Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Rijswijk (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (8 resultaten)

Mevr. Larissa Bentvelzen

Functie: WethouderPolitiek: Beter voor Rijswijk (BvR)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2019 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Bentvelzen heeft in haar portefeuille: Dieren, Jeugdbeleid, Participatie, Wijkontwikkeling (cohesie, samenwerking, participatie), Sociale Zaken, Gehandicaptenzorg, Regionaal Indicatie Orgaan, Minimabeleid, WMO, Dienst Sociale Werkvoorziening en Inkoopbeleid sociaal domein​.

Larissa Bentvelzen is de 2e locoburgemeester.

Mevr. Johanna Besteman

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2019 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Cultuur, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Johanna Besteman heeft in haar portefeuille: Actieve en passieve cultuurparticipatie, Kunst en cultuur, Cultureel erfgoed en archeologie, Onderwijs, Volwasseneneducatie, Kinderopvang, Opvang nieuwkomers/vluchtelingen, Ouderenbeleid, Emancipatie, Maatschappelijke begeleiding en advies, Sociaal Cultureel werk, Buurt- en speeltuin, Vorming en ontwikkeling.

Johanna Besteman is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Michel Bezuijen

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2013 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Bibliotheek, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Michel Bezuijnen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Veiligheid en Handhaving, Sociaal Raadsman, In- en Externe betrekkingen, Gemeentearchief (inclusief historisch archief) en document Management, Communicatie, voorlichting en public relations, Juridische Zaken, Cöordinatie Regionale Samenwerking, Integriteit, Citymarketing, Evenementen, Participatie & Bestuurlijke vernieuwing.

Coalitieperiode 2014-2018
Michel Bezuijnen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving; Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, Sociaal Raadsman, In- en externe betrekkingen, Gemeentearchief, inclusief historisch archief, Voorlichting en public relations, Communicatie; Document management, Juridische zaken, Coördinatie Regionale samenwerking en Integriteit.

Coalitieperiode 2010-2014
Michel Bezuijnen heeft in zijn portefeuille: Handhaving, Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, Sociaal Raadsman, In- en externe betrekkingen, Gemeentearchief, inclusief historisch archief, Voorlichting en public relations, Communicatie, Document management en Juridische zaken.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Michel Bezuijen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Rijswijk. Burgemeester Michel Bezuijen is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is hij wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel.
Aanverwant:2003 - 2013Dhr. Michel Bezuijen, Wethouder, VVD Haarlemmermeer, gemeente Haarlemmermeer

Mevr. Marloes Borsboom

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: mei 2014Uit dienst sinds: mei 2018 (4 jaar, 29 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Welzijn, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marloes Borsboom-Turabez (GroenLinks) heeft in haar portefeuille: Duurzame Stadsontwikkeling, Energie(transitie), groen (w.o. Landgoederenzone en Wilhelminapark) en milieu, Inrichting openbare ruimte, Dierenwelzijn en Cultuur.

Marlies Borsboom-Turabez is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marloes Borsboom-Turabez heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid en innovatie, Milieu, Energie, Groenbeleid, Zwerfdieren, Participatie, wijkontwikkeling (cohesie, samenwerking, participatie), Actieve en passieve cultuurparticipatie, Kunst en cultuur, Cultureel erfgoed, Jeugdbeleid, Sociaal Cultureel werk, Buurt- en speeltuinwerk, Vorming en ontwikkeling.

Marloes Borsboom is de vijfde loco-burgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Marloes Borsboom (GroenLinks) 1189 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Marloes Borsboom, Raadslid, GroenLinks, gemeente Rijswijk

Dhr. Jeffrey Keus

Functie: WethouderPolitiek: GemeenteBelangen Rijswijk
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2019 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Subsidies, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, VergunningenToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Keus heeft in zijn portefeuille: Energie(transitie), Financiën, Kwijtschelding, Subsidiebeleid en -verordening, RijswijkBuiten, Vergunningverlening en Handhavingsbeleid.

Dhr. Björn Lugthart

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Wij. Rijswijk
Lijsttrekker Wij. Rijswijk (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, Recreatie / Toerisme, Sport, Verkeer en Vervoer, Welzijn, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Björn Lugthart (Wij.Rijswijk) heeft in zijn portefeuille: Volksgezondheid, Sport (incl. maatschappelijk vastgoed), Welzijn, Verkeer & Vervoer, Dienstverlening (incl. P&O) en Economische Dienstverlening richting ondernemers (Horeca, Detailhandel, /Startende ondernemers en Toerisme).

Björn Lugthart is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Björn Lugthart heeft in zijn portefeuille: Sociale Zaken, Opvang nieuwkomers/vluchtelingen, Volksgezondheid/Gehandicaptenzorg, Emancipatie, GGD Haaglanden, Maatschappelijke begeleiding en advies, Minimabeleid, WMO, Ambulance, Lijkbezorging, Dienst Sociale Werkvoorziening en het Inkoopbeleid sociaal domein.

Björn Lugthart is de vierde locoburgemeester van Rijswijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 3 december 2016 is Björn Lugthart lid van de SP.
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Bjorn Lugthart (SP) 1103 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Björn Lugthart, Raadslid, SP, gemeente Rijswijk

Mevr. Mariël Middendorp

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: april 2017 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Armand van de Laar

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 26 dagen in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Armand van de Laar heeft in zijn portefeuille: Economisch beleid en bedrijvigheid (werkgelegenheidsgebieden/economische centra w.o. Plaspoelpolder en In de Bogaard, Acquisitiebeleid), Grondzaken, Stadsbeheer, Wonen en Onderwijs.

Armand van de Laar is de 4e locoburgemeester.