Limburg willen actief betrokken worden bij initiatieven op het punt van Innovaties (47%), Sport & Business (38%) en bij een doorstart van activiteiten op het Floriadeterrein (35%).   -Ledenonderzoek

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht onderzoek MKB Noord-Limburg (348,61 KB)
6 september 2012
Onderzoeksresultaten MKB in Nederland
Ruim de meerderheid (63%) van het Midden- en KleinBedrijf (MKB) in Nederland heeft weinig vertrouwen in de Haagse politiek. In de afgelopen tien jaar is bij 77% het vertrouwen in de politiek afgenomen. Het minst vertrouwen is er in Tweede Kamerleden en leden van het Europees Parlement.   -Bedrijvenpanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht MKB-onderzoek (280,81 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage: Onderzoeksresultaten MKB-onderzoek (443,00 KB)


30 mei 2012
De NRC Onderzoeksresultaten Bestuurlijk Nederland:

Als het aan bestuurlijk Nederland ligt, wordt Mark Rutte ook de volgende premier van Nederland.

De VVD-er is de absolute favoriet voor die functie onder de ruim 12.000 gekozen en benoemde bestuurders bij gemeenten, provincies, waterschappen, rijk en Europees Parlement. Zestig procent verwacht dat het volgende kabinet ook de naam van Rutte draagt.   -Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (10): Onderzoeksresultaten Bestuurlijk Nederland (709,07 KB)12 mei 2012
De onderzoeksresultaten van het onderzoek onder Bestuurlijk Zeeland:

Zeeuwse bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen vinden in overgrote meerderheid (83%) dat een nieuw kabinet geen referendum moet organiseren over de aanpak van de Hedwigepolder.

Bij D66 en lokale partijen zijn de meeste voorstanders te vinden; beide 33%.  
-Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (10a): Zeeuwse bestuurders tegen Hedwigepolder (327,59 KB)9 mei 2012
De onderzoeksresultaten van het onderzoek onder Bestuurlijk Limburg:

Limburgse gemeente- en provinciebestuurders hebben in meerderheid een opgelucht gevoel dat er een einde is gekomen aan de provinciale coalitie van CDA, VVD en PVV. Bijna 70 procent van die bestuurders oordeelt zelfs dat het provinciale CDA Limburg een dienst heeft bewezen door een einde te maken aan de coalitie met de PVV.   -Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (10b): Bestuurlijk Limburg opgelucht na breuk met PVV (335,17 KB)9 maart 2012
De onderzoeksresultaten van het PvdA-onderzoek:

Bijna 51% van de PvdA-bestuurders ziet in Diederik Samsom de nieuwe partijleider van de PvdA. Ronald Plasterk volgt op de tweede plaats met 24%. Degenen die Samsom verkiezen, doen dat omdat verwacht wordt dat hij het PvdA-verhaal het beste uitdraagt (54%). De PvdA-bestuurders die de voorkeur aan Plasterk geven, kiezen hem omdat hij inhoudelijk als beste wordt ervaren (42%).

Bij de volgende Tweede Kamerverkiezing wordt Lodewijk Asscher door 1 op de 3 PvdA-bestuurders gezien als lijsttrekker, gevolgd door Diederik Samsom (29%).  
-Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (9): Verhaal (Samsom) wint het van inhoud (Plasterk) (420,58 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Persbericht TOP-onderzoek (9): Onderzoeksresultaten, per provincie, per AB/DB-lid (382,99 KB)

 

16 februari 2012
De onderzoeksresultaten van het onderzoek 'onbehagen':

73 Procent van de Limburgse bestuurders ziet dat er een kloof is tussen overheid en burger met als gevolg het ‘onbehagen’. 27 Procent van de bestuurders in Limburg meent dat de afkeer onder de bevolking van de hogere sociale klasse (directeuren, politici en bankmanagers) de basis vormt voor het ontstaan van het onbehagen. Daarnaast is een meerderheid van de Limburgse bestuurders (56%) van mening dat de bureaucratie ondanks beloftes in hoge mate in stand blijft.

