Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Leerdam (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 3 (29 resultaten)

Dhr. Arie Keppel

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SGP
Lijsttrekker SGP (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sociale Zaken, SubsidiesToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Arie Keppel (SGP) heeft in zijn portefeuille: Financiën, WMO, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Subsidiebeleid, Accomodatiebeleid, Inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arie Keppel (PvdA) 987 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Arie Keppel, Raadslid, SGP, gemeente Leerdam

Dhr. Teus Meijdam

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VHL Lokaal
Lijsttrekker VHL Lokaal (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Infrastructuur, Ruimtelijke ordening , Mobiliteit, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Teus Meijdam (Leerdam 2000, VHL Lokaal) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Beheer buitenruimte, Begraafplaatsen (beheer), Riolering, Afval, Verkeer en vervoer, Wijk- en buurtbeheer, Burgerparticipatie, Sociale cohesie en diverse projecten.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 fuseren drie lokale partijen, waaronder Leerdam 2000 tot VHL Lokaal.
   
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Teus Meijdam (Leerdam 2000) 1581 voorkeurstemmen. In dit jaar is Teus Meijdam lijsttrekker voor Leerdam 2000.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Teus Meijdam, Raadslid, Leerdam 2000, gemeente Leerdam

Dhr. Cees Taal

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2017 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Cees Taal heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Duurzaamheid, Millennium en Fair Trade, Kunst en Cultuur, Toerisme en recreatie, Projecten/uitbreiding (zie overzicht}, Broekgraaf, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Jeugd en jongerenwerk, Economie en werkgelegenheid, Accommodatiebeleid,
Inkoop en aanbestedingsbeleid.

Cees Taal is projectwethouder van Kinderboerderij, Uitvoering geven aan SOB en Revitalisering Industrieterrein.

Dhr. Bart Bruggeman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bart Bruggeman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Participatiewet, Sociale zaken, Werkvoorziening, Economie en werkgelegenheid, Jeugd- en jongerenwerk, Onderwijs / educatie en Sport.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bart Bruggeman (CDA) 602 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2014Dhr. Bart Bruggeman, Raadslid, CDA, gemeente Leerdam

Dhr. Tjerk Bruinsma

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: november 2016 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Tjerk Bruinsma heeft in zijn portefeuille: Openbare orde, Handhaving, Algemeen bestuurlijke en juridische zaken, Regionale samenwerking, Communicatie, Dienstverlening, Personele organisatie, Begraafplaatsen (wettelijke taken), Informatisering en automatisering (ICT) en Herindeling VLZ (Stuurgroep VLZ).

Dhr. Hans van den Berg

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VHL Lokaal (2015-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: In 2017 fuseren drie lokale partijen, waaronder Leerdam 2000 tot VHL Lokaal.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans van den Berg (Leerdam 2000) 76 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2002 - 2014Dhr. Hans van den Berg, Raadslid, De Progressieve Combinatie (PvdA/GL/D66), gemeente Noordwijkheden Dhr. Hans van den Berg, Directeur, gemeente Oisterwijk

Dhr. Geuf Middelkoop

Functie: RaadslidPolitiek: VHL Lokaal
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: In 2017 fuseren drie lokale partijen, waaronder Leerdam 2000 tot VHL Lokaal.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Geuf Middelkoop (Leerdam 2000) 120 voorkeurstemmen.

Mevr. Mireille Horden-Bloemen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2002 (16 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Mireille Horden-Bloemen (VVD) 135 voorkeurstemmen.

Dhr. David Golverdingen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft David Golverdingen (CDA) 330 voorkeurstemmen.

Mevr. Christel van 't Pad

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2011-)
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Christel van 't Pad is fractievoorzitter PvdA Leerdam (vanaf sept. 2011), gemeente Leerdam.

Vanaf juni 2016 wordt Christel van 't Pad tijdelijk als raadslid vervangen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Christel van 't Pad lijsttrekker van PvdA Leerdam. Christel van 't Pad heeft 544 voorkeurstemmen.