Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Katwijk (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 5 (48 resultaten)

Dhr. Adger van Helden

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2018 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Adger van Helden heeft in zijn portefeuille: Maatschappelijke Agenda (Sport, Jeugd- en Jongerenwerk, Integratie), Werk & Inkomen, Arbeidsmarkt en Aansluiting onderwijs, Beschermd wonen, Financiën, Vastgoed en Grondexploitatie .

Dhr. Gerard Mostert

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerard Mostert (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Wonen, Projectlocatie Valkenburg (Coördinerend portefeuillehouder), Unmanned Valley, Programma Implementatie Omgevingswet, Greenport, Water, Digitalisering, Privacy en Informatisering.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerard Mostert (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: afvalstoffen, jeugdzorg (3D), kinderopvang, onderwijs, participatie (werk en inkomen) (3D), visserij, volksgezondheid, WMO (3D) en het wijkgericht werken.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Gerard Mostert (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs en educatie, Volksgezondheid, Zorg/Wmo/Wwz, Ouderenbeleid, Wijkwerk, Economische Zaken, Visserij en agrarische zaken, Kinderopvang, Emancipatiebeleid en verantwoordelijk voor de Sociale zaken in de gemeente Katwijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In maart wordt bekend dat Gerard Mostert na de gemeenteraadsverkiezingen stopt als wethouder.

Dhr. Jacco Knape

Functie: WethouderPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jacco Knape (SGP) heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid (coördinerend portefeuillehouder; Blue Energy), Economische zaken (Regionale Economische Samenwerking, Detailhandel, Bedrijventerreinen, Visserij, Toerisme en Citymarketing, Markt en Toeristenmarkt), Recreatie (inclusief strand), Kunst en Cultuur (Kennis en Cultuurcentrum), Monumenten en Erfgoed & Onderwijs.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jacco Knape (SGP) heeft in zijn portefeuille: binnenhavens, duurzaamheid, gemeentelijke begraafplaatsen, jeugd- en jongerenwerk, kunst en cultuur, markt en toeristenmarkt, monumentenbeleid en -zorg, openbare werken (onderhoud wegen en bruggen, beheer en onderhoud , buitenruimte, groen, speelplaatsen, parkeren (inclusief belparkeren),
toerisme en recreatie (inclusief strand).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jacco Knape (SGP) 250 voorkeurstemmen.

Mevr. Corien van Starkenburg

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2018 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Corien van Starkenburg heeft in haar portefeuille: WMO, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Kinderopvang en Voorschoolse en vroegschoolse educatie, Emancipatie en Toegankelijkheid & Grondstoffenbeleid.

Dhr. Rien Nagtegaal

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juli 2018 (1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, Infrastructuur, Parkeren, Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Rien Nagtegaal heeft in zijn portefeuille: Mobiliteit (Wegen, Openbaar Vervoer, Binnenhavens en Waterwegen, Parkeren), Leefomgeving (Onderhoud wegen en bruggen, Beheer en onderhoud buitenruimte, Groenbeleid, Speelplaatsen), Milieubeheer, Natuur (bescherming), Dierenwelzijn, Organisatie en HRM.

Dhr. Wouter de Boer

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2012 (6 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werkenToelichting: Programmamanager omgevingswet.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2013 tot 2016 is Wouter de Boer hoofd van de afdeling Samenleving bij de gemeente Katwijk. Van 2005 tot 2012 was Wouter de Boer hoofd Openbare Werken en in 2012 was Wouter de Boer projectleider Domein projecten.
Aanverwant:2004 - 2005Dhr. Wouter de Boer, Cluster-/sectorhoofd, gemeente Haarlemmermeer1982 - 2003Dhr. Wouter de Boer, Projectmanager/-leider, Provincie Zuid-Holland

Dhr. Michel Melis

Functie: StafmedewerkerIn dienst sinds: mei 2011 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: P&OToelichting: Concernadviseur organisatieontwikkeling.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2005 tot 2012 is Michel Melis hoofd Lijnafdeling 'Wijkwerk' bij de gemeente Katwijk.

Mevr. Annette Brul-van Egmond

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Annette Brul-van Egmond (VVD) 960 voorkeurstemmen. Ze staat nummer 7 van de verkiezingslijst.

Mevr. Irene van der Plas-de Groot

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Irene van der Plas-de Groot (CDA) 496 voorkeurstemmen.

Dhr. Robert Haasnoot

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (4 maanden in dienst)