Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland)

Pagina 4 van 5 (46 resultaten)

Dhr. Bob van der Deijl

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: september 2017 (12 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Bob van der Deijl heeft in zijn portefeuille: Kernwethouder voor Pijnacker (ten zuiden van de Oostlaan/Westlaan), Grondzaken, Economie, Onderwijs, Kinderopvang, Jeugd / jongeren, Projecten
Bedrijventerreinen, Voorzitter Dagelijks Bestuur van Greenport Westland/Oostland, Voorzitter Platform Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven, Lid Dagelijks Bestuur FES Oostland en Lid bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Dhr. Patrick van der Hoeven

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Vicefractievoorzitter D66.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Patrick van der Hoeven (D66) 229 voorkeurstemmen.

Dhr. Rob van der Welle

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie - SGP
Politiek leider ChristenUnie - SGP
Lijsttrekker ChristenUnie - SGP (2014)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rob van der Welle (ChristenUnie/SGP) 502 voorkeurstemmen.

Dhr. Frank van Kuppeveld

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2017-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2010 (7 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Frank van Kuppeveld (CDA) 44 voorkeurstemmen.

Mevr. Jolanda van Leeuwen-Blom

Functie: RaadslidPolitiek: Eerlijk Alternatief
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2017 (8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jolanda van Leeuwen was 7 jaar commissielid.

Dhr. Richard van Oevelen

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Richard van Oevelen (Gemeentebelangen/GBPN) 90 voorkeurstemmen.

Mevr. Bianca van Petegem

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 21 september 2016 is Bianca van Petegom gemeenteraadslid (fractievoorzitter) van de LPN-fractie. LPN staat voor Leefbaar Pijnacker-Nootdorp. De LPN was de oudste lokale partij in Pijnacker-Nootdorp.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bianca van Petegem (Leefbaar Pijnacker-Nootdorp) 472 voorkeurstemmen. In 2014 is Bianca van Petegem LPN-lijsttrekker.
Aanverwant:2007 - heden Mevr. Bianca van Petegem, Griffie, gemeente Rijswijk

Dhr. Jaap van Staalduine

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2010 (7 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jaap van Staalduine (D66) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening ((Ruimtelijke ordening, Structuurvisie, Bouw- en woningtoezicht, Bouwvergunningen)), Wonen ((Volkshuisvestingsbeleid Woonvisie, Woonkwaliteit, Bouwprogramma's, Duurzaam bouwen, Woonruimteverdeling (beleid)), Groen/Water/Recreatie ((Recreatiebeleid, Recreatieve voorzieningen, Toerisme, Waterhuishouding)), Wijkgericht werken ((Wijkgericht werken, Brede school (in de wijk)), Beheer openbare ruimte ((Beheerplannen, Openbare ruimte, Begraafplaatsen, Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen, Reiniging en afvalstoffenbeleid, Gladheidsbestrijding)) en projectwethouder van: Energieneutrale gemeente, ISV Delfgauw, Gebiedsvisie Delfgauw, Groenzone, Ruyven-Zuidpolder, Balijbos en Dobbeplas, Ruimte voor Ruimte (Katwijkerland, Oude Leede), P en R terrein Pijnacker.

Jaap van Staalduine is kernwethouder voor Delfgauw/Overgauw/Oude Leede.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jaap van Staalduine (D66) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening (Ruimtelijke ordening, Structuurvisie, Bouw- en Woningtoezicht, Bouwvergunningen), Groen/Water/Recreatie (Recreatiebeleid, Recreatieve voorzieningen, Toerisme, Waterhuishouding), Ouderenbeleid (Ouderenbeleid algemeen, Seniorenhuisvesting, Wozoco's, Woonservicezones, Welzijn en participatie, Toegankelijkheid openbare ruimte, Ouderenzorg) en verantwoordelijk voor diverse Projecten (Energieneutrale gemeente, ISV Delfgauw, Gebiedsvisie Delfgauw, Groenzone, Ruyven-Zuidpolder, Balijbos en Dobbeplas, Ruimte voor Ruimte) in de gemeente Pijnacker Nootdorp.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jaap van Staalduine (D66) 157 voorkeurstemmen.

Mevr. Carla van Viegen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Partij voor de Dieren (2014)
Politiek leider Partij voor de Dieren
Lijsttrekker Partij voor de Dieren (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Carla van Viegen (PvdD) 579 voorkeurstemmen.Aanverwant:2007 - heden Mevr. Carla van Viegen, Statenlid, PvdD - Partij voor de dieren, Provincie Zuid-Holland

Dhr. Harold van Vliet

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: januari 2009 (8 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: BurgerzakenWerkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2009 is Harold van Vliet afdelingshoofd Backoffice Publiekszaken bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Van 2006 tot 2008 was Harold van Vliet projectleider Dienstverlening bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.