Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Rijswijk (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 5 (48 resultaten)

Mevr. Marloes Borsboom

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: mei 2014Uit dienst sinds: mei 2018 (4 jaar, 29 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Openbare werken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Welzijn, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marloes Borsboom-Turabez (GroenLinks) heeft in haar portefeuille: Duurzame Stadsontwikkeling, Energie(transitie), groen (w.o. Landgoederenzone en Wilhelminapark) en milieu, Inrichting openbare ruimte, Dierenwelzijn en Cultuur.

Marlies Borsboom-Turabez is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marloes Borsboom-Turabez heeft in haar portefeuille: Duurzaamheid en innovatie, Milieu, Energie, Groenbeleid, Zwerfdieren, Participatie, wijkontwikkeling (cohesie, samenwerking, participatie), Actieve en passieve cultuurparticipatie, Kunst en cultuur, Cultureel erfgoed, Jeugdbeleid, Sociaal Cultureel werk, Buurt- en speeltuinwerk, Vorming en ontwikkeling.

Marloes Borsboom is de vijfde loco-burgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Marloes Borsboom (GroenLinks) 1189 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Marloes Borsboom, Raadslid, GroenLinks, gemeente Rijswijk

Mevr. Johanna Besteman

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2019 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Cultuur, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Johanna Besteman heeft in haar portefeuille: Actieve en passieve cultuurparticipatie, Kunst en cultuur, Cultureel erfgoed en archeologie, Onderwijs, Volwasseneneducatie, Kinderopvang, Opvang nieuwkomers/vluchtelingen, Ouderenbeleid, Emancipatie, Maatschappelijke begeleiding en advies, Sociaal Cultureel werk, Buurt- en speeltuin, Vorming en ontwikkeling.

Johanna Besteman is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Armand van de Laar

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 28 dagen in dienst)
Portefeuille: Economische Zaken, Onderwijs, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Armand van de Laar heeft in zijn portefeuille: Economisch beleid en bedrijvigheid (werkgelegenheidsgebieden/economische centra w.o. Plaspoelpolder en In de Bogaard, Acquisitiebeleid), Grondzaken, Stadsbeheer, Wonen en Onderwijs.

Armand van de Laar is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Björn Lugthart

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Wij. Rijswijk
Lijsttrekker Wij. Rijswijk (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: P&O, Recreatie / Toerisme, Sport, Verkeer en Vervoer, Welzijn, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Björn Lugthart (Wij.Rijswijk) heeft in zijn portefeuille: Volksgezondheid, Sport (incl. maatschappelijk vastgoed), Welzijn, Verkeer & Vervoer, Dienstverlening (incl. P&O) en Economische Dienstverlening richting ondernemers (Horeca, Detailhandel, /Startende ondernemers en Toerisme).

Björn Lugthart is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Björn Lugthart heeft in zijn portefeuille: Sociale Zaken, Opvang nieuwkomers/vluchtelingen, Volksgezondheid/Gehandicaptenzorg, Emancipatie, GGD Haaglanden, Maatschappelijke begeleiding en advies, Minimabeleid, WMO, Ambulance, Lijkbezorging, Dienst Sociale Werkvoorziening en het Inkoopbeleid sociaal domein.

Björn Lugthart is de vierde locoburgemeester van Rijswijk.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 3 december 2016 is Björn Lugthart lid van de SP.
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Bjorn Lugthart (SP) 1103 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Björn Lugthart, Raadslid, SP, gemeente Rijswijk

Dhr. Jeffrey Keus

Functie: WethouderPolitiek: GemeenteBelangen Rijswijk
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2019 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Subsidies, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, VergunningenToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Keus heeft in zijn portefeuille: Energie(transitie), Financiën, Kwijtschelding, Subsidiebeleid en -verordening, RijswijkBuiten, Vergunningverlening en Handhavingsbeleid.

Mevr. Larissa Bentvelzen

Functie: WethouderPolitiek: Beter voor Rijswijk (BvR)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2019 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Bentvelzen heeft in haar portefeuille: Dieren, Jeugdbeleid, Participatie, Wijkontwikkeling (cohesie, samenwerking, participatie), Sociale Zaken, Gehandicaptenzorg, Regionaal Indicatie Orgaan, Minimabeleid, WMO, Dienst Sociale Werkvoorziening en Inkoopbeleid sociaal domein​.

Larissa Bentvelzen is de 2e locoburgemeester.

Mevr. Romy de Man

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Onafhankelijk Rijswijk (2018-)
Politiek leider Onafhankelijk Rijswijk
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Caroline de Mooij

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Udo Oelen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 28 dagen in dienst)

Mevr. Martine Koopman

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Martine Koopman 144 voorkeurstemmen.