Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 5 (46 resultaten)

Dhr. Jaap van Staalduine

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2010 (7 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jaap van Staalduine (D66) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening ((Ruimtelijke ordening, Structuurvisie, Bouw- en woningtoezicht, Bouwvergunningen)), Wonen ((Volkshuisvestingsbeleid Woonvisie, Woonkwaliteit, Bouwprogramma's, Duurzaam bouwen, Woonruimteverdeling (beleid)), Groen/Water/Recreatie ((Recreatiebeleid, Recreatieve voorzieningen, Toerisme, Waterhuishouding)), Wijkgericht werken ((Wijkgericht werken, Brede school (in de wijk)), Beheer openbare ruimte ((Beheerplannen, Openbare ruimte, Begraafplaatsen, Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen, Reiniging en afvalstoffenbeleid, Gladheidsbestrijding)) en projectwethouder van: Energieneutrale gemeente, ISV Delfgauw, Gebiedsvisie Delfgauw, Groenzone, Ruyven-Zuidpolder, Balijbos en Dobbeplas, Ruimte voor Ruimte (Katwijkerland, Oude Leede), P en R terrein Pijnacker.

Jaap van Staalduine is kernwethouder voor Delfgauw/Overgauw/Oude Leede.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jaap van Staalduine (D66) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening (Ruimtelijke ordening, Structuurvisie, Bouw- en Woningtoezicht, Bouwvergunningen), Groen/Water/Recreatie (Recreatiebeleid, Recreatieve voorzieningen, Toerisme, Waterhuishouding), Ouderenbeleid (Ouderenbeleid algemeen, Seniorenhuisvesting, Wozoco's, Woonservicezones, Welzijn en participatie, Toegankelijkheid openbare ruimte, Ouderenzorg) en verantwoordelijk voor diverse Projecten (Energieneutrale gemeente, ISV Delfgauw, Gebiedsvisie Delfgauw, Groenzone, Ruyven-Zuidpolder, Balijbos en Dobbeplas, Ruimte voor Ruimte) in de gemeente Pijnacker Nootdorp.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jaap van Staalduine (D66) 157 voorkeurstemmen.

Dhr. Bernard Minderhoud

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2019
Wethouder Bernard Minderhoud (GemeenteBelangen) heeft in zijn portefeuille: kernwethouder voor Pijnacker (ten noorden van de Oostlaan/Westlaan), Welzijn, sociale zaken en zorg, Ouderenbeleid, Bedrijfsvoering, Publiekszaken, Natuur en milieu.

Dhr. Bob van der Deijl

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2017 (12 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Bob van der Deijl heeft in zijn portefeuille: Kernwethouder voor Pijnacker (ten zuiden van de Oostlaan/Westlaan), Grondzaken, Economie, Onderwijs, Kinderopvang, Jeugd / jongeren, Projecten
Bedrijventerreinen, Voorzitter Dagelijks Bestuur van Greenport Westland/Oostland, Voorzitter Platform Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven, Lid Dagelijks Bestuur FES Oostland en Lid bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Dhr. Piet Melzer

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: september 2015 (2 jaar, 3 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Mobiliteit, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Piet Melzer (VVD) heeft in zijn portefeuille: Kernwethouder voor Pijnacker (ten noorden van de Oostlaan/Westlaan), Financiën, Mobiliteit, Wonen, AB/DB Avalex, Projecten (Ackerswoude, Komkommerweg, Oostelijke Randweg Pijnacker, Pijnacker Noord, Oranjepark, Pijnacker), Vertegenwoordiger Algemene Vergadering Aandeelhouders NV Bank voor Nederlandse Gemeenten, Vertegenwoordiger Algemene Vergadering Aandeelhouders ENECO Holding N.V., Vertegenwoordiger Algemene Vergadering Aandeelhouders DUNEA N.V. en Lid bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Dhr. Huber Stoop

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: december 2016 (9 maanden in dienst)

Mevr. Hanneke van de Gevel

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Eerlijk Alternatief
Politiek leider Eerlijk Alternatief
Lijsttrekker Eerlijk Alternatief (2014)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Hanneke van de Gevel is fractievoorzitter Eerlijk Alternatief, gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hanneke van de Gevel (Eerlijk Alternatief) 1010 voorkeurstemmen.

Gemeenteraadslid Hanneke van de Gevel was lid van PvdA-fractie Pijnacker-Nootdorp. 


Mevr. Sonja Baljeu-Veenstra

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Sonja Baljeu (CDA) 81 voorkeurstemmen.

Mevr. Jolanda van Leeuwen-Blom

Functie: RaadslidPolitiek: Eerlijk Alternatief
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2017 (8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jolanda van Leeuwen was 7 jaar commissielid.

Mevr. Anne Volkers

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Anne Volkers (CDA) 52 voorkeurstemmen.

Mevr. Amarins Komduur-Daems

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Amarinis Komduur is fractievoorzitter namens de PvdA in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Amarins Komduur-Daems (PvdA) 117 voorkeurstemmen.

2006-2009
Inhoudelijk medewerker, Tweede kamer-fractie PvdA