Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Krimpen aan den IJssel (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Aart Boele

Functie: Gemeentesecretaris
Toelichting: Aart Boele is gemeentesecretaris en algemeen directeur, gemeente Krimpen aan den Ijssel. Aart Boele is lid van de ambtelijke directie in de gemeente Krimpen aan den Ijssel.Werkzaamheden bij de Overheid:


Aart Boele is bestuurslid bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).

Aart Boele is voorzitter van de Kring Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond.

Aanverwant:1998 - 2014Dhr. Aart Boele, Raadslid, SGP, gemeente Alblasserdam

Mevr. Kirsten Jaarsma

Functie: WethouderPolitiek: Stem van Krimpen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jaarsma heeft in haar portefeuille: Afvalinzameling, Cultuur, Evenementenbeleid, Jeugd, Natuur en recreatie, Participatie, diversiteit en buurtkracht, Project Van Duyvendijk, Wijkwethouder Kortland-Noord, Wijkwethouder Oud Krimpen, Wonen en woningbouw.

Dhr. John Janson

Functie: WethouderPolitiek: Leefbaar Krimpen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhaving, Mobiliteit, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder John Janson heeft in zijn portefeuille: Bereikbaarheid, Buitenruimte, Handhaving en toezicht, Krimpenerwaardvisie, Speelruimtebeleid, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wijkwethouder Kortland-Zuid en Wijkwethouder Lansingh-Zuid.

Dhr. Arjan Neeleman

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Milieu / Duurzaamheid / Afval, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Neeleman heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, Energietransitie, Financiën, Grondbedrijf en MPG, Leerlingenvervoer, Maritieme maakindustrie, Molukse aangelegenheden, Onderwijs, Onderwijshuisvesting, Project Stormpolderdijk, Ruimtelijke ordening, Sport, Streekarchief, Vastgoed en Wijkwethouder Boveneind.

Dhr. Anthon Timm

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Vergunningen, Mobiliteit, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Timm heeft in zijn portefeuille: Centrumplan, DCMR, Economie, Informatie- en communicatietechnologie (ICT), Mobiliteit, Monumentenzorg, Ondernemersklimaat, Participatiewet, Project Krachtige IJsseldijken, Vergunningen, Volksgezondheid, Werk en inkomen & Wijkwethouder Langeland.

Dhr. Martijn Vroom

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2015 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Martijn Vroom (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke zaken, Dienstverlening, Omgevingswet, Openbare orde en veiligheid, Openbare zedelijkheid c.a., Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Voorlichting en representatie.

Bestuursperiode 2016-2018
Martijn Vroom (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke zaken, Dienstverlening, Emancipatie (diversiteitsbeleid), Handhaving en toezicht, Omgevingswet, Openbare orde en veiligheid, Openbare zedelijkheid c.a., Voorlichting en representatie.

Bestuursperiode 2015-2016nov
Martijn Vroom (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke zaken, Brandweer, Dienstverlening, Emancipatie (diversiteitsbeleid), Facilitaire zaken, Kabinetszaken, Openbare orde en veiligheid, Openbare zedelijkheid c.a., Politie, Voorlichting en representatie.

De is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad in Krimpen aan den Ijssel. De heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van en wethouders wel. In het college heeft Martijn Vroom, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Martijn Vroom aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2018 is Martijn Vroom benoemd tot secretaris van de Vereniging van Burgemeesters van gemeenten in Zuid-Holland (VBG-ZH)