Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Krimpen aan den IJssel (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 3 (30 resultaten)

Mevr. Margot Wekker

Functie: RaadslidPolitiek: Stem van Krimpen
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Martijn Vroom

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2015 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Martijn Vroom (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke zaken, Dienstverlening, Omgevingswet, Openbare orde en veiligheid, Openbare zedelijkheid c.a., Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Voorlichting en representatie.

Bestuursperiode 2016-2018
Martijn Vroom (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke zaken, Dienstverlening, Emancipatie (diversiteitsbeleid), Handhaving en toezicht, Omgevingswet, Openbare orde en veiligheid, Openbare zedelijkheid c.a., Voorlichting en representatie.

Bestuursperiode 2015-2016nov
Martijn Vroom (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke zaken, Brandweer, Dienstverlening, Emancipatie (diversiteitsbeleid), Facilitaire zaken, Kabinetszaken, Openbare orde en veiligheid, Openbare zedelijkheid c.a., Politie, Voorlichting en representatie.

De is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad in Krimpen aan den Ijssel. De heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van en wethouders wel. In het college heeft Martijn Vroom, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat Martijn Vroom aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2018 is Martijn Vroom benoemd tot secretaris van de Vereniging van Burgemeesters van gemeenten in Zuid-Holland (VBG-ZH)

Mevr. Marianne Verhoev

Functie: GriffierIn dienst sinds: maart 2017 (2 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Arrèn van Tienhoven

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP (2019-)
Politiek leider SGP
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Hugo van der Wal

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Mark van der Meulen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Jeffrey van der Elst

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Leefbaar Krimpen (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Adriaan van Beek

Functie: RaadslidPolitiek: SGP
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (4 maanden in dienst)

Mevr. Sharon Tollenaar

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Anthon Timm

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Vergunningen, Mobiliteit, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Timm heeft in zijn portefeuille: Centrumplan, DCMR, Economie, Informatie- en communicatietechnologie (ICT), Mobiliteit, Monumentenzorg, Ondernemersklimaat, Participatiewet, Project Krachtige IJsseldijken, Vergunningen, Volksgezondheid, Werk en inkomen & Wijkwethouder Langeland.