Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Sliedrecht (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Ton Spek

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ton Spek heeft in zijn portefeuille: Wonen, Milieu en duurzaamheid, Openbare ruimte, Verkeer en vervoer, Communicatie en burgerparticipatie, Recreatie en Dienstverlening.

Ton Spek is de 3e locoburgemeester.

Mevr. Rita van Breugel

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: november 2017 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Interim-gemeentesecretaris Sliedrecht.

Dhr. Ben van der Plas

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ben van der Plas heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Grondbeleid, Gemeentelijk vastgoed, Bouw- en woningtoezicht.

Ben van der Plas is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Bram van Hemmen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: november 2012 (6 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Bram van Hemmen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Preventief en correctief alcohol- en drugsbeleid, Bestuur en juridische zaken, Handhaving (excl. Bouw- en woningtoezicht), Informatie en automatisering.

Coalitieperiode 2014-2018
Bram van Hemmen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Preventief en correctief alcohol- en drugsbeleid, Bestuur en juridische zaken, Handhaving, Communicatie en Burgerparticipatie. Tevens is Bram van Hemmen aanspreekpunt voor de projecten A15 en het Deltaprogramma.

Bestuursperiode 2012-2014
Bram van Hemmen heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie, Burgerzaken, Juridische zaken en Zuid-Holland Zuid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Bram van Hemmen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Sliedrecht. Burgemeester Bram van Hemmen is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Bram van Hemmen wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van deze overheidsbestuurder dubbel.

Mevr. Hanny Visser-Schlieker

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PRO Sliedrecht
Lijsttrekker PRO Sliedrecht (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) heeft in haar portefeuille: Sociaal, zorg en welzijn, Cultuur, Sport, Onderwijs (incl. kinderopvang en peuterspeelzalen), Personeel en organisatie.

Hanny Visser-Schlieker is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) heeft in haar portefeuille: Jeugd(zorg) (w.o. decentralisatie), WMO (decentralisatie), (Gezondheids)zorg en welzijn (excl. alcohol- en drugsbeleid), Cultuur, Subsidiebeleid, Sport en Recreatie en Openbare ruimte. Hanny Visser-Schlieker is trekker van het project 'Themaonderzoek Bezuinigingen Subsidies'.

Hanny Visser-Schlieker is de tweede locoburgemeester van Sliedrecht.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hanny Visser - Schlieker (PRO Sliedrecht) 1639 voorkeurstemmen.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) 1054 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1994 - 2014Mevr. Hanny Visser-Schlieker, Raadslid, PRO Sliedrecht, gemeente Sliedrecht