Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Lansingerland (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Albert Abee

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 6 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Albert Abee (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bleizo, Contract afvalinzameling, Economie (o.a. FES-Oostland), Financiën, Greenport, Grondzaken, Kern Berkel en Rodenrijs, Nutsbedrijven (Eneco, Cai/glasvezel), Vastgoedbeleid en Volkshuisvesting/VINEX.

Albert Abee is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.

Dhr. Simon Fortuyn

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Leefbaar 3B
Lijsttrekker Leefbaar 3B (2018)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 6 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, P&O, Bedrijfsvoering, Infrastructuur, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) heeft in zijn portefeuille: A13-A16, Afvalinzameling, Archief, Beheer openbare ruimte, Communicatie, Deregulering, Dienstverlening/burgerzaken, Dierenbescherming, HSL, Inkoop/facilitair beheer/ICT, Klachtenafhandeling en bezwaarschriften, P en O, Rotterdam-The Hague Airport, Verkeer en vervoer en het Wijkgericht werken/burgerparticipatie.

Simon Fortuyn is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2017 is Simon Fortuyn lid van de VNG-adviescommissie Governance (selectie kandidaten voor VNG-bestuur en commissies). 

Dhr. Jeroen Heuvelink

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 6 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Sport, Openbare werken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jeroen Heuvelink (D66) heeft in zijn portefeuille: Afvalbeleid, Centrum voor jeugd en gezin, Decentralisatie jeugdzorg, Groen en water (o.a. Groenzoom), Jeugd, Kern Bergschenhoek, Milieu, Omgevingsvergunningen, Onderwijs, Riool, Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen en Sport.

Jeroen Heuvelink is de derde locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.
Aanverwant:2009 - 2014Dhr. Jeroen Heuvelink, Raadslid, D66, gemeente Lansingerland

Dhr. Ron Jeltema

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2018 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Pieter van de Stadt

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Pieter van de Stadt (VVD) heeft in zijn portefeuille: Asielzaken, Bestuurlijke samenwerking, Dualisme, Integratiezaken, naturalisatie en antidiscriminatie, Openbare orde en veiligheid.

Burgemeester Pieter van de Stadt is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Lansingerland. Pieter van de Stadt is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Lansingerland. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Pieter van de Stadt wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel.

Mevr. Ankie van Tatenhove

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 6 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische Zaken, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), Combinatiefunctionarissen, Decentralisatie participatie en zorg, Kern Bleiswijk, Kunst, cultuur en monumentenzorg, Seniorenbeleid, Sociale zaken en welzijn, Straatnaamgeving, Volksgezondheid, Werk en inkomen, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Ankie van Tatenhove is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.
Aanverwant:2007 - 2014Mevr. Ankie van Tatenhove, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Lansingerland