Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Rijswijk (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 5 (49 resultaten)

Mevr. Marloes Borsboom

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: mei 2014Uit dienst sinds: mei 2018 (4 jaar, 29 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Welzijn, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marloes Borsboom-Turabez heeft in haar portefeuille: Duurzame Stadsontwikkeling, Energie(transitie), groen (w.o. Landgoederenzone en Wilhelminapark) en milieu, Inrichting openbare ruimte, Dierenwelzijn en Cultuur.

Marlies Borsboom-Turabez is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marloes Borsboom-Turabez heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid en innovatie, Milieu, Energie, Groenbeleid, Zwerfdieren, Participatie, wijkontwikkeling (cohesie, samenwerking, participatie), Actieve en passieve cultuurparticipatie, Kunst en cultuur, Cultureel erfgoed, Jeugdbeleid, Sociaal Cultureel werk, Buurt- en speeltuinwerk, Vorming en ontwikkeling.

Marloes Borsboom is de vijfde loco-burgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Marloes Borsboom (GroenLinks) 1189 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Marloes Borsboom, Raadslid, GroenLinks, gemeente Rijswijk

Dhr. Jorke van der Pol

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Subsidies, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jorke van der Pol heeft in zijn portefeuille: Sociaal Domein, Werk & inkomen, Wmo, Armoede, Jeugdzorg, Subsidiebeleid en –verordening en Financiën (incl. Eneco).

Jorke van der Pol is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Armand van de Laar

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Armand van de Laar heeft in zijn portefeuille: Economisch beleid en bedrijvigheid (werkgelegenheidsgebieden/economische centra w.o. Plaspoelpolder en In de Bogaard, Acquisitiebeleid), Grondzaken, Stadsbeheer, Wonen en Onderwijs.

Armand van de Laar is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Björn Lugthart

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Wij. Rijswijk
Lijsttrekker Wij. Rijswijk (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Recreatie / Toerisme, Sport, Verkeer en Vervoer, Welzijn, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Björn Lugthart (Wij.Rijswijk) heeft in zijn portefeuille: Volksgezondheid, Sport (incl. maatschappelijk vastgoed), Welzijn, Verkeer & Vervoer, Dienstverlening (incl. P&O) en Economische Dienstverlening richting ondernemers (Horeca, Detailhandel, /Startende ondernemers en Toerisme).

Björn Lugthart is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Björn Lugthart heeft in zijn portefeuille: Sociale Zaken, Opvang nieuwkomers/vluchtelingen, Volksgezondheid/Gehandicaptenzorg, Emancipatie, GGD Haaglanden, Maatschappelijke begeleiding en advies, Minimabeleid, WMO, Ambulance, Lijkbezorging, Dienst Sociale Werkvoorziening en het Inkoopbeleid sociaal domein.

Björn Lugthart is de vierde locoburgemeester van Rijswijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 3 december 2016 is Björn Lugthart lid van de SP.
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Bjorn Lugthart (SP) 1103 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Björn Lugthart, Raadslid, SP, gemeente Rijswijk

Dhr. Marcel Keijzer

Functie: RaadslidPolitiek: Beter voor Rijswijk (BvR)
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (6 maanden in dienst)

Mevr. Marja Pelzer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Wij. Rijswijk (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (4 maanden in dienst)

Dhr. Ed Braam

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Beter voor Rijswijk (BvR) (2014-2018)
Politiek leider Beter voor Rijswijk (BvR)
Lijsttrekker Beter voor Rijswijk (BvR) (2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 1998 (20 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Ed Braam 1825 voorkeurstemmen.

Ed Braam is lijsttrekker voor Beter voor Rijswijk (BvR) bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Tot juni 2013 was Ed Braam gemeenteraadslid van de politieke partij 'Onafhankelijk Rijswijk'.

2011
Ed Braam is PVV-Statenlid, provincie Zuid-Holland.

2000-2002
Ed Braam is wethouder in de gemeente Rijswijk.
Aanverwant:2011 - heden Dhr. Ed Braam, Statenlid, PVV, Provincie Zuid-Holland

Dhr. Ronald van der Meij

Functie: RaadslidPolitiek: GemeenteBelangen Rijswijk
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (6 maanden in dienst)

Mevr. Caroline de Mooij

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (6 maanden in dienst)

Mevr. Martine Koopman

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Martine Koopman 144 voorkeurstemmen.