Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Kaag en Braassem (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (31 resultaten)

Mevr. Petra van der Wereld-Verkerk

Functie: WethouderPolitiek: Samen voor Kaag en Braassem
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Beheer / Onderhoud, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Petra van der Wereld-Verkerk heeft in haar portefeuille: Burgerinitiatieven, Coördinerend wethouder communicatie en participatie, Financiën (inclusief belastingen), Gebouwenbeheer, Maatschappelijk vastgoed (inclusief kunstgrasvelden), Recreatie en toerisme & WMO (inclusief welzijn, volksgezondheid en maatschappelijke zorg).

Petra van der Wereld-Verkerk is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Floris Schoonderwoerd

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PRO Kaag en Braassem
Lijsttrekker PRO Kaag en Braassem (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 20 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO Kaag en Braassem) heeft in zijn portefeuille: Coördinerend wethouder sociaal domein, Driemaster, Inkoop en aanbesteding (beleidsontwikkeling en koers), Jeugd (inclusief jeugdzorg), Maatschappelijke agenda, Onderwijs en onderwijshuisvesting, Omgevingswet en Omgevingsvisie (incl. Hart van Holland), Sport en bewegen & Wonen (inclusief bijzondere doelgroepen, statushouders en arbeidsmigranten).

Floris Schoonderwoerd is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO Kaag en Braassem) heeft in zijn portefeuille: Wonen, zorg, welzijn en vervoer, economie en werk, coördinerend wethouder 3 decentralisaties en Maatschappelijke Agenda, Kernen in hun Kracht; herijking MRSV en onderwijshuisvesting.

Floris Schoonderwoerd is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Kaag en Braassem.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Floris Schoonderwoerd (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Samenlevingszaken (Wmo, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, etc.), Dienstverlening Algemeen en in de Kernen, Burgerparticipatie, Communicatie en verantwoordelijk voor de Harmonisatie van het Subsidiebeleid in de gemeente Kaag en Braassem.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is wethouder Floris Schoonderwoerd genomineerd voor Beste Bestuurder van een kleine gemeente (aantal inwoners <30.000 inwoners, Binnenlands Bestuur).

In 2016 is Floris Schoonderwoerd benoemd tot 3e Beste Jonge Bestuurder (<40 jaar) in Nederland 2016 (Binnenlands Bestuur). Floris Schoonderwoerd is genomineerd voor Jonge Bestuurder 2015 (onder 40 jaar, Binnenlands Bestuur).
           
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Floris Schoonderwoerd lijsttrekker van PRO Kaag en Braassem. Hij heeft 1656 voorkeurstemmen.

Floris Schoonderwoerd was eerder gemeenteraadslid (fractievoorzitter).   


Mevr. Inge van der Meer

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (7 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Inge van der Meer heeft in haar portefeuille: Coördinerend wethouder duurzaamheid, Cultuur, monumenten en erfgoed, Duurzaamheid en energie, Natuur en landschap (inclusief groenontwikkeling lokaal en regionaal), Ruimtelijke ordening: Alle bestemmingsplannen (inclusief herzieningen en projecten, met uitzondering van Braassemerland), Ruimtelijke ordening (Vergunningen en principeverzoeken) en Waterbeleid.

Inge van der Meer is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Yvonne Peters-Adrian

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, ICT, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Yvonne Peters-Adrian (VVD) heeft in haar portefeuille: Coördinerend wethouder ruimte, Economie, werk en inkomen, Groenbeheer, milieu en afval, Groene Hart, Grondzaken (inclusief grondexploitaties en snippergroen), ICT, digitalisering, Land- en Tuinbouw (incl. Greenport en Bodemdaling), Openbare ruimte, Projecten (incl. bestemmingsplan Braassemerland), Verkeer en Vervoer.

Yvonne Peters-Adrian is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Yvonne Peters-Adrian (VVD) heeft in haar portefeuille: Milieu/duurzaamheid; groen, natuur, landschap en cultuur; recreatie en toerisme, land- en tuinbouw/greenports, dienstverlening, communicatie/burgerparticipatie, wijken en kernenbeleid, vernieuwing, Braassemerland, Centrumplan Leimuiden en Drechthoek, toezicht en handhaving voor het gedeelte dat onder ruimtelijke ordening valt.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Yvonne Peters-Adrian (VVD) 581 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2006 - 2014Mevr. Yvonne Peters-Adrian, Raadslid, VVD, gemeente Kaag en Braassem

Mevr. Tanja van Klink

Functie: RaadslidPolitiek: PRO Kaag en Braassem
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (7 maanden in dienst)

Mevr. Hilde Bax

Functie: RaadslidPolitiek: Samen voor Kaag en Braassem
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (9 maanden in dienst)

Mevr. Laura van Klink

Functie: RaadslidPolitiek: PRO Kaag en Braassem
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Laura van Klink (PRO Kaag en Braassem) 49 voorkeurstemmen.

Dhr. Fred Zoetendaal

Functie: RaadslidPolitiek: Samen voor Kaag en Braassem
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Hans Klink

Functie: RaadslidPolitiek: PRO Kaag en Braassem
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Klink (PRO Kaag en Braassem) 51 voorkeurstemmen.

Dhr. Peter van Dijk

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (7 maanden in dienst)