Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Leerdam (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 3 (29 resultaten)

Dhr. Bart Bruggeman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bart Bruggeman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Participatiewet, Sociale zaken, Werkvoorziening, Economie en werkgelegenheid, Jeugd- en jongerenwerk, Onderwijs / educatie en Sport.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bart Bruggeman (CDA) 602 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Bart Bruggeman, Raadslid, CDA, gemeente Leerdam

Dhr. Arie Keppel

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SGP
Lijsttrekker SGP (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sociale Zaken, SubsidiesToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Arie Keppel (SGP) heeft in zijn portefeuille: Financiën, WMO, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Subsidiebeleid, Accomodatiebeleid, Inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arie Keppel (PvdA) 987 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Arie Keppel, Raadslid, SGP, gemeente Leerdam

Dhr. Teus Meijdam

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VHL Lokaal
Lijsttrekker VHL Lokaal (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Teus Meijdam (Leerdam 2000, VHL Lokaal) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Beheer buitenruimte, Begraafplaatsen (beheer), Riolering, Afval, Verkeer en vervoer, Wijk- en buurtbeheer, Burgerparticipatie, Sociale cohesie en diverse projecten.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 fuseren drie lokale partijen, waaronder Leerdam 2000 tot VHL Lokaal.
   
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Teus Meijdam (Leerdam 2000) 1581 voorkeurstemmen. In dit jaar is Teus Meijdam lijsttrekker voor Leerdam 2000.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Teus Meijdam, Raadslid, Leerdam 2000, gemeente Leerdam

Dhr. Cees Taal

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2017 (1 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Cees Taal heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Duurzaamheid, Millennium en Fair Trade, Kunst en Cultuur, Toerisme en recreatie, Projecten/uitbreiding (zie overzicht}, Broekgraaf, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Jeugd en jongerenwerk, Economie en werkgelegenheid, Accommodatiebeleid,
Inkoop en aanbestedingsbeleid.

Cees Taal is projectwethouder van Kinderboerderij, Uitvoering geven aan SOB en Revitalisering Industrieterrein.

Dhr. Tjerk Bruinsma

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: november 2016 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Tjerk Bruinsma heeft in zijn portefeuille: Openbare orde, Handhaving, Algemeen bestuurlijke en juridische zaken, Regionale samenwerking, Communicatie, Dienstverlening, Personele organisatie, Begraafplaatsen (wettelijke taken), Informatisering en automatisering (ICT) en Herindeling VLZ (Stuurgroep VLZ).

Dhr. Jan van Santen

Functie: RaadslidPolitiek: VHL Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: februari 2011 (7 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 fuseren drie lokale partijen, waaronder Leerdam 2000 tot VHL Lokaal.
   
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan van Santen (Leerdam 2000) 84 voorkeurstemmen.
 
Jan van Santen was van 1994 tot 2006 tevens lid van de gemeenteraad.

Dhr. Matteo de Visser

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter SGP (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Matteo de Visser (SGP) 130 voorkeurstemmen.Aanverwant:2012 - heden Dhr. Matteo de Visser, Hoofdafdeling, gemeente Barendrecht

Dhr. Berry Verwijmeren

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2017 (1 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Berry Verwijmeren is bestuurslid bij de PvdA-afdeling Leerdam.

Dhr. Nico Gros

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Gros (2017-)
Politiek leider Fractie Gros
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: december 2010 (8 jaar, 16 dagen in dienst)
Toelichting: Tot 9 februari 2017 is Nico Gros raadslid voor VHL Lokaal Leerdam (Leerdam 2000).

Tot juli 2015 was Nico Gros voorzitter van de Leerdam 2000-fractie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Nico Gros (Leerdam 2000) 51 voorkeurstemmen.

Eerder was Nico Gros lid van de PvdA.

Dhr. Hans van den Berg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VHL Lokaal (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: In 2017 fuseren drie lokale partijen, waaronder Leerdam 2000 tot VHL Lokaal.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans van den Berg (Leerdam 2000) 76 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Hans van den Berg, Raadslid, De Progressieve Combinatie (PvdA/GL/D66), gemeente Noordwijkheden Dhr. Hans van den Berg, Directeur, gemeente Oisterwijk