De grote aanhang van de PVV in Limburg is volgens 39 procent van de bestuurders vooral terug te voeren op een afrekening met de traditionele politiek.  
-Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (8): Kloof tussen overheid en burger (471,64 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Persbericht TOP-onderzoek (8): Onderzoeksresultaten het 'onbehagen' (459,75 KB)9 mei 2012
De onderzoeksresultaten van het CDA-Limburg onderzoek:

CDA-bestuurders in Limburg zijn in overgrote meerderheid (79%) van mening dat de PVV de uitspraak van oud-PVV statenlid Cor Bosman over PvdA-Statenlid Öztürk graag onder de tafel had willen houden. 6% van de CDA-bestuurders denkt dat de PVV schoon schip wil maken om daarmee het voortbestaan van de partij te waarborgen.

De in de afgelopen weken gevoerde discussie over een mogelijke afsplitsing van het Limburgse CDA van het landelijk CDA heeft geen enkel draagvlak. 30% van de CDA bestuurders vindt dit een slecht idee en zelfs 62% een zeer slecht idee.   -Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (7) CDA Limburg: Uitspraak van PvdA-statenlid ztrk interne PVV-kwestie (263,79 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Persbericht TOP-onderzoek (7): Onderzoeksresultaten CDA Limburg (297,34 KB)

   21 januari 2012
De onderzoeksresultaten van het PvdA- / SP-onderzoek:

Slechts 34% van de PvdA-politici is tevreden over de wijze waarop de PvdA het kabinet bestrijdt. 36% is ontevreden en 3 op de 10 van de politici stelt zich bij deze vraag neutraal op. De PvdA-politici zijn in meerderheid (52%) tevreden over hun partijleider. 28% stelt zich neutraal op en 20% van de PvdA-politici is ontevreden.

Een meerderheid van de PvdA- politici is het eens met de kritiek van scheidend voorzitter Lilianne Ploumen dat Job Cohen zichtbaarder zou moeten zijn in de partij. 12% is het hier helemaal mee eens en 42% zegt het met de scheidend voorzitter eens te zijn. 20% is het oneens met Lilianne Ploumen, 7% helemaal mee oneens en 18% stelt zich neutraal op.

Waar de PvdA zijn verdeeldheid etaleert, is de SP zeer eensgezind. 49% van de SP-politici is zeer tevreden over de wijze waarop de eigen partij het kabinet bestrijdt.   -Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (6): Roemer overtreft Cohen op vele fronten (422,55 KB)

    

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage persbericht TOP-onderzoek (6): Onderzoeksresultaten PvdA (388,99 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage persbericht TOP-onderzoek (6): Onderzoeksresultaten SP (310,69 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage persbericht TOP-onderzoek (6): Hoe overtuig ik een PVV'er, VVD'er of CDA'er? (636,22 KB)30 december 2011
De onderzoeksresultaten van het onderzoek onder alle portefeuillehouders Financiën van alle gemeenten:


Uit een uitgebreid onderzoek onder alle portefeuillehouders gemeente Financiën blijkt dat 32% van de gemeentelijke portefeuillehouders verwacht dat er een moment komt, waarop men de taakstellingen van het rijk niet meer wil uitvoeren.

37% denkt dat dit punt niet bereikt zal worden en 31% weet het niet. 20% van de portefeuillehouders zegt dat er een punt komt, waarop de bezuinigingen niet meer verantwoord kunnen worden ten opzichte van de burger. 26% antwoordt hierop dat dit nog niet is aangebroken, maar sluiten dit moment niet uit. 35% verwacht dat dit punt niet bereikt zal worden en gaat ervan uit dat men erin slaagt om de doorgevoerde bezuinigingen richting burger te kunnen verantwoorden.  
-Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (5): Point of no return in zicht bij portefeuillehouders Financin gemeenten (422,47 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Persbericht TOP-onderzoek (5): Onderzoeksresultaten (331,59 KB)
24 november 2011
De onderzoeksresultaten van het VVD-onderzoek:
De VVD is verdeeld over de vraag of de partij zich meer moet onderscheiden van de PVV. 46% van de VVD bestuurders in Nederland vindt van wel, 47% vindt van niet. De VVD bestuurders die vinden dat men zich meer moet onderscheiden noemen als belangrijkste thema’s waar het eigen VVD beleid moet klinken: Economie en Europa (33%) en Integratie en asielbeleid (19%).

21% van de VVD bestuurders stelt uitdrukkelijk dat men een eigen koers moet blijven varen en dat men geen meeloper van de PVV en andere politieke partijen moet worden.  
-Overheidspanel

  

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (4): VVD verdeeld over samenwerking met PVV (462,98 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Persbericht TOP-onderzoek (4): Onderzoeksresultaten (443,60 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (4): VVD onderzoek Drenthe (261,33 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (4): VVD onderzoek Flevoland (258,66 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (4): VVD onderzoek Friesland (262,96 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (4): VVD onderzoek Gelderland (262,88 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (4): VVD onderzoek Groningen (263,42 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (4): VVD onderzoek Limburg (261,13 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (4): VVD onderzoek Noord-Brabant (261,36 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (4): VVD onderzoek Noord-Holland (261,61 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (4): VVD onderzoek Overijssel (261,10 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (4): VVD onderzoek Utrecht (260,92 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (4): VVD onderzoek Zeeland (261,74 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (4): VVD onderzoek Zuid-Holland (261,79 KB)

 

   

27 oktober 2011
De onderzoeksresultaten van het CDA-onderzoek:

Verreweg het grootste deel (45%) van de CDA bestuurders in Nederland vindt dat het CDA momenteel niet beschikt over een aansprekende partijleider.

Van deze groep vindt bijna 9 van de 10 CDA bestuurders in Nederland het ontbreken van een echte leider een van de grootste problemen waarmee de partij worstelt.

Op de vraag wie bij de volgende verkiezingen de nieuwe partijleider zou moeten worden vinden de meeste CDA bestuurders Camiel Eurlings (27%) de aangewezen troonpretendent, goede tweede is de huidige minister van Financiën Jan Kees de Jager (23%). Als derde, maar op grote afstand, scoort Henk Bleker met 6 %.   -Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP onderzoek (3): CDA onderzoek nav n jaar Kabinet Rutte Verhagen (107,32 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Persbericht TOP onderzoek (3): Onderzoeksresultaten (444,00 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP onderzoek (3): CDA onderzoek Drenthe (64,41 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP onderzoek (3): CDA onderzoek Flevoland (64,25 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP onderzoek (3): CDA onderzoek Friesland (64,41 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP onderzoek (3): CDA onderzoek Gelderland (64,46 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP onderzoek (3): CDA onderzoek Groningen (64,96 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP onderzoek (3): CDA onderzoek Limburg (65,21 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP onderzoek (3): CDA onderzoek Noord Brabant.pdf (107,08 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP onderzoek (3): CDA onderzoek Noord Holland.pdf (106,71 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP onderzoek (3): CDA onderzoek Overijssel (106,97 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP onderzoek (3): CDA onderzoek Utrecht (106,41 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP onderzoek (3): CDA onderzoek Zeeland (107,35 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP onderzoek (3): CDA onderzoek Zuid Holland (107,26 KB)

  

De onderzoeksresultaten van het Kompas voor samenwerking in Zuid-Limburg: 

21 juli 2011
De helft van alle gemeentebestuurders in Zuid-Limburg is niet op de hoogte van de plannen voor samenwerking die met name de economische positie van die regio moet versterken. Tevens is 16 procent van de gemeentebestuurders bereid tot samenwerking. -Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (2): Kompas voor samenwerking in Zuid-Limburg (135,80 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Persbericht TOP-onderzoek (2): Onderzoeksresultaten (1,11 MB)


14 juni 2011
De onderzoeksresultaten van het Bestuursakkoord VNG / Rijk:

Een extra garantie van 200 miljoen euro en de vrijheid om eigen keuzes te maken bij de hervormingen van de arbeidsmarkt en de sociale werkvoorziening zijn voor gemeentebestuurders mogelijke oplossingen om alsnog tot een bestuursakkoord te komen tussen de VNG en het Rijk.

