Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Lansingerland (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 5 (46 resultaten)

Dhr. Simon Fortuyn

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Leefbaar 3B
Lijsttrekker Leefbaar 3B (2018)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, P&O, Bedrijfsvoering, Infrastructuur, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) heeft in zijn portefeuille: A13-A16, Afvalinzameling, Archief, Beheer openbare ruimte, Communicatie, Deregulering, Dienstverlening/burgerzaken, Dierenbescherming, HSL, Inkoop/facilitair beheer/ICT, Klachtenafhandeling en bezwaarschriften, P en O, Rotterdam-The Hague Airport, Verkeer en vervoer en het Wijkgericht werken/burgerparticipatie.

Simon Fortuyn is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2017 is Simon Fortuyn lid van de VNG-adviescommissie Governance (selectie kandidaten voor VNG-bestuur en commissies). 

Mevr. Ankie van Tatenhove

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Economische Zaken, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), Combinatiefunctionarissen, Decentralisatie participatie en zorg, Kern Bleiswijk, Kunst, cultuur en monumentenzorg, Seniorenbeleid, Sociale zaken en welzijn, Straatnaamgeving, Volksgezondheid, Werk en inkomen, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Ankie van Tatenhove is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.
Aanverwant:2007 - 2014Mevr. Ankie van Tatenhove, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Lansingerland

Dhr. Albert Abee

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Albert Abee (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bleizo, Contract afvalinzameling, Economie (o.a. FES-Oostland), Financiën, Greenport, Grondzaken, Kern Berkel en Rodenrijs, Nutsbedrijven (Eneco, Cai/glasvezel), Vastgoedbeleid en Volkshuisvesting/VINEX.

Albert Abee is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.

Dhr. Jeroen Heuvelink

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Sport, Openbare werken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jeroen Heuvelink (D66) heeft in zijn portefeuille: Afvalbeleid, Centrum voor jeugd en gezin, Decentralisatie jeugdzorg, Groen en water (o.a. Groenzoom), Jeugd, Kern Bergschenhoek, Milieu, Omgevingsvergunningen, Onderwijs, Riool, Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen en Sport.

Jeroen Heuvelink is de derde locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.
Aanverwant:2009 - 2014Dhr. Jeroen Heuvelink, Raadslid, D66, gemeente Lansingerland

Mevr. Beppie Hagenaars

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: april 2009 (8 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhaving, VergunningenWerkzaamheden bij de Overheid:
Beppie Hagenaars is teamleider omgevingsvergunning, toezicht en handhaving bij de gemeente Lansingerland.
Aanverwant:2006 - 2010Mevr. Beppie Hagenaars, Raadslid, CDA Rotterdam, gemeente Rotterdam

Dhr. André Nieuwlaat

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2007-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2002 (15 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.Werkzaamheden bij de Overheid:


Raadslid André Nieuwlaat is fractievoorzitter van ChristenUnie Lansingerland in de gemeenteraad van Lansingerland.


Dhr. Johan van der Burg

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 12 maanden in dienst)

Mevr. Ineke den Heijer

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)

Mevr. Nathalie van Bakel

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2016 (2 jaar, 28 dagen in dienst)

Dhr. Leon Hoek

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Wij Lansingerland (2014-)
Politiek leider Wij Lansingerland (2014-)
Lijsttrekker Wij Lansingerland (2014)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Leon Hoek, Raadslid, VVD, gemeente Korendijk2010Dhr. Leon Hoek, Raadslid, PvdA Lansingerland, gemeente Lansingerland