Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Rijswijk (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 17 (169 resultaten)

Mevr. Marieke Alberts

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2017-)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Marieke Alberts 72 voorkeurstemmen.

Dhr. J.W.C. Arkesteijn

Functie: RaadslidPolitiek: VVD RijswijkIn dienst gegaan: april 2004Uit dienst sinds: maart 2006 (1 jaar, 11 maanden in dienst geweest)

Mevr. Larissa Bentvelzen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Beter voor Rijswijk (BvR) (2018-2019)
Politiek leider Beter voor Rijswijk (BvR)
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: maart 2014Uit dienst sinds: april 2019 (5 jaar, 22 dagen in dienst geweest)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Larissa Bentvelzen 184 voorkeurstemmen.

Mevr. Larissa Bentvelzen

Functie: WethouderPolitiek: Beter voor Rijswijk (BvR)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2019 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Bentvelzen heeft in haar portefeuille: Dieren, Jeugdbeleid, Participatie, Wijkontwikkeling (cohesie, samenwerking, participatie), Sociale Zaken, Gehandicaptenzorg, Regionaal Indicatie Orgaan, Minimabeleid, WMO, Dienst Sociale Werkvoorziening en Inkoopbeleid sociaal domein​.

Larissa Bentvelzen is de 2e locoburgemeester.

Mevr. Johanna Besteman

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2019 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Cultuur, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Johanna Besteman heeft in haar portefeuille: Actieve en passieve cultuurparticipatie, Kunst en cultuur, Cultureel erfgoed en archeologie, Onderwijs, Volwasseneneducatie, Kinderopvang, Opvang nieuwkomers/vluchtelingen, Ouderenbeleid, Emancipatie, Maatschappelijke begeleiding en advies, Sociaal Cultureel werk, Buurt- en speeltuin, Vorming en ontwikkeling.

Johanna Besteman is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Johanna Besteman-de Vries

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-2019)
Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2018)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: maart 2014Uit dienst sinds: april 2019 (5 jaar, 22 dagen in dienst geweest)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Johanna Besteman-de Vries 244 voorkeurstemmen.

Dhr. Michel Bezuijen

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2013 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Bibliotheek, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Michel Bezuijnen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Veiligheid en Handhaving, Sociaal Raadsman, In- en Externe betrekkingen, Gemeentearchief (inclusief historisch archief) en document Management, Communicatie, voorlichting en public relations, Juridische Zaken, Cöordinatie Regionale Samenwerking, Integriteit, Citymarketing, Evenementen, Participatie & Bestuurlijke vernieuwing.

Coalitieperiode 2014-2018
Michel Bezuijnen (VVD) heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving; Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, Sociaal Raadsman, In- en externe betrekkingen, Gemeentearchief, inclusief historisch archief, Voorlichting en public relations, Communicatie; Document management, Juridische zaken, Coördinatie Regionale samenwerking en Integriteit.

Coalitieperiode 2010-2014
Michel Bezuijnen heeft in zijn portefeuille: Handhaving, Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, Sociaal Raadsman, In- en externe betrekkingen, Gemeentearchief, inclusief historisch archief, Voorlichting en public relations, Communicatie, Document management en Juridische zaken.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Michel Bezuijen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Rijswijk. Burgemeester Michel Bezuijen is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is hij wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van de burgemeester dubbel.
Aanverwant:2003 - 2013Dhr. Michel Bezuijen, Wethouder, VVD Haarlemmermeer, gemeente Haarlemmermeer

Dhr. Hanne Bikker

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 Rijswijk
Politiek leider D66 Rijswijk
Lijsttrekker D66 Rijswijk (2010)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: februari 2013 (2 jaar, 11 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Hanne Bikker is fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Rijswijk.

Hanne Bikker heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 951 voorkeurstemmen.


Dhr. Jos Bolte

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: maart 2014Uit dienst sinds: maart 2018 (4 jaar, 0 dag in dienst geweest)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Jos Bolte 235 voorkeurstemmen.Aanverwant:2014Dhr. Jos Bolte, Wethouder, PvdA, gemeente Rijswijk

Dhr. Jos Bolte

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: maart 2002Uit dienst sinds: april 2014 (12 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, OnderwijsWerkzaamheden bij de Overheid:


Wethouder Jos Bolte (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs en verantwoordelijk voor de Zorg (SWOZ) in de gemeente Rijswijk. Wethouder Bolte is de tweede locoburgemeester in de gemeente Rijswijk.

Jos Bolte heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 461 voorkeurstemmen.

Aanverwant:2014 - heden Dhr. Jos Bolte, Raadslid, PvdA, gemeente Rijswijk