Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Krimpenerwaard (Zuid-Holland)

Statistieken gemeente Krimpenerwaard

Oppervlakte: 3.144 ha.
Aantal zetels: 31
Aantal inwoners (actueel): 55.204
Aantal inwoners januari 2017: 55.204
Aantal inwoners maart 2016: 54.800
Aantal inwoners maart 2015: 54.287
jan 2015 (na herindeling): 53.000
mei 2014 (gemeente Nederlek): 14.163
Aantal inwoners januari 2014: 14.095
november 2013: 14.063
augustus 2013: 14.094
mei 2013: 14.089
2012: 13.968

Contact gemeente Krimpenerwaard

Kantoor Stolwijk, Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk.; Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Tel 140182
E-mail: info@krimpenerwaard.nl
Website: www.krimpenerwaard.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Gemeenteraadsverkiezingen

Politieke partij

2010

2006

2002

1998

PvdA

4

5

4

4

VVD

4

3

3

4

CDA

2

3

3

2

Werkgroep '84

3

2

2

2

SGP

2

2

2

2

D66

-

-

1

1

Aantal zetels gemeenteraad

15

15

15

15

 

Ranking langstzittende raadsleden
SGP, Dhr. Jan Willem van der Ham: 3 jaarPro Krimpenerwaard, Dhr. Ad Struijs: 3 jaarPvdA, Mevr. Marije Willems: 3 jaarVGBK (Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard), Dhr. Willem Schoof: 3 jaarChristenUnie, Mevr. Elisabeth van Zijl-Vuijk: 3 jaarCDA, Dhr. Jan Dekker: 3 jaarVVD, Dhr. Ruud van der Wilt: 3 jaarDierbaar Krimpenerwaard, Mevr. Saskia van Rooy: 2 maanden Lokaal op 1, Mevr. Janette Hofman-Verwoert: 2 maanden D66, Dhr. Jeffrey van de Lagemaat: 2 maanden Pro Krimpenwaard, Mevr. Petra Klomp-Lever: 2 maanden

Pagina 1 van 5 (42 resultaten)

Mevr. Sylvia Been

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: november 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Toezicht en (integrale) handhaving, VergunningenToelichting: Afdelingsmanager Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Dhr. Bert Bening

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (25 dagen in dienst)

Mevr. Ria Boere

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Infrastructuur, Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Portefeuille 2015-2018
Wethouder Ria Boere (VVD) heeft in haar portefeuille: Financiën (technisch / coördinerend), Infrastructuur (inclusief groen, riool etc., openbare ruimte), Beheer openbare gebouwen, Deltaprogramma.

Ria Boere is de derde locoburgemeester van Krimpenerwaard.

Mevr. Irma Bultman

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 maanden in dienst)

Dhr. Roel Cazemier

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: april 2016 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Welzijn, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Burgemeester Roel Cazemier (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Personeel & Organisatie, Samenwerkingsverbanden, Communicatie en voorlichting, Handhaving, Integriteit en Dierenwelzijn.

Dhr. Leon de Wit

Functie: WethouderPolitiek: VGBK (Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: december 2017 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Vergunningen, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Leon de Wit heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening / volkshuisvesting, Vergunningverlening / bouwzaken, Monumentenzorg en Gebiedsmarketing (recreatie en toerisme).

Dhr. Jan Dekker

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2015-)
Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Kasper Driehuijs

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Krimpenerwaard.

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Kasper Driehuijs adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers.

Mevr. Lisette Duijm

Functie: GriffieIn dienst sinds: januari 2015 (3 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Peter Gabeler

Functie: RaadslidPolitiek: Lokaal op 1
Aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (2 maanden in dienst)