Uit het onderzoek van onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl blijkt dat 22 procent van de Nederlandse gemeentebestuurders een extra storting in het garantiefonds van 200 miljoen, bovenop de reeds toegezegde 400 miljoen, als een oplossing ziet om uit de impasse te komen. Vooral D66 bestuurders (26 procent), maar ook lokale bestuurders van de CDA en Christen Unie (beide 25 procent) zien dat extra geld als een middel om een einde te maken aan het conflict.  
-Overheidspanel

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (1): Bestuursakkoord VNG/Rijk (83,82 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage I Persbericht TOP-onderzoek (1): Onderzoeksresultaten (353,22 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage II Persbericht TOP-onderzoek (1): Onderzoeksresultaten, per provincie (145,83 KB)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OverheidinNederland.nl
Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar opvattingen zoals die leven binnen alle overheidslagen in Nederland.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het T(ransparant) O(verheids) P(anel). Het TOP-panel is samengesteld op basis van alle gekozen en benoemde personen, die werkzaam zijn bij het Europees Parlement, het Rijk, de Provincie, de gemeenten en de Waterschappen. Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen deelpopulaties bij het onderzoek worden betrokken.

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Stuur dan een bericht naar: info@OverheidinNederland.nl.

Benader politiek-bestuurlijk Nederland. U kunt vandaag het onderzoek al opstarten.


Overheidspanel, inwonerspanel en bedrijvenpanel
Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl is gespecialiseerd in markt- en klantonderzoek. OverheidinNederland.nl maakt gebruik van het TOP-panel (overheidspanel) en heeft dankzij het brede netwerk de beschikking over een representatief inwonerspanel en bedrijvenpanel.

Klantenpanel en Ledenpanel
Ook uw bedrijf kunt een onderzoek doen onder uw klanten, relaties en leden. Als onderzoeksbureau helpen we u graag bij het gehele traject: van probleemstelling en onderzoeksaanpak tot en met de presentatie van de onderzoeksresultaten.


Marketing intelligence
Meerwaarde ontstaat als interne en externe data binnen uw organisatie wordt samengevoegd. Door gericht uw data te verzamelen en te analyseren ontstaat er doeltreffende managementinformatie.

Als marketing intelligence-specialist helpen we u hier graag bij. 


Persberichten ontvangen per e-mail

Wilt u de persberichten van OverheidinNederland.nl per mail ontvangen, stuur dan een mail naar info@overheidinnederland.nl met als onderwerp 'Aanmelding pers mailinglist'.

 


Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Onderzoeksresultaten Sinterklaas (330,78 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht Samenwerking gemeente (328,56 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage onderzoeksresultaten Samenwerking (169,77 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Herindeling per provincie (raadsleden) (55,03 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Onderzoeksresultaten gemeentebestuurders (526,70 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Toelichting vraag bezuiniging (422,57 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Toelichting vrijheid gemeente (363,01 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Toelichting bezuiniging gemeente (352,79 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Onderzoeksresultaten Sotsji (493,98 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Toelichting deelname aan Sotsji (516,87 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bij vraag VNG (323,16 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Rechte tellingen (507,63 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Kruistabel provincie (572,06 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Grootte gemeente (511,74 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Kruistabel per politieke partij (567,86 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Open antwoorden & toelichting raadsleden (1,07 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Kruistabel per werksituatie (functie) (494,07 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Onderzoeksresultaten Wiet (208,39 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Resultaten per provincie (230,77 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Resultaten per politieke partij (228,93 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Opgave decentralisatie B & W (233,14 KB)