Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Katwijk (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Ray Jie Sam Foek

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: februari 2019 (4 maanden in dienst)

Dhr. Jacco Knape

Functie: WethouderPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jacco Knape (SGP) heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid (coördinerend portefeuillehouder; Blue Energy), Economische zaken (Regionale Economische Samenwerking, Detailhandel, Bedrijventerreinen, Visserij, Toerisme en Citymarketing, Markt en Toeristenmarkt), Recreatie (inclusief strand), Kunst en Cultuur (Kennis en Cultuurcentrum), Monumenten en Erfgoed & Onderwijs.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jacco Knape (SGP) heeft in zijn portefeuille: binnenhavens, duurzaamheid, gemeentelijke begraafplaatsen, jeugd- en jongerenwerk, kunst en cultuur, markt en toeristenmarkt, monumentenbeleid en -zorg, openbare werken (onderhoud wegen en bruggen, beheer en onderhoud , buitenruimte, groen, speelplaatsen, parkeren (inclusief belparkeren),
toerisme en recreatie (inclusief strand).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jacco Knape (SGP) 250 voorkeurstemmen.

Dhr. Gerard Mostert jr.

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerard Mostert jr. (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Wonen, Projectlocatie Valkenburg (coördinerend portefeuillehouder), Unmanned Valley, Programma Implementatie Omgevingswet, Greenport en Water.

Dhr. Rien Nagtegaal

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Infrastructuur, Parkeren, Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Rien Nagtegaal heeft in zijn portefeuille: Mobiliteit (Wegen, Openbaar Vervoer, Binnenhavens en Waterwegen, Parkeren), Leefomgeving (Onderhoud wegen en bruggen, Beheer en onderhoud buitenruimte, Groenbeleid, Speelplaatsen), Milieubeheer, Natuur (bescherming), Dierenwelzijn, Organisatie en HRM.

Dhr. Adger van Helden

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Adger van Helden heeft in zijn portefeuille: Maatschappelijke Agenda (Sport, Jeugd- en Jongerenwerk, Integratie), Werk & Inkomen, Arbeidsmarkt en Aansluiting onderwijs, Beschermd wonen, Financiën, Vastgoed en Grondexploitatie .

Mevr. Corien van Starkenburg

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Corien van Starkenburg heeft in haar portefeuille: WMO, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Kinderopvang en Voorschoolse en vroegschoolse educatie, Emancipatie en Toegankelijkheid & Grondstoffenbeleid.

Dhr. Cornelis Visser

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: mei 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Cornelis Visser heeft in zijn portefeuille: Veiligheid (coördinerend portefeuillehouder), Crisisbeheersing, Toezicht en Handhaving, Brandweer, Regio (grensoverschrijdende samenwerking), Integriteit, Volksfeesten en Evenementen, Asielzoekerscentrum, Communicatie, Participatie en Bestuursstijl, Dienstverlening (publiekszaken) en Juridische Zaken.

Bestuursperiode 2017-2018
Cornelis Visser heeft in zijn portefeuille: asielzoekerscentrum, brandweer, citymarketing (voorzitter raad van toezicht), communicatie & participatie, crisisbeheersing, dienstverlening (publiekszaken), handhaving, Holland Rijnland, algemeen bestuur, juridische zaken, regio, veiligheid: coördinerend portefeuillehouder, volksfeesten, evenementen, inclusief vergunningverlening en de projecten 'participatie en bestuursstijl'.