Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Lansingerland (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Albert Abee

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Albert Abee (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën en grondzaken, Glastuinbouw en Greenport (inclusief Railterminal), Kernwethouder Berkel en Rodenrijs, Programmawethouder Duurzaamheid, Vinex, Bleizo-Oost, Hoefweg, Oudeland en Berkel Centrum-West.

Albert Abee is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Albert Abee (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bleizo, Contract afvalinzameling, Economie (o.a. FES-Oostland), Financiën, Greenport, Grondzaken, Kern Berkel en Rodenrijs, Nutsbedrijven (Eneco, Cai/glasvezel), Vastgoedbeleid en Volkshuisvesting/VINEX.

Albert Abee is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.

Mevr. Kathy Arends

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 11 dagen in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Economische Zaken, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kathy Arends heeft in haar portefeuille: Economie (inclusief city marketing, A12 corridor en Bleizo-West), Kernwethouder Bergschenhoek (inclusief buurtschap Rotte), Milieu, Programmawethouder Centrumontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningverlening & Handhaving, Werk & Inkomen en Wonen.

Dhr. Simon Fortuyn

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Leefbaar 3B
Lijsttrekker Leefbaar 3B (2018)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, ICT, Bedrijfsvoering, Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) heeft in zijn portefeuille: Beheer openbare ruimte (inclusief groen, afvalinzameling en riool/water), Facilitaire zaken, inkoop & ICT, Maatschappelijk vastgoed, Programmawethouder Dienstverlening & Communicatie, Verkeer & vervoer (inclusief A16, HSL, RTHA, N209).

Simon Fortuyn is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) heeft in zijn portefeuille: A13-A16, Afvalinzameling, Archief, Beheer openbare ruimte, Communicatie, Deregulering, Dienstverlening/burgerzaken, Dierenbescherming, HSL, Inkoop/facilitair beheer/ICT, Klachtenafhandeling en bezwaarschriften, P en O, Rotterdam-The Hague Airport, Verkeer en vervoer en het Wijkgericht werken/burgerparticipatie.

Simon Fortuyn is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2017 is Simon Fortuyn lid van de VNG-adviescommissie Governance (selectie kandidaten voor VNG-bestuur en commissies). 

Dhr. Pieter van de Stadt

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2015 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Pieter van de Stadt (VVD) heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke vernieuwing, Bestuurlijke samenwerking, Integratiezaken, naturalisatie, discriminatiezaken en asielzaken, Openbare orde en veiligheid, P&O en Programma Organisatieontwikkeling.

Bestuursperiode 2015-2018
Pieter van de Stadt (VVD) heeft in zijn portefeuille: Asielzaken, Bestuurlijke samenwerking, Dualisme, Integratiezaken, naturalisatie en antidiscriminatie, Openbare orde en veiligheid.

Pieter van de Stadt is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Lansingerland. Pieter van de Stadt is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W Lansingerland. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Pieter van de Stadt wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de dubbel.

Mevr. Ankie van Tatenhove

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Gezondheid, Zorg en Welzijn, Jeugd & Onderwijs, Kernwethouder Bleiswijk (inclusief buurtschap Kruisweg), Sport & Cultuur en Programmawethouder Omgevingswet.

Ankie van Tatenhove is de 4e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), Combinatiefunctionarissen, Decentralisatie participatie en zorg, Kern Bleiswijk, Kunst, cultuur en monumentenzorg, Seniorenbeleid, Sociale zaken en welzijn, Straatnaamgeving, Volksgezondheid, Werk en inkomen, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Ankie van Tatenhove is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.
Aanverwant:2007 - 2014Mevr. Ankie van Tatenhove, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Lansingerland

Dhr. Lucas Vokurka

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering