Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 5 (46 resultaten)

Mevr. Piet Kuilboer

Functie: BeleidsmedewerkerIn dienst sinds: november 2000 (18 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Francisca Ravestein

Functie: BurgemeesterPolitiek: D66In dienst sinds: juni 2014 (5 jaar, 7 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Francisca Ravestein (D66) heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Burgerzaken, Communicatie en citymarketing, Juridische zaken, Handhaving, Cultuur, Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH), Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden GHOR en acute zorg, Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Bestuurlijk Overleg politie, Lid Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamerdomein en Plv. lid algemeen bestuur Omgevingsdienst. Haaglanden

Coalitieperiode 2014-2018
Francisca Ravestein (D66) heeft in haar portefeuille: bestuurszaken (bestuurlijke samenwerking, burgerzaken, bezwaar en beroep, ombudsfunctie, communicatie, Haaglanden), Veiligheid (brandweer, politie, rampenbestrijding, openbare orde, handhaving vergunningen, milieuhandhaving) en Integrale Veiligheid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Francisca Ravestein is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. 

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. Een belangrijk verschil is, dat hij bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.
Aanverwant:2008 - 2014Mevr. Francisca Ravestein, Burgemeester, D66, gemeente Opsterland2007 - 2008Mevr. Francisca Ravestein, Waarnemend burgemeester, D66, gemeente Beverwijk2004 - 2006Mevr. Francisca Ravestein, Wethouder, D66 Renkum, gemeente Renkum1998 - 2002Mevr. Francisca Ravestein, Lid van de 2e kamer, D66, Tweede Kamer1988 - 1998Mevr. Francisca Ravestein, Raadslid, D66 Rotterdam, gemeente Rotterdam

Mevr. Jennie Mekking

Functie: Communicatieadviseur / perswoordvoerderIn dienst sinds: januari 2002 (17 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie

Dhr. Henk Hulswit

Functie: DirecteurIn dienst sinds: januari 2002 (17 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Directeur, gemeente Pijnacker - Nootdorp.

Dhr. Jan-Paul Woudstra

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2002 (17 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Jan Paul Woudstra is gemeentesecretaris van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W van Pijnacker-Nootdorp. Ook is Jan Paul Woudstra algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.Werkzaamheden bij de Overheid:
1995 - 2001
Jan Paul Woudstra is gemeentesecretaris, gemeente Voorburg.

Mevr. Esther Abma-Mom

Functie: GriffieIn dienst sinds: maart 2016 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsadviseur, 1e plaatsvervangend griffier en ambtelijk secretaris rekenkamercommissie gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Mevr. Sabine Kijzers

Functie: GriffieIn dienst sinds: oktober 2012 (6 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Sabine Keijzers is commissiegriffier bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Tevens is ze de tweede plaatsvervangend raadsgriffier.

Dhr. Berend Sepers

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp.

Dhr. Harold van Vliet

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: BurgerzakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2009 is Harold van Vliet afdelingshoofd Backoffice Publiekszaken bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Van 2006 tot 2008 was Harold van Vliet projectleider Dienstverlening bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Dhr. Marcel Schippers

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: december 2008 (10 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: BedrijfsvoeringToelichting: Afdelingshoofd bedrijfsvoering.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2008 tot 2013 is Marcel Schippers afdelingshoofd Financiën bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.