Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Noordwijk (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (38 resultaten)

Dhr. Dennis Salman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Lijst Salman Noordwijk
Lijsttrekker Lijst Salman Noordwijk (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) heeft in zijn portefeuille: Zorg (jeugd en ouderen), Sociale zaken (werk en inkomen), Volkshuisvesting, Onderwijs, Volksgezondheid, Openbare ruimte (incl. groen en afval) en Dierenwelzijn.

Dennis Salman is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig) heeft in zijn portefeuille: Werkgelegenheid, Sociale zaken, Integratie, Verkeer, Parkeren (inclusief vergunningen), Parkeerbeheer, Volkshuisvesting, Jongerenbeleid, De Grent, Beheer openbare ruimte, Openbare werken en Dierenopvang.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dennis Salman (Lijst Salmen Noordwijk) 1266 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Dennis Salman, Raadslid, Lijst Salman Noordwijk, gemeente Noordwijk

Dhr. Sjaak van den Berg

Functie: WethouderPolitiek: NZLokaal
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Monumentaal erfgoedToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Sjaak van den Berg heeft in zijn portefeuille: Grondbedrijf (incl. maatschappelijk vastgoed), Sport, Subsidiebeleid, Verenigingen, Dienstverlening, ICT (informatisering en automatisering), Communicatie, Kunst en Cultuur (incl. monumenten en volksfeesten), Handhaving (incl. bouw- en woningtoezicht), Natuur en Milieu & Duurzaamheid/Energietransitie.

Sjaak van den Berg is de 1e locoburgemeester.

Dhr. Roberto ter Hark

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Parkeren, Recreatie / Toerisme, Regionale samenwerking, Belastingen, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Roberto ter Hark heeft in zijn portefeuille: Financiën, Belastingen, Inkoopm, Economie (toerisme, strand, evenementen en space), Bereikbaarheid (verkeer en parkeren en handhaving), Regionale samenwerking, P&O en huisvesting.

Dhr. Henri de Jong

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Wethouder Henri de Jong heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Bouwen, Greenport (ISG en GOM), Grondwater en rioolbeheer en Civiel.

Mevr. Jon Hermans-Vloedbeld

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: januari 2019 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2019-2022
Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld heeft in de portefeuille: Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden, Bestuursfilosofie en algemene beleidscoördinatie, Openbare Orde en Rampenbestrijding, Politie, Brandweer, Veiligheidsregio, Geneeskundige hulp bij Ongevallen en Rampen, Handhaving Openbare Orde, Juridische Zaken, Vergunningen, Kabinetszaken, Representatie, Internationale betrekkingen/stedenband Hirado en Integriteit.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf juni 2019 is Jon Hermans-Vloedbeld informateur bij de coalitieonderhandelingen in Noord-Holland.

Dhr. Wilco Groenendijk

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: oktober 2013 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening

Dhr. Dick Gutlich

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2017-)
Politiek leider D66
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Dick Gutlich heeft sinds de jaren 80 diverse functies binnen de gemeente als bestuurslid, steunfractie en commissielid vervuld.

Dhr. Jordy de Mooij

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (5 maanden in dienst)

Dhr. Siemen van Berkum

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2019 (5 maanden in dienst)

Dhr. Jaap de Moor

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter NZLokaal (2019-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2019 (5 maanden in dienst)