Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Oegstgeest (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Mevr. Johanna Haanstra

Functie: WethouderPolitiek: Progressief Oegstgeest - PrO
Coalitie, aantal zetels: 5, sinds: januari 2013

Wethouder Johanna Haanstra heeft in haar portefeuille: Financiën (Planning & Control), Bedrijfsvoering, Economie en werkgelegenheid, Financieel beheer en exploitatie gemeentelijk, vastgoed, Grondzaken (inclusief exploitatie) en in de gemeente Oegstgeest Dossiereigenaar van Organisatieontwikkeling, Servicepunt71, MEOB en BSGR.

Dhr. Jos Roeffen

Functie: WethouderPolitiek: Leefbaar Oegstgeest - LO
Coalitie, aantal zetels: 5, sinds: januari 2013
Portefeuille: Sport, Cultuur, Milieu, Toerisme, Onderwijs, Welzijn

Wethouder Jos Roeffen heeft in zijn portefeuille: Sport, recreatie en cultuur, Welzijn en zorg, Cultureel erfgoed, Onderwijs en ontwikkeling, Sociale zaken, Milieu en duurzaamheid, Natuur- en groenbeleid en in de gemeente Oegstgeest Dossiereigenaar van: Het Dok, de Millenniumgemeente, Decentralisatieopgaven sociale domein en het gemeentelijk Zwembad.

Mevr. Wendelien Tönjann

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5, sinds: januari 2013
Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Infrastructuur, Volkshuisvesting

Wethouder Wendelien Tönjann heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke plannen, Bouwen en wonen, Verkeer en vervoer, Beheer en onderhoud infrastructuur, Bestuurlijke samenwerking en in de gemeente Oegstgeest Dossiereigenaar van de projecten: Knoop Leiden-West, Bio-science Park, Technisch beheer gebouwen, Riolering, kunstwerken, wegen en openbare verlichting, Nieuw Rhijngeest (Ruimtelijk), Poelgeest en ASC.

Wendelien Tönjann is de locoburgemeester van Oegstgeest.

Dhr. Wim van Tuijl

Functie: GemeentesecretarisPolitiek: sinds: november 2011

Wim van Tuijl is gemeentesecretaris van de gemeente Oegstgeest. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W. Ook is Wim van Tuijl algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door deze overheidsbestuurder. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie.

Wim van Tuijl is lid van de directie. 

Dhr. Jan Waaijer

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDA
Sinds: april 2014
Portefeuille: Veiligheid

Waarnemend burgemeester Jan Waaijer is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Oegstgeest.