Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Sliedrecht (Zuid-Holland)

Pagina 3 van 4 (31 resultaten)

Dhr. Bram van den Boogaart

Functie: ManagerIn dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 24 dagen in dienst)
Toelichting: Afdelingsmanager Samenleving, lid van de directie en locogemeentesecretaris.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van september 2017 tot november 2017 is Bram van den Boogaart waarnemend gemeentesecretaris.

Dhr. Ben van der Plas

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ben van der Plas heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Grondbeleid, Gemeentelijk vastgoed, Bouw- en woningtoezicht.

Ben van der Plas is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Bram van Hemmen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: november 2012 (6 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Bram van Hemmen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Preventief en correctief alcohol- en drugsbeleid, Bestuur en juridische zaken, Handhaving (excl. Bouw- en woningtoezicht), Informatie en automatisering.

Coalitieperiode 2014-2018
Bram van Hemmen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Preventief en correctief alcohol- en drugsbeleid, Bestuur en juridische zaken, Handhaving, Communicatie en Burgerparticipatie. Tevens is Bram van Hemmen aanspreekpunt voor de projecten A15 en het Deltaprogramma.

Bestuursperiode 2012-2014
Bram van Hemmen heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie, Burgerzaken, Juridische zaken en Zuid-Holland Zuid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Bram van Hemmen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Sliedrecht. Burgemeester Bram van Hemmen is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Bram van Hemmen wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van deze overheidsbestuurder dubbel.

Dhr. Hugo van Meeuwen

Functie: RaadslidPolitiek: SGP / ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst gegaan: januari 2015Uit dienst vanaf: juli 2019 (4 jaar, 5 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2014 tot 2015 is Hugo van Meeuwen burgerraadslid.

Dhr. Anton van Rees-Huijzer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2014-)
Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Anton van Rees-Huijzer (PvdA) 601 voorkeurstemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft Anton van Rees (PvdA) 53 voorkeurstemmen.

Dhr. Sjors van Wijngaarden

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Dhr. Gerrit Venis

Functie: RaadslidPolitiek: PRO Sliedrecht
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerrit Venis (PRO Sliedrecht) 86 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2002 - 2006Dhr. Gerrit Venis, Raadslid, Leefbaar Sliedrecht, gemeente Sliedrecht

Dhr. Mark Verheul

Functie: RaadslidPolitiek: PRO Sliedrecht
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (12 maanden in dienst)

Dhr. Jan Visser

Functie: RaadslidPolitiek: SGP / ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juni 2014 (4 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Visser (SGP/ChristenUnie) 42 voorkeurstemmen.Aanverwant:2011 - heden Dhr. Jan Visser, Statenlid, FNP, Provincie Fryslân2006 - heden Dhr. Jan Visser, Gemeentesecretaris, gemeente Wijdemeren2002 - 2006Dhr. Jan Visser, Gemeentesecretaris, gemeente Delfzijl2000 - heden Dhr. Jan Visser, Hoofdafdeling, gemeente Alkmaarheden Dhr. Jan Visser, Raadslid, FNP Dongeradeel, gemeente Dongeradeelheden Dhr. Jan Visser, Hoofdafdeling, gemeente Waddinxveen

Mevr. Hanny Visser-Schlieker

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PRO Sliedrecht
Lijsttrekker PRO Sliedrecht (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (4 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) heeft in haar portefeuille: Sociaal, zorg en welzijn, Cultuur, Sport, Onderwijs (incl. kinderopvang en peuterspeelzalen), Personeel en organisatie.

Hanny Visser-Schlieker is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) heeft in haar portefeuille: Jeugd(zorg) (w.o. decentralisatie), WMO (decentralisatie), (Gezondheids)zorg en welzijn (excl. alcohol- en drugsbeleid), Cultuur, Subsidiebeleid, Sport en Recreatie en Openbare ruimte. Hanny Visser-Schlieker is trekker van het project 'Themaonderzoek Bezuinigingen Subsidies'.

Hanny Visser-Schlieker is de tweede locoburgemeester van Sliedrecht.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hanny Visser - Schlieker (PRO Sliedrecht) 1639 voorkeurstemmen.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) 1054 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1994 - 2014Mevr. Hanny Visser-Schlieker, Raadslid, PRO Sliedrecht, gemeente Sliedrecht