Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Midden-Delfland (Zuid-Holland)

Statistieken gemeente Midden-Delfland

Oppervlakte: 4.938 ha.
Aantal zetels: 17
Aantal inwoners (actueel): 19.401
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 19.401
Bewonersaantal mei 2018: 19.372
Aantal inwoners januari 2017: 19.034
Aantal inwoners maart 2016: 18.880
Aantal inwoners december 2015: 18.870
Aantal inwoners maart 2015: 18.712
Aantal inwoners mei 2014: 18.154
januari 2014: 18.449
november 2013: 18.429
augustus 2013: 18.370
1 mei 2013: 18.348
2012: 18.166
Aantal inwoners jan 2010: 17.890
Aantal inwoners jan 2009: 17.598
Bevolking jan 2008: 17.451
Inwonersaantal 2007: 17.536
Inwonersaantal 2006: 17.435
Inwonersaantal 2005: 17.054
Inwonersaantal 2004: 17.072

Contact gemeente Midden-Delfland

Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX SCHIPLUIDEN (Postbus 1, 2636 ZG SCHIPLUIDEN)
Tel 015-3804111
E-mail: gemeente@middendelfland.nl
Website: www.middendelfland.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Wilt u marktonderzoek doen in Midden-Delfland of een lokaal burgerparticipatietraject opstarten in de gemeente Midden-Delfland, ga naar https://www.toponderzoek.com en plan een vrijblijvend gesprek (via 'contact') in rondom de burgerparticipatiemogelijkheden, waaronder in de vorm van een Tip-burgerpanel, gemeenschapspanel of Burgerparticipatietool.

Gemeenteraadsverkiezingen

Politieke partij

2014

2010

2006

2002

CDA

5

5

7

7

OGP Midden-Delfland

4

4

5

6

VVD

3

3

3

4

Mijn Partij

4

3

2

-

PvdA

1

2

-

-

Aantal zetels gemeenteraad

17

17

17

17

 

Ranking langstzittende raadsleden
Mijn Partij, Dhr. Ed Roeling: 22 jaarPvdA, Mevr. Ellen Snethlage-Barnard: 14 jaarOGP - Open Groen Progressief, Dhr. Jakob Jongsma: 5 jaarCDA, Dhr. Rob Zwaard: 5 jaarVVD, Dhr. Jacob van der Eijk: 2 jaarD66, Dhr. Roger Vieira: 1 jaarOGP, Mevr. Ria Heutink: 1 jaarChristenUnie, Dhr. Roy Ringeling: 1 jaar

Pagina 1 van 3 (23 resultaten)

Dhr. Martien Born

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: februari 2017 (3 jaar, 27 dagen in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. André Buitelaar

Functie: RaadslidPolitiek: OGP - Open Groen Progressief
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Jan Cornelissen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2017 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Arjan de Vos

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2004 (16 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Arjan de Vos is raadsgriffier van de gemeenteraad van Midden-Delfland. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Midden-Delfland en de raadscommissies. Arjan de Vos is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Dhr. Andre Gebben

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 11 maanden in dienst)

Mevr. Ria Heutink

Functie: RaadslidPolitiek: OGP
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Hans Horlings

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juli 2011 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Infrastructuur, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hans Horlings (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, belastingen, grondexploitaties, coördinatie van subsidieverkrijging, economische zaken, bedrijventerreinen, Bedrijvenschap Harnaschpolder, recreatie / toerisme, contacten met ondernemers en bedrijvigheid buiten de kernen, Glastuinbouw, Greenport West-Holland, RvC Juva / Westland Infra (vanaf medio juni 2018), verkeer, rijksinfrastructuur, Openbaar Vervoer, openbare werken uitgezonderd groenbeheer, afvalbeleid, opdrachtgeversvertegenwoordiger Avalex, jeugdzorg, seniorenbeleid, WMO, volksgezondheid, sociale zaken, dorpswethouder Schipluiden, ’t Woudt en het buitengebied met de buurtschappen.

Hans Horlings is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans Horlings (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economische zaken en wethouder Buitengebied, Grondbeleid en exploitatie, bouw-en woningtoezicht, aan-en verkoop van onroerende goederen, verkeer en vervoer, communicatie, Stadsgewest Haaglanden/Metropoolregio, openbare werken en Wijkbeheer, groenbeheer kernen, water, huisvuilinzameling (Avalex), riolering, Westland Energie, Waterbedrijf en aanspreekpunt voor het Hoogheemraadschap van Delfland.

Bestuursperiode 2011-2014
Wethouder Hans Horlings (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Grondbeleid en exploitatie (financiële aspecten zijn ondergebracht bij de portefeuillehouder financiën), Bouw- en woningtoezicht, Aan- en verkoop van onroerende goederen, Saneren verspreid liggende glastuinbouw, Bouw- en ontwikkelingsprojecten, Bedrijvenschap Harnaschpolder, Midden-Delflandbeleid, gebiedsvisie, groenfonds, Agrarische zaken, Landschapsontwikkeling, Rijksinfra projectenen verantwoordelijk vanuit de gemeente Midden-Delfland voor Stadsgewest Haaglanden.

Hans Horlings is de eerste locoburgemeester binnen de gemeente Midden-Delfland.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Hans Horlings is bestuurslid van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Horlings (CDA) 14 voorkeurstemmen. 

2003 - 2009
Hans Horlings is CDA-wethouder, gemeente Voorschoten.

Aanverwant:2003 - 2009Dhr. Hans Horlings, Wethouder, CDA, gemeente Voorschoten

Dhr. Jakob Jongsma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter OGP - Open Groen Progressief (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Niek Knaap

Functie: RaadslidPolitiek: OGP - Open Groen Progressief
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: september 2017 (2 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Desiree Langeveld

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 11 maanden in dienst)