Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Lansingerland (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 5 (48 resultaten)

Mevr. Kathy Arends

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Economische Zaken, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kathy Arends heeft in haar portefeuille: Economie (inclusief city marketing, A12 corridor en Bleizo-West), Kernwethouder Bergschenhoek (inclusief buurtschap Rotte), Milieu, Programmawethouder Centrumontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningverlening & Handhaving, Werk & Inkomen en Wonen.

Dhr. Albert Abee

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Albert Abee (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën en grondzaken, Glastuinbouw en Greenport (inclusief Railterminal), Kernwethouder Berkel en Rodenrijs, Programmawethouder Duurzaamheid, Vinex, Bleizo-Oost, Hoefweg, Oudeland en Berkel Centrum-West.

Albert Abee is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Albert Abee (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bleizo, Contract afvalinzameling, Economie (o.a. FES-Oostland), Financiën, Greenport, Grondzaken, Kern Berkel en Rodenrijs, Nutsbedrijven (Eneco, Cai/glasvezel), Vastgoedbeleid en Volkshuisvesting/VINEX.

Albert Abee is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.

Mevr. Ankie van Tatenhove

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Gezondheid, Zorg en Welzijn, Jeugd & Onderwijs, Kernwethouder Bleiswijk (inclusief buurtschap Kruisweg), Sport & Cultuur en Programmawethouder Omgevingswet.

Ankie van Tatenhove is de 4e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) heeft in haar portefeuille: Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), Combinatiefunctionarissen, Decentralisatie participatie en zorg, Kern Bleiswijk, Kunst, cultuur en monumentenzorg, Seniorenbeleid, Sociale zaken en welzijn, Straatnaamgeving, Volksgezondheid, Werk en inkomen, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Ankie van Tatenhove is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.
Aanverwant:2007 - 2014Mevr. Ankie van Tatenhove, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Lansingerland

Dhr. Simon Fortuyn

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Leefbaar 3B
Lijsttrekker Leefbaar 3B (2018)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, ICT, Bedrijfsvoering, Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) heeft in zijn portefeuille: Beheer openbare ruimte (inclusief groen, afvalinzameling en riool/water), Facilitaire zaken, inkoop & ICT, Maatschappelijk vastgoed, Programmawethouder Dienstverlening & Communicatie, Verkeer & vervoer (inclusief A16, HSL, RTHA, N209).

Simon Fortuyn is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) heeft in zijn portefeuille: A13-A16, Afvalinzameling, Archief, Beheer openbare ruimte, Communicatie, Deregulering, Dienstverlening/burgerzaken, Dierenbescherming, HSL, Inkoop/facilitair beheer/ICT, Klachtenafhandeling en bezwaarschriften, P en O, Rotterdam-The Hague Airport, Verkeer en vervoer en het Wijkgericht werken/burgerparticipatie.

Simon Fortuyn is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Lansingerland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2017 is Simon Fortuyn lid van de VNG-adviescommissie Governance (selectie kandidaten voor VNG-bestuur en commissies). 

Mevr. Beppie Hagenaars

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: april 2009 (10 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhaving, VergunningenWerkzaamheden bij de Overheid:
Beppie Hagenaars is teamleider omgevingsvergunning, toezicht en handhaving bij de gemeente Lansingerland.
Aanverwant:2006 - 2010Mevr. Beppie Hagenaars, Raadslid, CDA Rotterdam, gemeente Rotterdam

Mevr. Marloes Draak

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juni 2018 (10 maanden in dienst)

Dhr. Jan Pieter Blonk

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker Leefbaar 3B (2010)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: januari 1993 (26 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot maart 2014 is gemeenteraadslid Jan Pieter Blonk fractievoorzitter van Leefbaar 3B in de gemeenteraad van Lansingerland.

Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) was raadslid in de voormalige gemeente Berkel en Rodenrijs (vanaf 1993). Van 1998 tot 2003 was Jan Pieter Blonk in deze gemeente wethouder.

Dhr. Hans van der Stelt

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Jan Jumelet

Functie: RaadslidPolitiek: WIJ Lansingerland
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Michiel Muis

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-2018)
Lijsttrekker D66 (2018)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 1 maand in dienst)