Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Spijkenisse (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Pieter de Vos

Functie: WethouderPolitiek: ONS- Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse
Coalitie, aantal zetels: 16, sinds: januari 2013
Portefeuille: Financiën

Wethouder Pieter de Vos is verantwoordelijk voor financiën en het overheidsbedrijven.

Eerder was Pieter de Vos gemeenteraadslid namens ONS (2010-2012).

Dhr. Kees Dijkman

Functie: WethouderPolitiek: ONS - Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse
Coalitie, aantal zetels: 16, sinds: april 2001
Portefeuille: Sport, Cultuur, Toerisme, Onderwijs, Welzijn

Wethouder Kees Dijkman heeft in zijn portefeuille: Jeugd, sport- en recreatie, onderwijs, welzijn, cultuur en verantwoordelijk voor de monumentenzorg in de gemeente Spijkenisse.

Dhr. Jan-Willem Mijnans

Functie: WethouderPolitiek: ONS - Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse
Coalitie, aantal zetels: 16
Portefeuille: Veiligheid, Openbare werken, Volkshuisvesting

Wethouder Jan-Willem Mijnans heeft in zijn portefeuille: Beheer openbare ruimte, wonen, wijkgerichte aanpak, wijkveiligheid en verantwoordelijk voor de dierenwelzijn in de gemeente Spijkenisse.

Mevr. Christel Mourik

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5, sinds: april 2006
Portefeuille: Sociale Zaken, Ruimtelijke ordening, Economische Zaken, Mobiliteit, Milieu


Wethouder Christel Mourik heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling en milieu, verkeer en vervoer, sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, middenstandsaangelegenhedenen verantwoordelijk voor de (stads)regionale zaken in de gemeente Spijkenisse.

Wethouder Mourik is commissielid VNG 'Milieu en Mobiliteit'.

Dhr. Joop Pol

Functie: GemeentesecretarisPolitiek: sinds: juni 2002

Joop Pol is gemeentesecretaris van de gemeente Spijkenisse. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Spijkenisse. Ook is Joop Pol algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Mevr. Mirjam Salet

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdA
Sinds: januari 2007
Portefeuille: Veiligheid, P&O

Burgemeester Mirjam Salet heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en integrale veiligheid, bestuurlijke organisatie, personeel & organisatie, communicatie en verantwoordelijk voor de representatie in de gemeente Spijkenisse.  Burgemeester Mirjam Salet is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Spijkenisse.

Mirjam Salet is bestuurslid van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.

Dhr. Dirk van der Schaaf

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2, sinds: april 2010
Portefeuille: Milieu

Wethouder Dirk van der Schaaf heeft in zijn portefeuille: Zorg, volksgezondheid, grondzaken, accommodatiebeheer, inburgering en integratie, automatisering en verantwoordelijk voor de klantgerichtheid in de gemeente Spijkenisse.

Wethouder Dirk van der Schaaf was eerder gemeenteraadslid en fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Spijkenisse.