Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Lisse (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Mevr. Jolanda Langeveld

Functie: WethouderPolitiek: Nieuw Lisse
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 0 dag in dienst)
Portefeuille: ICT, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Verkeer en Vervoer, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jolanda Langeveld heeft in haar portefeuille: Transformatie 3D, Welzijn en zorg, Participatieweg/werk en inkomen, Maatschappelijke opvang, Volksgezondheid, Omgevingswest/omgevingsvisie, Wonen, Verkeer en infrastructuur, Dienstverlening, Digitalisering en Smart City.

Jolanda Langeveld is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Jan Schellevis

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2010 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jan Schellevis is gemeentesecretaris en algemeen directeur in de gemeente Lisse.

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W. B&W Lisse worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door Jan Schellevis. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie.
Aanverwant:2006 - 2010Dhr. Jan Schellevis, Gemeentesecretaris, gemeente Rijnwoude

Dhr. Lies Spruit

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Lies Spuit (PvdA) heeft in haar portefeuille: Brandweer, Openbare orde, Integrale veiligheid, Handhaving, Crisisorganisatie, Integriteit,
Personeel en organisatie, Internationale betrekkingen, Juridische zaken, Participatie, Communicatie en Keukenhof.

Coalitieperiode 2014-2018
Lies Spuit (PvdA) heeft in haar portefeuille: Brandweer, Integrale Veiligheid/Openbare Orde/Crisisbeheer, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen, Personeel & Organisatie, Juridische Zaken/ Handhaving en Regiozaken.

Bestuursperiode 2012-2014
Lies Spruit heeft in haar portefeuille: Openbare orde, handhaving, integrale veiligheid, rampenbestrijding, brandweer, regiozaken, internationale betrekkingen en verantwoordelijk voor het integriteitsbeleid in de gemeente Lisse.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Lies Spruit is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Lisse.

Van 2002 tot november 2014 was Lies Spruit waarnemend burgemeester bij de gemeente Lisse.

Mevr. Jeanet van der Laan

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 0 dag in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Luchthavenzaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Monumentaal erfgoed, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jeanet van der Laan heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief vergunningen), Greenport, Onderwijs, Jeugd (inclusief jeugdzorg), Sport (inclusief bewegen), Accommodatiebeleid, Speelruimte, Kunst, Monumenten, Cultuur, Duurzaamheid, Vliegtuiglawaai, Regiozaken (algemeen) en Museum De Zwarte Tulp.

Jeanet van der Laan is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Kees van der Zwet

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 0 dag in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kees van der Zwet heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economische zaken, Grondzaken en grondexploitatie, Recreatie en toerisme, Natuur en landschap, Openbare ruimte, Milieu en afval, Flower Science, Beukenhof en Ter Specke/FC Lisse.

Kees van de Zwet is de 1e locoburgemeester.