Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Leiderdorp (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 12 (115 resultaten)

Mevr. Esther Abma-Mom

Functie: GriffieIn dienst gegaan: april 2006Uit dienst sinds: maart 2016 (9 jaar, 11 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Commissigriffier en plaatsvervangend griffier in Leiderdorp.

Dhr. Ibrahima Lamarana Bah

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: december 2017Uit dienst sinds: maart 2018 (3 maanden in dienst geweest)

Mevr. Kamla Balak

Functie: RaadslidPolitiek: Lokale Partij Leiderdorp (LPL)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Kamla Balak-Van Beelen

Functie: RaadslidPolitiek: VVDIn dienst gegaan: januari 2002Uit dienst sinds: maart 2006 (4 jaar, 2 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Fractievoorzitter VVD Leiderdorp, gemeente Leiderdorp.


Dhr. Henk Bats

Functie: Projectmanager/-leiderIn dienst gegaan: juni 2004Uit dienst sinds: december 2005 (1 jaar, 6 maanden in dienst geweest)

Mevr. Angelique Beekhuizen

Functie: WethouderPolitiek: Lokale Partij Leiderdorp (LPL)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: oktober 2016 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Angelique Beekhuizen (LPL) heeft in haar portefeuille: Programma Meedoen in Leiderdorp (Jeugd, ouderen, zorg en welzijn, Wijk- en buurtgericht werken, Gezondheidszorg, Werk en inkomen, Onderwijs, Integratie), Programma Bestuur en organisatie (Communicatie waaronder versterking klantcontacten) en Overige (Vorming welzijnsorganisatie, Coördinatie subsidiebeleid).

Angelique Beekhuizen is 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Angelique Beekhuizen (LPL) heeft in haar portefeuille: 3D Wmo, 3D jeugdzorg, Jongerenbeleid, Communicatie en media en Coördinatie decentralisatie.

Mevr. Angelique Beekhuizen

Functie: RaadslidPolitiek: Lokale Partij Leiderdorp (LPL)
Aantal zetels: 4
In dienst gegaan: maart 2018Uit dienst sinds: mei 2018 (2 maanden in dienst geweest)

Mevr. Angelique Beekhuizen

Functie: RaadslidPolitiek: Lokale Partij Leiderdorp (LPL)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: oktober 2016 (6 jaar, 8 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Angelique Beekhuizen-Wesseling (LPL) 208 voorkeurstemmen.
 
Tot maart 2014 is Angelique Beekhuizen-Wesseling raadslid namens BBL (Burger Belangen Leiderdorp).

Dhr. Daan Binnendijk

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: december 2018 (8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2018-2022
Wethouder Daan Binnendijk heeft in zijn portefeuille: Programma Meedoen in Leiderdorp (Maatschappelijk vastgoed, Kunst en cultuur, Coördinatie subsidiebeleid), Programma Aantrekkelijk Leiderdorp (Integraal beheer openbare ruimte inclusief begraafplaats, Milieu en afval, Dienstverlening), Programma Bestuur en organisatie (Financiën, Aanbestedingsbeleid, Bedrijfsvoering, Coördinatie regionale samenwerking, Dienstverlening en versterking klantcontact) en Overige (Polders en Groene Hart, Implementatie Omgevingswet).

Dhr. Huibrecht Bos

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)