Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Sliedrecht (Zuid-Holland)

Pagina 3 van 3 (30 resultaten)

Mevr. Rita van Breugel

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: november 2017 (2 maanden in dienst)
Toelichting: Interim-gemeentesecretaris Sliedrecht.

Dhr. Bram van den Boogaart

Functie: ManagerIn dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Afdelingsmanager Samenleving, lid van de directie en locogemeentesecretaris.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van september 2017 tot november 2017 is Bram van den Boogaart waarnemend gemeentesecretaris.

Dhr. Bram van Hemmen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: november 2012 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Bram van Hemmen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Preventief en correctief alcohol- en drugsbeleid, Bestuur en juridische zaken, Handhaving, Communicatie en Burgerparticipatie. Tevens is Bram van Hemmen aanspreekpunt voor de projecten A15 en het Deltaprogramma.

Bestuursperiode 2012-2014
Burgemeester Bram van Hemmen heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie, Burgerzaken, Juridische zaken en Zuid-Holland Zuid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Bram van Hemmen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Sliedrecht. Burgemeester Bram van Hemmen is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W. Hij is geen lid van de raad, maar heeft daarin een raadgevende stem. Van het college is Bram van Hemmen wel lid en mag dus meestemmen over de voorstellen. Als de stemmen staken in het college telt de stem van deze overheidsbestuurder dubbel.

Dhr. Anton van Rees-Huijzer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2014-)
Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Anton van Rees-Huijzer (PvdA) 601 voorkeurstemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft Anton van Rees (PvdA) 53 voorkeurstemmen.

Dhr. Len van Rekom

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Len van Rekom (VVD) heeft in zijn portefeuille: Ruimelijke Ordening, Bouwen en wonen en Gemeentelijk vastgoed (w.o. grondzaken). Tevens is Len van Rekom verantwoordelijk voor de projecten Sporthal Benedenveer, Dijkvisie, Kerkbuurt, Woonboulevard, Stationspark, Baanhoek West, Overige RO projecten en het Themaonderzoek Bezuinigingen Vastgoed.

Len van Rekom is de derde locoburgemeester van de gemeente Sliedrecht.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Len van Rekom (VVD) 658 voorkeurstemmen.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft Len van Rekom (VVD) 80 voorkeurstemmen. Len van Rekom staat op nummer 3 van de verkiezingslijst. 
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Len van Rekom, Raadslid, VVD, gemeente Sliedrecht

Dhr. Gerrit Venis

Functie: RaadslidPolitiek: PRO Sliedrecht
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerrit Venis (PRO Sliedrecht) 86 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2002 - 2006Dhr. Gerrit Venis, Raadslid, Leefbaar Sliedrecht, gemeente Sliedrecht

Dhr. Rien Visser

Functie: RaadslidPolitiek: SGP / ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2000 (18 jaar, 24 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rien Visser (SGP/ChristenUnie) 57 voorkeurstemmen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft Rien Visser (ChristenUnie/SGP) 27 voorkeurstemmen. In 2006 heeft Rien Visser 23 stemmen.

Dhr. Jan Visser

Functie: RaadslidPolitiek: SGP / ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Visser (SGP/ChristenUnie) 42 voorkeurstemmen.Aanverwant:2011 - heden Dhr. Jan Visser, Statenlid, FNP, Provincie Fryslân2006 - heden Dhr. Jan Visser, Gemeentesecretaris, gemeente Wijdemeren2002 - 2006Dhr. Jan Visser, Gemeentesecretaris, gemeente Delfzijl2000 - heden Dhr. Jan Visser, Hoofdafdeling, gemeente Alkmaarheden Dhr. Jan Visser, Raadslid, FNP Dongeradeel, gemeente Dongeradeelheden Dhr. Jan Visser, Hoofdafdeling, gemeente Waddinxveen

Mevr. Hanny Visser-Schlieker

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PRO Sliedrecht
Lijsttrekker PRO Sliedrecht (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Sport, Subsidies, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) heeft in zijn portefeuille: Jeugd(zorg) (w.o. decentralisatie), WMO (decentralisatie), (Gezondheids)zorg en welzijn (excl. alcohol- en drugsbeleid), Cultuur, Subsidiebeleid, Sport en Recreatie en Openbare ruimte. Hanny Visser-Schlieker is trekker van het project 'Themaonderzoek Bezuinigingen Subsidies'.

Hanny Visser-Schlieker is de tweede locoburgemeester van Sliedrecht.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hanny Visser - Schlieker (PRO Sliedrecht) 1639 voorkeurstemmen.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 heeft Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) 1054 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1994 - 2014Mevr. Hanny Visser-Schlieker, Raadslid, PRO Sliedrecht, gemeente Sliedrecht

Mevr. Heleen Vos-Hulleman

Functie: Griffie
Toelichting: Plaatsvervangend raadsgriffier.