Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Katwijk (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 5 (50 resultaten)

Dhr. Jacco Knape

Functie: WethouderPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jacco Knape (SGP) heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid (coördinerend portefeuillehouder; Blue Energy), Economische zaken (Regionale Economische Samenwerking, Detailhandel, Bedrijventerreinen, Visserij, Toerisme en Citymarketing, Markt en Toeristenmarkt), Recreatie (inclusief strand), Kunst en Cultuur (Kennis en Cultuurcentrum), Monumenten en Erfgoed & Onderwijs.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jacco Knape (SGP) heeft in zijn portefeuille: binnenhavens, duurzaamheid, gemeentelijke begraafplaatsen, jeugd- en jongerenwerk, kunst en cultuur, markt en toeristenmarkt, monumentenbeleid en -zorg, openbare werken (onderhoud wegen en bruggen, beheer en onderhoud , buitenruimte, groen, speelplaatsen, parkeren (inclusief belparkeren),
toerisme en recreatie (inclusief strand).
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jacco Knape (SGP) 250 voorkeurstemmen.

Dhr. Adger van Helden

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Adger van Helden heeft in zijn portefeuille: Maatschappelijke Agenda (Sport, Jeugd- en Jongerenwerk, Integratie), Werk & Inkomen, Arbeidsmarkt en Aansluiting onderwijs, Beschermd wonen, Financiën, Vastgoed en Grondexploitatie .

Dhr. Gerard Mostert jr.

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerard Mostert jr. (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Wonen, Projectlocatie Valkenburg (coördinerend portefeuillehouder), Unmanned Valley, Programma Implementatie Omgevingswet, Greenport en Water.

Mevr. Corien van Starkenburg

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Corien van Starkenburg heeft in haar portefeuille: WMO, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Kinderopvang en Voorschoolse en vroegschoolse educatie, Emancipatie en Toegankelijkheid & Grondstoffenbeleid.

Dhr. Rien Nagtegaal

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Infrastructuur, Parkeren, Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, MobiliteitToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Rien Nagtegaal heeft in zijn portefeuille: Mobiliteit (Wegen, Openbaar Vervoer, Binnenhavens en Waterwegen, Parkeren), Leefomgeving (Onderhoud wegen en bruggen, Beheer en onderhoud buitenruimte, Groenbeleid, Speelplaatsen), Milieubeheer, Natuur (bescherming), Dierenwelzijn, Organisatie en HRM.

Dhr. Wouter de Boer

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werkenToelichting: Programmamanager omgevingswet.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2013 tot 2016 is Wouter de Boer hoofd van de afdeling Samenleving bij de gemeente Katwijk. Van 2005 tot 2012 was Wouter de Boer hoofd Openbare Werken en in 2012 was Wouter de Boer projectleider Domein projecten.
Aanverwant:2004 - 2005Dhr. Wouter de Boer, Cluster-/sectorhoofd, gemeente Haarlemmermeer1982 - 2003Dhr. Wouter de Boer, Projectmanager/-leider, Provincie Zuid-Holland

Dhr. Michel Melis

Functie: StafmedewerkerIn dienst sinds: mei 2011 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&OToelichting: Concernadviseur organisatieontwikkeling.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2005 tot 2012 is Michel Melis hoofd Lijnafdeling 'Wijkwerk' bij de gemeente Katwijk.

Mevr. Irene van der Plas-de Groot

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Irene van der Plas-de Groot (CDA) 496 voorkeurstemmen.

Dhr. Sonny Spek

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter DURF (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Bastiaan Zuyderduyn

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2019 (18 dagen in dienst)