Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Kaag en Braassem (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (31 resultaten)

Mevr. Marina van der Velde-Menting

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Luchthavenzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Welzijn, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Marina van der Velde-Menting (VVD) heeft in haar portefeuille: Bestuur en regio (inclusief gemeentelijke rol als aandeelhouder), Coördinatie dorpsraden, Dienstverlening (inclusief bedrijfsvoering en facilitaire zaken), Dierenwelzijn, Integrale veiligheid (openbare orde, veiligheid, ondermijning, etc.), Integrale handhaving (APV, RO/bouwen), Juridische zaken (inclusief bezwaar en beroep), Personeel en Organisatie, Rijksopgave Interbestuurlijk programma (IBP) en Schiphol.

Coalitieperiode 2014-2018
Marina van der Velde-Menting (VVD) heeft in haar portefeuille: Wettelijke taken (openbare orde en veiligheid etc.) en Algemene zaken, Organisatie zaken (P en O, ICT, gebouwenbeheer), Regiozaken (algemeen) en coördinatie dorpsraden, APV, gemeentelijke basisadministratie en de verkiezingen.

Coalitieperiode 2010-2014
Marina van der Velde - Menting heeft in haar portefeuille: Wettelijke taken (openbare orde en veiligheid etc.) en Algemene zaken, Organisatie zaken (P&O, ICT) en verantwoordelijk voor de Regiozaken (algemeen) in de gemeente Kaag en Braassem.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Marina van der Velde - Menting is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Kaag en Braassem. Burgemeester Martina van der Velde-Menting is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Mevr. Yvonne Peters-Adrian

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 2 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, ICT, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Yvonne Peters-Adrian (VVD) heeft in haar portefeuille: Coördinerend wethouder ruimte, Economie, werk en inkomen, Groenbeheer, milieu en afval, Groene Hart, Grondzaken (inclusief grondexploitaties en snippergroen), ICT, digitalisering, Land- en Tuinbouw (incl. Greenport en Bodemdaling), Openbare ruimte, Projecten (incl. bestemmingsplan Braassemerland), Verkeer en Vervoer.

Yvonne Peters-Adrian is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Yvonne Peters-Adrian (VVD) heeft in haar portefeuille: Milieu/duurzaamheid; groen, natuur, landschap en cultuur; recreatie en toerisme, land- en tuinbouw/greenports, dienstverlening, communicatie/burgerparticipatie, wijken en kernenbeleid, vernieuwing, Braassemerland, Centrumplan Leimuiden en Drechthoek, toezicht en handhaving voor het gedeelte dat onder ruimtelijke ordening valt.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Yvonne Peters-Adrian (VVD) 581 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2006 - 2014Mevr. Yvonne Peters-Adrian, Raadslid, VVD, gemeente Kaag en Braassem

Dhr. Jan van der Geest

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Peter van Dijk

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Roland van Beurden

Functie: RaadslidPolitiek: Samen voor Kaag en Braassem
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)

Mevr. Kelly Straver-van der Wereld

Functie: RaadslidPolitiek: Samen voor Kaag en Braassem
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 7 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Kelly Straver (Samen voor Kaag & Braassem) 110 voorkeurstemmen.

Mevr. Sandra van Emmerik

Functie: RaadslidPolitiek: Samen voor Kaag en Braassem
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Ger van Emmerik

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Samen voor Kaag en Braassem (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ger van Emmerik (Samen voor Kaag & Braassem) 288 voorkeurstemmen.

Mevr. Hilde Bax

Functie: RaadslidPolitiek: Samen voor Kaag en Braassem
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Petra van der Wereld-Verkerk

Functie: WethouderPolitiek: Samen voor Kaag en Braassem
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Beheer / Onderhoud, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Petra van der Wereld-Verkerk heeft in haar portefeuille: Burgerinitiatieven, Coördinerend wethouder communicatie en participatie, Financiën (inclusief belastingen), Gebouwenbeheer, Maatschappelijk vastgoed (inclusief kunstgrasvelden), Recreatie en toerisme & WMO (inclusief welzijn, volksgezondheid en maatschappelijke zorg).

Petra van der Wereld-Verkerk is de 2e locoburgemeester.