Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Korendijk (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Paul Boogaard

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Economische Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Sport, Openbare werken, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Paul Boogaard (CDA) heeft in zijn portefeuille: Participatiewet, Financiën, Belastingen, Grondbeleid, Vastgoed, Sport, Economische zaken en werkgelegenheid, Water, Havens, Milieu, Nutsbedrijven, Monumenten, Informatie en automatisering, Verkeer en vervoer, Openbare werken, Natuur en landschap, Recreatie, Communicatie, Dienstverlening en Commissaris Bedrijvenpark HW.

Paul Boogaard is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Korendijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Paul Boogaard (CDA) 375 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Paul Boogaard, Raadslid, CDA, gemeente Korendijk

Dhr. Martien Born

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2010 (7 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Martien Born is algemeen directeur en gemeentesecretaris bij de gemeente Korendijk.

Dhr. Gerard den Boer

Functie: WethouderPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Gerard den Boer (SGP) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening (inclusief duurzaamheid), Volkshuisvesting, Begraafplaatsen, Archeologie, Bouw- en woningtoezicht, Leerlingenvervoer, Afvalverwijdering en verwerking.

Gerard den Boer is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Korendijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerard den Boer (SGP) 9 voorkeurstemmen. Gerard den Boer staat op nummer 6 van der verkiezingslijst.

Dhr. Martin Honders

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Cultuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Subsidies, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Martin Honders (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Maatschappelijke ondersteuning (incl. AWBZ en Welzijnsbeleid), Jeugdzorg, Onderwijs, Volksgezondheid, Kinderopvang, subsidiebeleid, Jeugd- en jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Bibliotheken, Kunst en Cultuur, Asielzoekers. Martin Honders is verantwoordelijk voor de projecten: Swaneblake en Hitserse Kade.

Martin Honders is de derde locoburgemeester bij de gemeente Korendijk.

Dhr. Servaas Stoop

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: SGPIn dienst sinds: februari 2013 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, P&OToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Waarnemend burgemeester Servaas Stoop (SGP) heeft in zijn portefeuille: Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Algemene bestuurlijke zaken, Organisatieaangelegenheden, Personeelszaken, Arbo-aangelegenheden, Brandweerzaken, Politiezaken, Handhaving, Statushouders (regionaal), Regionale aangelegenheden en Aandeelhouder bedrijvenpark HW

Bestuursperiode 2013-2014
Waarnemend burgemeester Servaas Stoop heeft in zijn portefeuille: Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Algemene bestuurlijke zaken, Organisatieaangelegenheden, Personeelszaken, Arbo-aangelegenheden, Brandweerzaken, Politiezaken, Handhaving, Statushouders (regionaal), Regionale aangelegenheden en contactpersoon / Aandeelhouder bedrijvenpark HW.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Waarnemend burgemeester Servaas Stoop is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Korendijk.
Aanverwant:2002 - 2013Dhr. Servaas Stoop, Burgemeester, SGP, gemeente Dirksland1992 - heden Dhr. Servaas Stoop, Statenlid, SGP, Provincie Zuid-Holland