Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Midden-Delfland (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 3 (23 resultaten)

Dhr. Martien Born

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: februari 2017 (2 jaar, 22 dagen in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. André Buitelaar

Functie: RaadslidPolitiek: OGP - Open Groen Progressief
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)

Dhr. Jan Cornelissen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Arjan de Vos

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2004 (15 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Arjan de Vos is raadsgriffier van de gemeenteraad van Midden-Delfland. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Midden-Delfland en de raadscommissies. Arjan de Vos is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Dhr. Andre Gebben

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)

Mevr. Ria Heutink

Functie: RaadslidPolitiek: OGP
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)

Dhr. Hans Horlings

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juli 2011 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Infrastructuur, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hans Horlings (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, belastingen, grondexploitaties, coördinatie van subsidieverkrijging, economische zaken, bedrijventerreinen, Bedrijvenschap Harnaschpolder, recreatie / toerisme, contacten met ondernemers en bedrijvigheid buiten de kernen, Glastuinbouw, Greenport West-Holland, RvC Juva / Westland Infra (vanaf medio juni 2018), verkeer, rijksinfrastructuur, Openbaar Vervoer, openbare werken uitgezonderd groenbeheer, afvalbeleid, opdrachtgeversvertegenwoordiger Avalex, jeugdzorg, seniorenbeleid, WMO, volksgezondheid, sociale zaken, dorpswethouder Schipluiden, ’t Woudt en het buitengebied met de buurtschappen.

Hans Horlings is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans Horlings (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economische zaken en wethouder Buitengebied, Grondbeleid en exploitatie, bouw-en woningtoezicht, aan-en verkoop van onroerende goederen, verkeer en vervoer, communicatie, Stadsgewest Haaglanden/Metropoolregio, openbare werken en Wijkbeheer, groenbeheer kernen, water, huisvuilinzameling (Avalex), riolering, Westland Energie, Waterbedrijf en aanspreekpunt voor het Hoogheemraadschap van Delfland.

Bestuursperiode 2011-2014
Wethouder Hans Horlings (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Grondbeleid en exploitatie (financiële aspecten zijn ondergebracht bij de portefeuillehouder financiën), Bouw- en woningtoezicht, Aan- en verkoop van onroerende goederen, Saneren verspreid liggende glastuinbouw, Bouw- en ontwikkelingsprojecten, Bedrijvenschap Harnaschpolder, Midden-Delflandbeleid, gebiedsvisie, groenfonds, Agrarische zaken, Landschapsontwikkeling, Rijksinfra projectenen verantwoordelijk vanuit de gemeente Midden-Delfland voor Stadsgewest Haaglanden.

Hans Horlings is de eerste locoburgemeester binnen de gemeente Midden-Delfland.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Hans Horlings is bestuurslid van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Horlings (CDA) 14 voorkeurstemmen. 

2003 - 2009
Hans Horlings is CDA-wethouder, gemeente Voorschoten.

Aanverwant:2003 - 2009Dhr. Hans Horlings, Wethouder, CDA, gemeente Voorschoten

Dhr. Jakob Jongsma

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter OGP - Open Groen Progressief (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)

Dhr. Niek Knaap

Functie: RaadslidPolitiek: OGP - Open Groen Progressief
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: september 2017 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Mevr. Desiree Langeveld

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (11 maanden in dienst)